Otročtí droni

SymbolV Kombinované armádě jsou znalosti óbsidon medchanoidů med-techů a nanotovárny, kterými jsou vybaveni, příliš cenné, aby byly zbytečně riskovány v bitvě. Nicméně lidská blokáda skokové brány, která spojuje systém Paradisa s Kombinovanou civilizací, omezuje cizácké náhrady a nahrazování vybavení a vojáků.

Kombinovaná armáda je v první řadě expediční silou, s logistikou komplikovanou různorodostí ras, ze kterých se skládá. Navíc jsou její zásobovací linie neustále ohrožovány jednotkami provádějícími blokádu. Z toho důvodu je přítomnost med-techů v čelních liniích taktickou nutností k záchraně obtížně nahraditelného mužstva a vybavení. K vyřešení tohoto rozporu mezi svou vlastní bezpečností a potřebami armády, používají med-techové své nanotovárny a virtuální knihovny k vytvoření dronů k operacím na bojišti. Tito tvorové nemají vlastní vůli, jsou absolutně podřízení návrhům svého tvůrce. Techno-organická technologie, se kterou byli vytvořeni, vyvolává rozpory o jejich povaze. Věří se, že mohou být definováni jako živoucí bytosti, otroci pokud chcete, a ne jen jako pouhé předprogramované artefakty. Nicméně o tom nemáme žádné vědomosti. Mezery v informacích jako je tato vedou k potřebě zajetí více členů tohoto druhu ke studiu a analýze, neboť jen touto cestou můžeme získat lepší porozumění takzvané Voodo-Tech.  […]

Výňatek z "Cizácká techno-organická technologie. Nynější úroveň znalostí." Interní zpráva doručená kapitánem Anyou Kniazevskou, Psi jednotka, vojenská rozvědka O-12.

Otročtí droni

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.