Ztracení a zatracení I.

Zákeřné vábení Chaosu je všeprostupující a všekazící. Z těch, kteří jsou jím upoutáni, pouze ti nejsilnější sklidí přízeň bohů. Zbytek je smeten do řad ztracených a zatracených - zrádců, mutantů a zplozenců Chaosu odsouzených bojovat a umírat po tisících z rozmaru svých vrtošivých a bezcitných pánů.

 

Tělesné charakteristiky

Ti, kteří padnou do područí Chaosu, mají mnoho tvarů. Mohou být lidští, nelidští nebo nečistým křížencem obojího. V mnoha případech je dokonce nemožné určit, čím původně byli. Stigmata uctívání Chaosu zprzní všechna stvoření v odporné napodobeniny jejich původních těl, s pokroucenými končetinami a zdeformovanými těly. Jejich těla jsou pokrytá puklinami, vředy, záněty a tumory, ale jen sotva zobrazují zkaženost jejich duší. Přeměna může být postupná, ale také může proběhnout doslova přes noc. Obecně ovšem ti, kteří byli nedávno příslibem nalákáni mocí chaosu, jsou nejméně poznamenaní. Jejich řady jsou tvořeny bojovníky, piráty a odpadlíky, kteří se obrátili proti svému druhu výměnou za příslib moci. Mnohokrát v historii Impéria byly celé regimenty a planety svedeny Chaosem a přidaly se do řad zrádců, staly se nejnenáviděnějšími nepřáteli lidstva.

 

Hříšník může zhlédnout pravdu a hledat spásu. Může mu být odpuštěna minulost a bude rozhřešen smrtí. Zrádci však nemůže být odpuštěno. Zrádce nikdy nenalezne mír v tomto světě ani v tom příštím. Není nic tak bídného a nenáviděného jako je zrádce.

Kardinál Khrysdan

 

Zrádci mohou mít pouze malá stigmata, jako znamení na kůži nebo jiná znetvoření, která se dají snadno ukrýt. Často nosí těžký oděv, zbroj nebo róbu, obvykle doplněnou maskami, přílbami nebo kápěmi, aby skryli svá hanebná znamení. Používají rouhavé obrázky a zakázané runy, aby ukázali svou oddanost. Jako by jejich zrada mohla být odložena nebo odstraněna dle libosti, ale praví vyznavači Chaosu vědí, že jsou již navěky zatraceni. Celé legie mohou být vytvořeny těmito zrádci, jako obávaní bojovníci Krvavé Dohody, nebo zlotřilá 9. zrádcovská. Často jsou těžce vyzbrojeni a mohou mít ikonami namatlané tanky, Sentinely a obrněná vozidla k podpoře dobře vyzbrojené pěchoty.

Časem se zrádci, kteří přežijí, propadnou ještě hlouběji a přidají se k smečkám mutantů, kteří tvoří velký objem větších legii. Mezi mutanty je znamení Chaosu často k vidění u rohatých bestií, kde soupeří s hrubými zduřeninami a inverzemi, které tvoří zvířecí vzhled. Mutanti často nosí svá znamení otevřeně, ukazují svou oddanost k bohům Chaosu a doufají, že získají pozornost za své činy. Zbroje a zbraně, které mají, vzájemně nepasují a jsou pokryté znameními boje, stejně jako jejich nositelé. Mezi mutanty je možné rozlišit mezi vlivy jednotlivých bohů Chaosu. Mutanti silně oddáni Khornovi, Bohu krve, jsou často svalnatá nebo jinak rozložitá, rohatá anebo chundelatá, zvířecky vypadající stvoření. Ti Slaneeshe, Prince rozkoše, mohou být dlouhonohá, jasně poznačená stvoření. Ohavní mutanti Nurgleho předvádějí své ohavně oteklé, mokvající puchýře a praskající vředy, aby bylo jasně rozeznatelné, že vyznávají Pána moru. Tzeentchovi mutanti se rychle vymykají tělesnému popisu kvůli tomu, že neustále mění tvar libý Pánu osudu, ale díky tomu také nejrychleji ztrácejí humanoidní formu díky rašícím křídlům, chapadlům a výrostkům.
Nejextrémnější případy mutantů nejméně připomínají člověka, ať již chodí po dvou, po čtyřech nebo se pohybují jiným způsobem. Tito mutanti jsou často masivní a mohutní, ale není možné vědět, jestli jsou to humanoidi změnění za hranici poznání, zvířata poznamenaná Chaosem nebo spojení několika kdysi oddělených jedinců ve vířivou, nerozpoznatelnou masu. 

Ztracení a zatracení

 

Domovský svět

Legie ztracených a zatracených jsou složené z nejvíce zvrácených mutantů a zpustlých zrádců z ďábelské oblasti vesmíru pod vládou Chaosu. Nejznámější jsou nájezdy z Oka Teroru, odkud se immatérium vylévá do galaxie v bouři warpové energie.

 

Stvoření warpu mají pouze jeden znak, ze kterého si je třeba dělat starost - své neumírající opovržení Císařem. Je třeba potlačit vzpouru, kterou hlásají. Jediným jistým způsobem, jak to udělat, je vyhladit je do posledního.

Qualtak Shoran

 

V této oblasti vesmíru existují planety v místech, kde se zákony fyziky a přírody nepočítají a krajina se neustále mění z rozmaru moci Chaosu, která planetě vládne. Stejně jak se Abaddonovi vesmírní mariňáci Chaosu připravují na další nájezd nebo Černou křížovou výpravu proti Impériu, tak nejsilnější smrtelní otroci z různých kultů a kanibalské smečky démonů spolu bojují dnem i nocí (nebo čímkoliv, co počítají ve svém pokřiveném světě), aby si vybojovali vstup na transporty. Věří, že bojem pro Chaos získají příležitost i upozornit na sebe Chaosu, možná dokonce i dostat šanci získat přízeň samotných bohů. Více než cokoliv jiného je to šance, jak uprchnout z nekonečných muk Oka Teroru a získat zpět smrtelný svět. Další oblasti také vrhají vpřed své vlastní legie ztracených a zatracených. Jakýkoliv region vesmíru rozeklaný mocí Chaosu tvoří vlastní hordy, ať již proklaté pirátské pevnosti Maelstromu, zrádcovské planety ze Sabbatské hvězdokupy nebo zaostalé podzemní světy Východního okraje. Jakákoli větší oblast oddaná Chaosu vrhá své vlastní legie, ve kterých se ti nejvíce ambiciozní, válkychtiví a amorální bojovníci shromažďují okolo svých vlajek, aby si získali reputaci nebo zemřeli při pokusu o to. Kacíři a zrádci se přidávají k vítězným silám Chaosu v naději, že přežijí ve službách nových pánů. Často pak zjistí, že byli obětováni proto, aby prokázali svou užitečnost ve službách Chaosu nebo zaplatí vlastní duší, když už nemají, co nabídnout. 

 

První kontakt

Spravedlivé síly Císaře poprvé přišly do kontaktu se silami Chaosu v legendárních časech během Velké křížové výpravy. Jak nově vytvořené legie Adeptus Astartes, Císařovi vesmírní mariňáci, postupovaly z Terry, osvobodily tisíce světů. Na těch nejvíce zkažených Chaosem nalezli nečisté mutanty rojící se jako kobylky a posedlé démonony. Tyto pošpiněná místa byla nemilosrdně očištěna ohněm a mečem, chrámy i ikony byly vymazány melta bombami, monstrózní živá města byla rozdrcena orbitálním bombardováním. V mnoha případech byly planety zcela zničeny, protože velitelé byli zdrceni šílenstvím, které viděli a rozhodli se raději proměnit celou planetu v mrtvou ruinu, než aby toto šílenství mohlo pokračovat. Na dalších planetách zaostalí obyvatelé upadli v mnoho různých forem vyznáváni Chaosu, lstivějších a mnohem vychytralejších. Tito Chaosem pokřivení byli prolhaní a úskoční a přidali se k Císařově křížové výpravě pouze, aby mohli dále šířit svůj jed a zradili své nové pány, kdykoliv se jim to hodilo.

 

Posedlost byla kdysi devět desetin učení. Je tím i nyní, ale musíme se obrnit proti té desetině, která stále zůstává a byla člověkem. Povinnost požaduje, abychom odložili tyto myšlenky a vykořenili nečistotu v myšlenkách i činech. Nemůžeme konat jinak. Nikdo nemůže být prohlášen nevinným z nenapomáhání. Raději se zničit, než podřídit!

Inkvizitor Enoch

 

V těch časech byla hrozba cizáků vnímána jako největší ze všech a nebezpečí bytostí aarpu a nekontrolovaných psykerů bylo Císařovými služebníky pochopeno jen chabě, nehledě na jeho neustálé napomínání tvrdohlavých. Mezi široce rozptýlenými legiemi Císařovy křížové výpravy byli noví spojenci vítáni pro svou pomoc, kterou mohli poskytnout ve velkém boji o osvobození lidstva. Dokonce i mutanti určitých druhů, kteří byli posouzeni jako dostatečně stabilní, mohli prosperovat a bojovat v řadách imperiální gardy. Tento zvyk přetrvává dodnes, byť pod drastičtějšími požadavky na genetickou čistotu, než tomubývalo kdysi. 

 

Prokletí mutantů,

Ó Císaři zbav nás,

A morte perpetua,

Domne, libra nos.

Že přineseš jim jen smrt,

Že neušetříš žádného,

Že neodpustíš žádnému,

My, pane, prosíme tě, znič je.

Výtažek z Fede Imperialis, známý jako bojová modlitba Adeptus Sororitas

Dokončení >

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.