Válečný kovář Shon'tu

Shon'tu je nechvalně známý válečný kovář Železných Válečníků a velitel renegátských Synů Kovárny. Shon'tu byl během dávné Horovy Hereze přítomen během Obléhání Terry a stejně jako většina Železných Válečníků přísahal věčnou nenávist vůči svým protivníkům, Imperiálním Pěstem, než byli všichni Železní Válečníci prvním kapitánem Forrixem ztaženi.

 

Invaze na Taladorn

Shon'tu je zodpovědný za zajetí a kruté mučení kapitána Imperiálních Pěstí Lysandera, poté co jeho loď, Štít chrabrosti, zmizela během warpové bouře a o téměř tisíc let později se plavidlo objevilo v reálném vesmíru poblíž Malodraxu, pevnosti Železných Válečníků na západním okraji Oka Hrůzy. Lysanderovi se však podařilo uprchnout a o šest měsíců později vedl tažení pomsty proti svým nepřátelům.

Ale Synové Kovárny nehodlali jen tak čekat a zahájily invazi na Taladorn. Spolu s démonickými stroji a hordami chaosáckých mariňáků se vylodili na planetě a zdecimovali planetární síly. Hlavní město Taladorn Primus padlo a stalo se Kovářským srdcem, obrovským a pokřiveným bastionem, ve kterém Železní Válečníci nutili otroky krmit své démonické kovárny.

Darnath Lysander neváhal a po dvou měsících jeho loď, Bouře hněvu, dorazila k planetě spolu se spojenci Krvavými Anděly. Ti tváří v tvář číslům nakonec boj zvrátili a Lysander nařídil připojit se k bitvě. Železní Válečníci odpověděli třemi křižníky plnými pekelných draků, ale do boje se zapojila i ultramariňácká Valinova pomsta. Pátá a třetí kompanie Imperiálních Pěstí se střetly s nepřítelem uvnitř bastionu, kde se maso a kov stalo jedním, a Lysander se utkal se Shon'tem. Cato Sicarius nabídl pomoc, ale Lysander tento střet bral jako svoji osobní pomstu a odmítl ji. Shon'tu rychle nasadil další démonické stroje.

Pátá kompanie začala povolovat, ale vydržela díky Stormravenům. Nicméně ti byli uloveni pekelnými draky, a kdyby nebylo první kompanie, opět by pátá kompanie nevydržela. I přes vážnost situace Lysander dále odmítal pomoc, ale zakročil kapitán Hagan a požádal Sicariuse o pomoc. Následně se vylodila ultramariňácká druhá kompanie a Tychova Kompanie Smrti. Shon'tovi pozice se staly neudržitelnými a on sám uprchl do tunelů hlouběji. Ale jeho stopa nebyla objevena.

 

Bitva o Úsilí vůle

Shon'tu později roku 998. M41 shromáždil značnou sílu Železných Válečníků a dalších spojenců v přípravě na útěk z Oka Teroru s cílem napadnout nedaleké hvězdné pevnosti Nedotknutelný bastion a Úsilí vůle. Útok byl veden jeho osobním velkým křižníkem, Železitou Záští. Shon'tu se také spolčil s mnoha démonickými mocnostmi k dosažení svých cílů, svou vůli k akci svázala i bytost Velthinar, a Shon’tu uzavřel i pakt s tlupou démonů Tzeentche známou jako Tanečníci, získávaje jejich službu výměnou za lahvičku s Perturabovou krví. Shon'tu doufal, že povstane do démonického stavu, když zabije Darnatha Lysandera a nabídne jeho hlavu bohům Chaosu.

Shon'tu pohrdal ostatními válečnými kováři své legie a domníval se, že ti, kteří nespolupracovali s ničivými silami, byli slabí. Ale i přes své přípravy byl Shon'tu, byť těsně, poražen v bitvě o Úsilí vůle a unikl ve Smrťospáru, odkládaje vykonání své pomsty na jindy. Ve své poslední snaze získat vítězství propustil démona Velthinara, který navedl Železitou Zášť přímo na Úsilí vůle. Ovšem díky obětavosti druhé pevnosti, Nedotknutelného bastionu, která křižníku zastoupila cestu a katapultovala sebe i Zášť do warpu, nepříteli vítězství uniklo.

 

Invaze na Drashin a pád Malodraxu

Shon'tu se roku 970.M41 rozhodl pro další tah a rozhodl se, že zajme vesmírný vrak plný tyranidů a pošle jej na kolizní kurz s Terrou. Nicméně se vrak brzy ocitl pod kontrolou orků a nestálostí warpu se nedostatečnou vůli navigátora ocitl u planety Drashin, kde se srazil s flotilou Adeptus Mechanicus a dopadl na planetu.

Z vraku se vyrojily hordy tyranidů a Drashin zavolal o pomoc. Prvně přišlo plavidlo Imperiálních Pěstí Kopí odplaty doprovázené imperiální gardou, ale ve chvíli, kdy pán kapituly Vladimir Pugh zmizel uvnitř vesmírného vraku, dorazila i Lysanderova Bouře hněvu.

Bitva zahrnující původní jednotky se pro přeživší zdála být ztracena, ale když se do bitvy zapojil Lysander spolu se sedmou kompanií, tyranidi byli zatlačeni a Imperiální Pěsti se ponořily do vraku.

Boj

Lysander brzy narazil na zbytky první a páté kompanie spolu s mrtvým Vladimirem Pughem. Během následné bitvy byla zabita tyranidí královna a tyranidi byli zlomeni a následně vyhlazeni. Lysander se odmítl stát dalším pánem kapituly, a tak jeho místo převzal Vorn Hagean. Také se ukázalo zřejmým, že celý konflikt byl řízen z vnějšku, pravděpodobně nenáviděným nepřítelem, Železnými Válečníky.

V 971. M41 v odvetě téměř celá kapitula Imperiálních Pěstí, vedená samotnou Falangou, a s křižníkem Ultramariňáků Valinova pomsta a třemi fregatami Krvavých Andělů, vystopovala Shon'ta na jeho starou základnu na Malodraxu, kde se nacházela i starodávná vesmírná stanice Tamunash, stará válečná bárka. Ta hned v úvodním boji začala Falanze opětovat palbu, ale ukázalo se, že démonická loď dokáže své rány regenerovat pomocí pupečních šňůr z Malodraxu.

Garadon a třetí kompanie Imperiálních Pěstí se nalodili na loď a skrze hordy orků se jim podařilo probojovat se ke komoře s pupeční šňůrou a zničit ji. Poté co Ultramariňáci zničili zbraňové systémy, centurioni Imperiálních Pěstí se probili až k velitelské palubě. Shon'tu a Lysander se spolu pustili do boje, který válečný kovář prohrál. Než mohl být zabit, aktivoval warpový portál s úmyslem zničit Tamunash i s Imperiálními Pěstmi, a uprchl pomocí teleportace. S lodí zničenou pak Falanga zahájila exterminatus Malodraxu. Když Malodrax padl, Darnath Lysander přísahal vyhladit poskvrnu Železných Válečníků v galaxii jednou provždy.

 

Bitva o Falangu

Po bitvě se Shon'tova myšlenka na pomstu rozplynula. Nicméně v roce 975. M41 byl při tréninku Cadianců na světě Endrion nalezen mrtvý seržant veterán Tynon z Imperiálních Pěstí. Do jeho hrudi byla vyříznuta slova Shon'tu žije. Později Lysander pronásledoval zbytky Synů Kovárny do systému Torricas, ale nalezl tam jen jediného mrtvého vesmírného mariňáka Chaosu, Železného Válečníka, o kterém si Impérium myslelo, že po Shon'tuově smrti převzal velení gangu. Byl nalezen vykuchaný a připoutaný, se slovy Shon'tu žije vyříznutými v krvi jeho další oběti.

Shon'tu se roku 999.M41 znova vrátil vykonat svou pomstu na Imperiálních Pěstech. Spojuje se s mocným démonem Be'lakorem, Shon'tu naplánoval unést Falangu a použít ji k bombardování terranského Císařského paláce. Nacházeje Imperiální Pěsti nepřipravené, zjistil, že domov kapituly je hájený jen nově vznikající třetí kompanií. Ta se zde reorganizovala po obléhání Hydra Cordatus, kde původní kompanie byla zcela zničena.

Plán téměř vyšel, kdyby nebylo kapitána Garadona a jeho chrabrých válečníků, kteří se dokázali proti démonickým hordám udržet dostatečně dlouho, aby byly probuzeny warpové motory a Falanga tak mohla skočit do warpu, čímž zmařila nepřítelovy plány.

Teď se plavidlo nachází v immateriu, s ani jednou stranou tak neschopnou získat jakékoli posily. Do bitvy se ale brzy zapojila i tajemná Legie Zatracených, která v bitvě o Falangu zabránila úplnému vítězství Chaosu, i když je boj pořád nerozhodnut a zuří dál...

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.