Pekelná garda

Tyčící se nad východními hranicemi říše trpaslíků Chaosu, stojí Černá pevnost jako val proti vnějšímu světu. V jejích zdech sídlí nechvalně známý válečnický kult, pekelná garda, elitní válečníci trpaslíků Chaosu, kteří přísahali, že budou bránit citadelu do posledního dechu, a kteří bez otázky vykonávají vůli lordů Černé pevnosti.

Co je neobvyklé, je fakt, že řady pekelné gardy jsou tvořeny z trpaslíků Chaosu z celých Temných zemí, na kterých utkvěl stín zneuctění či selhání. To je v nemilosrdné a neodpouštějící společnosti jejich temné říše událost, která může vzniknout z pouhé skutečnosti, že daný trpaslík Chaosu byl příbuzným bitevního velitele, který selhal, či nevolníkem padlého démonického kováře, nebo může být zapříčiněna tak rozličnými důvody jako je stráž nad otroky, kteří se vzbouřili, nebo nad výhní, která explodovala kvůli přetížení.

Ponížení z takového zneuctění je víc, než mohou pyšní trpaslíci Chaosu unést a pekelná garda jim nabízí útěchu smrti v Hashutově přízni a taktéž požehnání anonymity, neboť poté co vykonají svůj slib, jsou jejich jména a dřívější příbuzenské vazby spáleny, jejich obličej spečen ostny pokrytými železnými a bronzovými maskami připevňovanými na jejich tváře, zatímco je kov stále rudý žárem. Jedině tehdy, když si získají velkou slávu, je jejich maska stržena a světu je odhalena zjizvená a zničená tvář takového znovuzrozeného válečníka.

Pekelná garda

Pekelná garda je bez ustání cvičena svými krutými kastelány a sídlí v planoucích hlubinách pod Černou pevností, jejím úkolem je bojovat nikdy neutichající bitvu proti hrůzám, které se hojně vyskytují v blízkých bezútěšných pustinách - což je režim, ve kterém přežijí jen ti nejsilnější. Vybavena těmi nejlepšími zbraněmi a zbrojemi, které mohou démoničtí kováři Černé pevnosti poskytnout, jen málokdo se dokáže postavit pekelné gardě v bitvě a ještě méně jich dokáže prolomit její řady. Nejlepší z této válečnické elity jsou vybíráni, aby se přidali k pekelnými železopřísežencům - osobní tělesné stráži kovenantu černokněžníků-proroků, kteří tvoří vládnoucí vrstvu Legie Azgorhu, kde jim bude umožněno používat ještě krutější zbraně.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.