Ztracení a zatracení II.

Když Velká křížová výprava dorazila na samou hranici Východního okraje, začal v jejích řadách naplno bujet recidivismus a zrádcovství. Vzbouřenecké armády zrádců a mutantů tyranizovaly právě osvobozené světy, kde se mocichtiví velitelé, guvernéři a odpadlí vesmírní mariňáci snažili vytvořit vlastní impéria. Dokonce i po staletích bojů s těmito zrádci se Chaos dokázal vzchopit během kataklysmatického Horova Kacířství, kdy bylo Impérium roztrženo v civilní válce. V těchto matně pamatovaných časech šlapali ztracení a zatracení po posvátné půdě samotné Terry a umírali po milionech u zdí Císařského paláce. Od těch dávných časů do teď je Impérium neustále sužováno armádami ztracených a zatracených, od strašných hord mutantů až po zrádcovské armády. I přes největší snahu Inkvizice a loajálních sil zůstává hrozba Chaosu neustále stejně zhoubnou. 

 

Bojové schopnosti

Bojové schopnosti ztracených a zatracených jsou tak proměnlivé, jako nezměrné množství tváří Chaosu. Jednotky jako 9. zrádcovská, oddíl, který se nedávno přidal na stranu Chaosu, jsou ekvivalentní k plně vyzbrojenému regimentu imperiální gardy s podporou tanků Leman Russ, mobilních dělostřeleckých zbraní - Basilisk, průzkumníků Sentinel a dalších pancéřových vozidel. Ač jsou silně vyzbrojeni, postrádají morálku loajálních jednotek vzhledem k tomu, že byli jejich velitelské struktury, důstojníci a komisaři, odstraněni při zradě Císaře. Tyto síly jsou nejnebezpečnější v bojích ze vzdálenosti,kde jejich těžká palebná síla snižuje riziko boje na blízko nebo zteče.

 

Větší hordy ztracených a zatracených jsou chabě vyzbrojeny. Používají bizardní směs výzbroje vyrobené na démonických světech, od starodávných laserových pušek a automatických pušek až po obří těžké stubbery a plamenomety, ale mají minimální počet těžkých zbraní. Pravým opakem jsou jednotky mutantů, které musí spoléhat na velkou početní převahu, aby mohly porazit lépe vyzbrojené protivníky. Smečky mutantů jsou hnány kupředu, aby přečíslily své protivníky nehledě na ztráty, posílají jednu krvavou vlnu za druhou. V těchto útocích jsou největším nebezpečím větší mutanti a zplozenci Chaosu; posedlí jsou svou vahou a množstvím schopní udolat i ty nejstatečnější obránce.

Jakákoliv armáda ztracených a zatracených může být rozervána hrůzami démonických posedlostí, jak se její členové volně otevírají bytostem warpu v ohromných výbuších sebezničení. Co je ještě horší, šílené žalmy a zkažené ikony smrtelných následovníků Chaosu mohou otevřít démonům cestu do fyzického světa. Bitevní vřava, psychické výkřiky umírajících pojí a krmí tyto bytosti a dokonce i ta nejmenší trhlina v realitě může otevřít cestu těmto ďábelským bytostem, aby se krmily a lovily duše. Tisíce ztracených mohou být obětovány, jenom aby umožnily svým neviděným pánům otevřít cestu těmto bytostem. Silní vždy vedou ty slabé. Tam, kde slabí skloní svou hlavu a poddají se, se silní postaví svému osudu. Je mnoho slabých a mnohá jsou jejich pokušení. Nehledě na slabost se shlukují na volání démona a renegáta. Nelze jich litovat, jen pohrdat jejich tvrzením o nevinnosti; raději ať zemře stovka nevinných, než aby se jeden sklonil před Démonem.

První kniha indoktrinací

 

Nejnebezpečnější ze všech jsou šílené démonické stroje, které jsou často v čele nejdůležitějších útoků. Démonické stroje jsou pekelným spojením kovaného železa a magie warpu, živé bestie nabité pekelným životem a řízené šílenou vražednou touhou připoutané démonické bytosti. Tyto výtvory jsou těžce ozbrojeny děly, plamenomety a raketami, ale stále mají perverzní potěšení z párání protivníků ocelí kovanými pařáty. Pokud se na bitevním poli vyskytnou vesmírní mariňáci Chaosu, mají většinou pod kontrolou větší masy ztracených a zatracených. Zrádcovští mariňáci tvoří elitní úderné jednotky a jsou hlavním elementem nelítostných velících struktur. Přítomnost těchto zkušených bojovníků dlouhé války dělá ztracené a zatracené mnohem nebezpečnějšími, jejich válečné umění a neochabující nenávist propůjčují hordám zuřivé odhodlání a bezhlavou odvahu, které se jen těžko odolává.

 

Stupeň ohrožení a imperiální přístup

Ze všech hrozeb, kterým Impérium čelí, je hrozba Chaosu ta největší. Vábivost Chaosu dokáže obrátit síly dobrotivého Císaře proti nim samotným. Nesčetné hordy ztracených a zatracených demoralizují a kazí vše, s čím se setkají. Nikdo ze zatracenýck není tak nenáviděn, jako jsou tito zrádci. Zrádcovské síly využívají svou zradu ke svému prospěchu, jak jen mohou, překvapivě napadají zranitelné cíle předtím, než se opevní proti odvetě. Pozdější fáze bojů proti ztraceným jsou náchylné se zvrtnout v řadu obléhání. Až příliš často se vzestup Chaosu promění v sérii nákladných, krvavých bojů v úlech a pevnostech, kde se loajalisté snaží vykořenit zkaženost a osvobodit ty, kteří jí byli zotročeni.

V případě populistických vzestupů inspirovaných demagogy Chaosu a kacíři, budou jednotky méně vojenské, ale o to více početné, s lidmi všech povolání dotlačenými do služby s jakýmikoliv zbraněmi a obrněnými jednotkami, které dokázali postavit nebo ukrást. Mutanti a utlačované třídy obyvatelstva jsou až příliš snadno svedeny do rebelie proti vládě Impéria, pasují se do role podzemního odboje nebo samozvaných bojovníků za svobodu. Nejhorší noční můrou všech loajálních služebníků Císaře je zkažení úlu či civilizovaného světa, kde se mohou zrádné síly počítat na miliony.

Čelící odplatě lidstva, se někteří zrádci a mutanti pokoušejí uprchnout do venkovských oblastí planety, aby utvořili menší partyzánské jednotky trápící loajální síly přepady a nájezdy po mnoho měsíců i let. Kdykoliv je to jen možné, se zrádci pokouší připojit k dalším legiím Chaosu. Revolty často předcházejí příletu válečných lodí Chaosu a mají způsobit zmatek a spoušť v řadách obránců. Imperiální přístup k manifestacím Chaosu je nekompromisní, musí být zničeny jakýmkoliv dostupným způsobem a to co nejrychleji. Dokonce i ti, kteří byli svědkky síly Chaosu jsou podezřelí, protože nejmenší semínko zrady předchází zkáze celého světa.

 

Jsme ve válce se silami příliš strašnými, než abychom je mohli pochopit. Nemůžeme si dovolit slitování s těmi, kteří byli příliš slabí na to, aby se vydali tou správnou cestou. Slitování nás ničí, oslabuje nás a vysává naše odhodlání. Takové myšlenky odložte stranou, nejsou hodny inkvizitorů ve službách našeho Císaře. Chvalte jeho jméno, neboť naším odhodláním pouze odrážíme záměry jeho vůle.

Inkvizitor Enoch

< Začátek

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.