Zrádcovský rytířský dům Devine

Dům Devine je zrádcovský rod imperiálních rytířů, který zavrhl své přísahy Císaři lidstva a následoval Vojevůdce Hora do služeb Ničivých sil během dávného Horova Kacířství. Dům Devine se propadl do vlivu Slaaneshe a byl prvním z rytířských rodů, které zradily mladé Impérium lidstva a Adeptus Mechanicus.

 

Historie domu

Během Horova Kacířství byla galaxie pohlcena nejkrutější občanskou válkou, jakou kdy lidstvo poznalo. Ti, kteří zůstali věrni Císaři, bojovali proti svým bývalým bratrům, když se Vojevůdce Horus rozhodl získat novou moc. V těch dnech byla pouta bratrství zpřelámána a nedůvěra byla běžná, jak se zrada stávala stejně mocnou zbraní jako boltery a bitevní kanóny.

K jedné z nejvýznamnějších zrad došlo na rytířském světě Molech, který se nacházel jen několik světelných let od Terry.

Když Vojevůdce Horus vedl své síly ke kolébce lidstva, ve svých stopách zanechával jen stopy zkázy, bezpočet světů padlo před jeho mocí nebo zavrhlo svou dřívější loajálnost a podporovalo jeho věc. Bylo to na planetě Molech, kde mělo být provedeno jedno z největších rozhodnutí. Tři titánské legie a více než sto regimentů imperiální armády a rytířská domácnost rodu Devine stáli připraveni čelit Vojevůdcově náporu.

Útok na Molech

Horův počáteční útok zdevastoval mnoho měst a tvezí. Mezi nespočetnými oběťmi byli i světoví vládci - šlechtici rodu Devine. Nemajetná a neschopná se bránit, rodina Devine pomalu podlehla pokušení Chaosu. V průběhu následujících měsíců se Slaaneshův zákeřný šepot šířil skrze unavené řady obránců. Jejich důstojníci se stali letargickými a zájem už měli jen o svou zábavu, pomocí svých mocných strojů Rytířů lovit divokou zvěř Molechu. Vliv Prince potěšení sílil, jak ohýbal vůli Devine. Jeho členové se brzy začali scházet v tajných kabalách, páchajíce zvrácené obřady a ceremonie uvnitř srdce ležení věrných. Žádný čin jim nebyl příliš zahanbující nebo nechutný, jak se jejich jediným přáním stali chvilkové požitky.

Lovec bestiíKdyž Horus zahájil další masivní útok proti imperiálním silám, Rytíři domu Devine zradili ty věrné Císaři. Věrní se ocitli v pasti, v sevření mezi postupujícími nepřátelskými silami a zrádcovskými rytíři útočícími zezadu. Takováto zrada umožnila silám Chaosu prorazit imperiálními liniemi a zablokovala veškeré únikové cesty. Ze všech imperiálních obránců přežil tažení jen jeden ze sta. Molech byla pro Impérium drtivá porážka, která konečně otevřela cestu k Teře a umožnila Vojevůdci zahájit jeho závěrečný útok do systému Solar.

Tato událost byla první zradou provedenou domem rytířů, a od té doby bylo v průběhu tisíciletí zkaženo mnoho rytířských rodů. Mnoho pilotů strojů již dávno zemřelo, ale jejich duše i nadále žijí jako démoni, zabíraje skořápky svých válečných kráčedel. Rytíři sami také zmutovali, vyrašily jim drápy, ocasy a další strašlivé živoucí zbraně – jako požehnání temných bohů. Když válečné stroje rytířského domu propadlého Ničivým silám kráčí na bitevní pole, šíří zmatek, zoufalství a smrt.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.