Typhus Cestovatel

Zvěstovatel Nurgla, Nositel zkázy

Když Mortarion, primarcha Stráže Smrti, připojil svou legii k silám vojevůdce Hora, neznal cenu, kterou za to bude nucen zaplatit.

TyfusJeden ze Stráže Smrti to ale věděl přesně, jeho jméno bylo Typhon a byl zrekrutován jako mnozí z Mortarionových sil na divokém světě Barbarus, kde primarcha vyrůstal. Barbarus byl domovem nejen pro lidi, ale i pro nelidské vladaře, kteří na ně měli zhoubný vliv. Typhon měl trochu z jejich krve ve svých žilách, a proto měl silné skryté duševní síly, které z něho dělaly zvláštně cenného rekruta. Dokonce i když ještě vedl Mortarion svou Stráž Smrti na Císařově Velké křížové výpravě, rozmlouval už Typhon s temnými silami.

Typhon povýšil do hodnosti kapitána, velitele bitevní lodi Terminus Est a celé kompanie Stráže Smrti. Když kacířství propuklo v krvavý boj při masakru na Isstvanu V, on si užíval bombardování zapojených loajálních sil pod sebou. Byl to on, kdo pozabíjel navigátory Stráže Smrti, prohlašující svou oddanost Císaři. Byl to on, kdo slíbil Mortarionovi, že jeho moc může vést Stráž Smrti skrz warp k Teře. Byl to on, kdo je přivedl k záhubě ve warpu, zmítané a bezmocné.

 Calas Typhon

Když Ničitel dorazil a Stráž Smrti byla přes všechnu svou odolnost přemožena, Typhon přijal odměnu od svého pravého pána, Nurgla, Pána rozkladu. Když poslední člen Stráže Smrti padl, plná síla jeho nejhoršího moru padla na Typhona a ten ji pohltil. Jeho tělo se stalo nádobou konečné zkaženosti a jeho brnění se stalo zdrojem nákazy. Již dále nebyl Typhonem, nyní byl Typhusem, Zvěstovatelem Nurgla a Nositelem zkázy.

Nebyl čas pro vzájemné obviňování do té doby, než se Stráž Smrti vrhla do bitvy o Terru, kde mnozí zahynuli pro Typhovo dovedné vedení jejich evakuace a ústupu do Oka Hrůzy.

V Oku Hrůzy Mortarion zformoval svůj démonický svět tak, aby se podobal Barbaru. Typhus byl zhnusen jeho sentimentalitou. Jeho oddanost patřila Nurglovi a Nurgle sílil, když se smrtelnící obávali smrti. Vzal proto svou loď i své muže a vracel se znovu a znovu do panství smrtelníků a legenda Cestovatele, Zvěstovatele Nurgla, se zrodila. Odměny udělené mu od Nurgla jsou památkou na mnoho zničených světů a zatracení nespočetných duší.

 


 

Přenašeči Ničivého úluČas plyne ve warpu jinak. Nikdo na palubě bitevní bárky Stráže Smrti Terminus Est nemohl spočítat, jak dlouho zde byli uvězněni spolu se zbytkem své flotily. Nyní jich zde zbývalo jen málo, jeden po druhém byli nakaženi morem zhoubným pro jejich Omophageu a Oolotickou ledvinu, které je nebyly schopné dále chránit. Zůstali při vědomí, ale byli paralyzováni a neschopni dělat něco jiného než snášet palčivou bolest, jež naplnila jejich těla. Jen jejich neuhasitelný instinkt pro přežití jim zůstal.

Tento instinkt je tlačil do krajních mezí předtím, než hukot ochranných warpových generátorů odumřel, nahrazen vzdáleným chvěním, které bylo stále intenzivnějším. To se náhle proměnilo v bzukot milionů křídel, jak černé baculaté warpové mouchy proletěly skrz každou z přepážek, byl to Ničitel, nejhnusnější z Nurglových morů. Hrnuly se přes paralyzovanou Stráž Smrti, krmily se jejím potem, infikovaly její zranění a zamořily každý otvor. Skrz celou loď se každé z těl nekontrolovatelné rozškubalo, jak zamořené mouchy nakladly svá vejce uvnitř nich. Maso i zbroj nabobtnaly, jak je zkaženost naplnila, nadýmaly se a roztahovaly, až praskly a vytékající vnitřnosti a hnis visely z jejich zneužitých těl.

Na můstku Terminus Est se velitel lodi, Typhon, pohnul jako první, skrz miazmu úmrtí se postavil na nohy. Z hloubek uvnitř jeho se ozval chrčivý a hlenem živený řev.

"Víc!"

V celé lodi zamořené mouchy zanechaly svých hostitelů a letěly nebo se plazily k němu. JejichŽnec lidí příliv se převalil na něj a do něj, až vše ustalo. Přes to obří postava stále stála, ne však Typhon, nyní byl hostitelem Ničivého moru, preferovaným synem Mortarionovým. Nyní to byl Typhus.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.