Bohové Chaosu

Existuje nespočet menších božstev Chaosu, z nichž každé se živí na jiné emoci smrtelníků. A každé z nich má pak i svou armádu démonických služebníků. Některé ztělesňují více pocitů, zatímco jiné jen jeden jediný. Mnozí z následovníků Chaosu vidí temné bohy jako mnohotvárný pantheon, vzývají je jako Chaos nedělitelný bez toho, aby vzdávali větší hold jednoho jedinému z bohů.

Existují nicméně entity Chaosu, které získaly více moci než ostatní a v pantheonu Chaosu jsou označovány jako "Hlavní síly" či "Ničivé síly". Ačkoli všichni bohové Chaosu pocházejí ze stejného místa, představující rozdílné ideologie a jejich následovníci jsou takřka neustále mezi sebou ve válce. Osamělá síla se ve své důležitosti jen výjimečně vyzdvihne na delší dobu nad ostatní a nejsilnější čtyřka zůstává zaklíněna ve věčné patové situaci. Hrají své tahy a čekají, až se jim postaví jejich protivníci. Každý z nich je soupeřem těch ostatních, ačkoli když vyvstane potřeba, jakýkoli z bohů Chaosu se spojí s jakýmkoli z ostatních na tak dlouhou dobu, jak je to jen prospěšné zájmům obou stran.

 

Tzeentch, Měnitel cest

Symbol TzeentcheTzeentch je božským patronem uživatelů magie, pán kouzelníků bohů Chaosu. Znám také jako "Měnitel cest", věnuje Tzeentch nejvíce času a úsilí ovlivňování toku času a univerza, vede smrtelníky po stezce, která vyhovuje jeho konečným cílům, nezajímaje se o jakékoli neštěstí, které na jeho služebníky na této cestě čeká.

Nezajímaje se o hrubou sílu, Tzeentch uděluje svou přízeň těm, kteří pro boj se svými nepřáteli využívají inteligence. Smrtelní následovníci Tzeentche bývají kouzelníci, čarodějníci, učenci a další vzdělané elity, kteří touží po dalších vědomostech a moci. Někteří z jeho věřících se stanou velmi mocnými kouzelníky, ale Tzeentch nachází zvláštní oblibu v mutování svých následovníků a říká se, že dosáhnout nejvyšších úrovní moci není pro jeho následovníky vůbec jednoduché, neboť častěji dřív zmutují do bezduchých bestií. Nicméně ti, kteří získají ve službě Tzeentchovi velké moci, jsou extrémně mocnými protivníky, kteří jsou často jak silnými kouzelníky, tak skvělými válečníky.

Tzeentch je stejně silný jako Khorne, ale svou sílu používá jinak a kontroluje magii namísto armád. Tzeentchových tajných plánů je nespočet a pokud mezi bohy Chaosu vznikne nějaké spojenectví, je Tzeentch bez jakýchkoli pochyb jeho původcem - ať už přímým nebo nepřímým. Tzeentch ale také reprezentuje optimismus, naději a vůli ke změně, což činí jeho úhlavním nepřítelem Nurgla.

 

Khorne, Krvavý bůh

Symbol KhornehoJeden z nejznámějších bohů Chaosu, Khorne je bohem krve a bitev. Sedí na měděném trůnu umístěném na ohromné hoře lebek, které byly získány jeho oddanými služebníky v jeho jméně. V každém směru, tak daleko, jak dokážete dohlédnout, je země pokryta roztříštěnými kostmi a hnijícími těly.

Jako bůh bitvy Khorne projevuje svou přízeň těm, kteří ukazují tělesnou zdatnost. Objektem Khornova zájmu jsou často mocní válečníci. Následovníci Khorna jsou takřka výhradně neovladatelní bojovníci, kteří vynikají v umění zabíjení. Do jeho armád se počítají početní divocí válečníci Seveřanů a bestiáků. Jeho věřící sdílejí přímočarou válečnou filozofii svého boha, upřednostňují útočit přímo na své nepřátele, aby je mohli rozdrtit v boji zblízka. Z toho důvodu jsou Khornovi následovníci nejčastěji bersekři, kteří se jen málo starají o nějakou taktiku či obranu tváří v tvář své žízni po krvi. Khorne pohrdá užíváním kouzel a lstí, a tak ti, kteří následují magická umění, se raději poohlížejí jinde, když pro svá studia hledají temného patrona.

Khorne je nejmocnějším z bohů Chaosu s ohledem na to, že je posilován válkami a bojem. A vzhledem k nikdy nekončícím konfliktům ve světě Warhammeru svou sílu získává takřka neustále. Khorne je bohem války, který koná přímo a snaží se o smrt ostatních, upřednostňuje boj zblízka před dálekonosnými zbraněmi. Jako takový je úplným opakem požitkářského Slaaneshe, niterně konajícího boha, který hledá potěšení v každém činu a zkušenosti. Khorne má velkou nedůvěru v kouzelníky a čaroděje, které považuje za zbabělce. To znamená, že je taktéž podezřívavý vůči Tzeentchovi, ačkoli se nejedná o arcinepřátele.

 

Nurgle, Pán rozkladu

Symbol NurglaBůh Chaosu Nurhle vládne nad vším rozkladem a fyzickým pokřivením. Jeho doménami jsou nemoci a hniloba a on jimi rád obdařuje kohokoli, kdo po nich zatouží, a ještě raději pak ty, kteří je nechtějí. Pro čirou zábavu spouští mory a nové nemoci a pobaveně sleduje, jak se smrtelníci pokouší bojovat s nemocí a vynalézat lék. Mnoho Nurglových válek je vyhráno nepřímo skrze mory, které čistí zem před jeho armádami. Za zmínku stojí Nurglova hniloba, která svou oběť pomalu mění v moronoše, Nurglova démona.

Nurglovi následovníci mají silný zájem o šíření nemocí. Bývají nakaženi strašlivými nemocemi, které způsobují, že vypadají nechutně, otekle a hnilobně, s množstvím boláků a otevřených zranění, ve kterých bují infekce a hniloba. Někdy jsou jeho věřící seschlí, pohublí a bledí, zatímco nadále mají nad svou nemoc velkou sílu. Jeho šampióni se přitom stávají tak zmutovanými a shnilými, že jsou neteční k bolesti a takřka nezranitelní.

Ačkoli silou zhruba srovnatelný s Khornem a Tzeentchem, je Nurglova moc mnohem méně stabilní. Chvílemi jsou jeho síly nespočetné a neporazitelné, ohromné hnijící armády zužující země živých. V jiných jsou jeho následovníci roztříštění a slabí, skrývají se v páchnoucích koutech světa. Nurglova síla stojí na úpadku a hnilobě, stejně jako emoce zoufalství, což jej staví do přímé opozice k Tzeentchovi, který ztělesňuje naději, ambice a změnu.

 

Slaanesh, Temný princ

Symbol SlaanesheSlaanesh je nejmladším z bohů Chaosu a zbylou trojicí je označován jako Princ Chaosu. Svůdný způsoby, jakými jen nesmrtelné stvoření může být, je Slaanesh bohem potěšení, vážně, luxusu, umění a požitkářství. Slaanesh je manifestací všech skrytých neřestí, krutých vášní a tajných pokušení, které smrtelníci v obavách skrývají ve svých srdcích.

Ačkoli se nezajímá o špinavé válčení jako Khorne (oba jsou velkými nepřáteli, neboť jak Slaanesh koná skrytě při hledání sobeckého potěšení, Khorne koná přímo, aby zabíjel ostatní), Slaanesh si užívá boje uměleckého založení. Odměňuje ty, jejichž boj není prostředkem, ale samostatnou formou umění. Slaaneshovi následovníci hledají potěšení v každé své zkušenosti a rychle si navykají na obyčejnější věci, včetně zvuků a barev; a proto často nosí křiklavé, zářivě barevné zbroje či oblečení, které je extravagantně zdobené. Věřící Slaaneshe jsou známi tím, že zcela postrádají strach, neboť prohru v bitvě považují jen za další zkušenost, kterou si lze vychutnat.

Slaanesh je nejmladším a nejslabším z hlavních bohů Chaosu. Nicméně jeho moc stále narůstá prostřednictvím korupce a temných myšlenek, které se lidstvo snaží schovávat ve svých srdcích, neboť jen pouhá myšlenka na temné činy potěchy a neřesti stačí k tomu, aby Slaaneshovi dodala další síly. Nebude trvat dlouho, než Slaanesh získá sílu srovnatelnou se zbylou trojicí. Nebo dokonce vystoupá nad ni.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.