Sogaratský bouřný regiment

Symbol regimentuSogaratský bouřný regiment je jedním z nejstarších a nejprestižnějších regimentů moratských agresních sil. Jeho funkce je jednoduchá: útočit, porážet a, jak jejich jméno naznačuje, smetávat nepřítele z bojiště pomocí agresivního a extrémního použití maximální palebné síly. Sogarati jsou jednotkou pozemní taktické převahy, ideálem moratské pěchoty. Je to regiment, který vyhrál nejvíce sotaraků - soubojů o čest vést bitvu. Jeho velitelství je plné trofejí shrnujících násilnou moratskou historii a oni samotní jsou pýchou své rasy. Jsoucí jednotkou v neustálé aktivní službě a s velkým množstvím misí, jimiž jsou pověřováni, jakýkoli člen, která přežije rok služby, je ozdoben uděleným odznakem "Badirak" (Akt oběti).

Regiment má striktní a nenahraditelně výběrovou rekrutační politiku: sloužit se sogaraty je žádanou ctí pro všechny moratské vojáky. Není větší hanby než té, že jedinec nemůže dosáhnout vysokých očekávání jednotky, a tak musí odevzdat svou zbroj a identifikační emblémy. Sogarati jsou považováni za neoddiskutovatelné vládce mezi všemi ostatními moratskými jednotkami. Nikdo se s nimi neodvažuje porovnávat. Střety s touto jednotkou končí takřka okamžitě. Rozdrtí každou jednotku, se kterou se střetnou, bez zachvění očního víčka. Ukazují nezpochybnitelnou a žádanou dominanci. Jsou mýtickou formací, protagonisty legendárních skutků. Nic nedokáže vystrašit regiment, který ztělesňuje ctnosti války, vojenského kompromisu, válečných ambicí a bojové cti. Odpovídají na volání po cti a vkládají veškerou svou zuřivost a energii do provádění jim přidělené mise. Pohlížejí do nepřítelova oka a konají přímo a brutálně, bez váhání, tak jak velí tradiční kánon Moratských agresních sil.

Sogarat

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.