Býk pohromy

Chmurné Temné země, ve kterých si trpaslíci Chaosu vytvořili svůj domov, jsou strašlivým a odpudivým místem a plemeništěm mnoha podivných a nepřirozených tvorů. Žádný však nicméně není více žádán Dawi Zharr, než děsivý býk pohromy ze Sopečných výšin. Pro trpaslíky Chaosu není připodobnění tohoto mocného netvora jejich strašlivému bohu Hashutovi, Otci temnoty, žádnou náhodou.

Býk pohromy

Beroucí na sebe podobu ohromného okřídleného démonického býka, jeho maso žhne  s intenzitou pece, ověnčuje ho doutnajícím stínem a zapaluje zem pod jeho kopyty. Žádný krom nejvyšších služebníků Hastuta a nejmocnějších ohnivých kouzelníků nemůže doufat ve zkrocení a vycvičení těchto pekelných býčích monster, a dokonce i tehdy je to jen prostřednictvím té nejsložitější a nejnebezpečnější magie, že čaroděj trpaslíků Chaosu může jet na takové bestii bez toho, aby podlehl jejímu spalujícímu žáru a nenasytné chuti k jídlu.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.