Moratská předvojová pěchota

SymbolPředvojové pěchotní regimenty jsou základem Moratských agresních sil. Na nich leží hlavní tíha moratských ofenzív během dobyvačných tažení EI a je to netrápí.

Moratští vojáci jsou zuřiví do morku kostí, velcí, silní a vždy hroziví, dokonce i neozbrojení. Moratská předvojová pěchota má dlouhý, vleklý a krví potřísněný bitevní záznam. Přímí následníci starých frontových bojových regimentů, předvojová pěchota zdědila jejich staré a brutální tradice. Ve všech společenských místnostech jejich velitelství je visio-plát neustále vysílající následující zprávu: "Jste předvojová pěchota, vašim osudem je zemřít a armáda vás vezme tam, kde na vás vaše smrt čeká." Konvenční armády vzhlíží ke konečnému vítězství, ale moratská předvojová pěchota ví, že konec tažení značí jen začátek toho dalšího. Pro morata válka nikdy nekončí.

Předvojová pěchota

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.