Commorragh, Temné město

"Nohsledi Temného města nikdy nepřiznají, že to neutěšitelný hlad v jejich středu je to, co je žene do takových výšin krutosti. Místo toho tvrdí, že konají jen podle svých vlastních tužeb. Některým z nich se o tom dokonce podařilo přesvědčit sebe samé. Popravdě, pokud se naši bratranci v Síti cest neustále nesytí jen na extrémních emocích, postupně upadnou, zanechávaje za sebou jen slupku bez duše. My ze světoletů odmítáme všechny takové tužby a díky tomu se oni stávají něčím méně, než jsme my. Možná jsou to ale ti, které necháme vymizet, těmi šťastlivci."

- věštec duší Iyanna Arienal, Meditace

 

Commorragh, Temné město, je masivním městským státem v eldarské Síti cestě, které je hlavním domovem pro rasu temných eldarů. Říká se, že pro cizince je nemožné jej najít, a běžným životním stylem jeho degradovaných obyvatel jsou anarchie a terorismus. Věří se, že je skrytým spodkem interdimenzionálního labyrintu známého jako Síť cest, popisovaným eldary jako "temná poskvrna" rostoucí v jejich posvátných stezkách. Je to město, o kterém se ví, že má "toulající se stíny, které roztrhávají na kusy nepozorné" a které se koupe v karmínovém polosvitu Ilmaea, neboli "černých sluncí", umírajících hvězd vyrvaných eldary v dobách vrcholu jejich technologického rozkvětu  z reálného vesmíru a umístěných do jejich vlastních království v Síti cest, které dnes poskytují Commorraghu světlo a energii.

Commorragh

V posledních týdnech Třinácté černé křížové výpravy Abaddona Ničitele v roce 999.M41 se eldarům podařilo zhroutit několik portálů Sítě cest vedoucích na Commorragh, čímž jej izolovali od většiny ze zbývajících částí Sítě cest. Nicméně s tvárnou povahou portálů Sítě cest mohou temní eldaři stále využívat umělých portálů do ní, které jsou součástí jejich technologického vybavení, k vytvoření dočasných tunelů skrz warp do reálného vesmíru. Díky tomu zůstávají do velké míry nezasaženi akcemi svých bratranců ze světoletů.

 

Historie Commorraghu

Původ Commorraghu spadá do chvíle, kdy bylo eldarské impérium na vrcholu, celá milénia předtím, než se lidstvo vůbec dozvědělo o existenci eldarů. Commorragh neexistuje v reálném vesmírů, ale v labyrintové dimenzi Sítě cest. Ovšem dimenze Sítě cest není skutečnou dimenzí. Namísto toho ji lze popsat jako složitou síť žhnoucích tunelů vedoucí skrz warp, tuto mystickou tapisérii skrytých hrozeb, která přemosťuje závoj mezi immatériem a reálným prostorem. Tyto analogie jsou ovšem jen velmi hrubými přiblíženími skutečnosti, že Síť cest je fyzickou stavbou vytvořenou k překonávání dimenzí, které jsou základem pro materiální vesmír. Síť cest stojí mezi materiálním vesmírem a hyperdimenzionální, psychicky-reaktivní realitou, která tvoří warp, je to shluk porovnatelný s povrchem zrcadla nebo tenkým kusem látky vrženým přes něco zlého a nebezpečného.

Pradávní eldaři odhalili, že je možné využít své pokročilé technologie a umožnit existenci uvnitř reflexivního interdimenzionálního povrchu i pohyb uvnitř vně sebe hrozby uzavírajícího pláště. Eldaři zdokonalili původní Síť cest, byť ta se velmi změnila v dlouhých tisíciletích od pádu eldarské říše, přetvořena neštěstím, které si vzalo tolik eldarských duší. Pohyb mezi dimenzemi je činnost, která je vždy plná nebezpečí, ale schopnosti a technická zdatnost přeživších eldarů jsou takové, že si stále dovolují bez váhání takto cestovat.

Byť používána eldary, byla Síť cest původně stvořena pradávnými a neskutečně mocnými tvory známými jako Pradávní. Právě oni už před miliony terranských let stvořili rozsáhlou síť tunelů immatériem, která jim umožnila cestovat přes galaxii ke vzdáleným světům, které sloužily jako jejich kolonie, pěstební planety a výzkumné projekty. Síť cest umožnila Pradávným užívat si takřka okamžitého mezihvězdného cestování bez toho, aby se vystavovali hrozbám warpu.

CommorraghOd doby Pádu eldarů se ovšem Síť cest stala roztříštěným a extrémně nebezpečným územím, jejíž nejtemnější části jsou zamořeny podivnými entitami z množství nejrůznější realit, které dohromady tvoří warp. I přes to ale nespočetné portály Sítě cest umožňují odvážným i zlým zaútočit bez varování na milionech míst reálného vesmíru po celé galaxii Mléčné dráhy.

Commorragh byl původně největším z portálových měst Sítě cest v dobách před Pádem a jeho účelem mělo být využití k přesunu flotily k jakémukoli z domovských světů eldarské říše. Díky přístupu, který měl dokonce i k těm nejvzdálenějším okrajům galaxie v reálném vesmíru, byl Commorragh pradávnými eldary považován za to nejdůležitější místo v celé Síti cest. Díky své vnitřní strategické hodnotě, nebyl Commorragh ovládán ani jednou z dominantních frakcí v eldarské říši.

A právě díky své autonomii před jurisdikcí velkých eldarských rad, které vládly říši, se toto přístavní město stalo magnetem pro všechny ty obyvatele eldarské civilizace, kteří se přáli ukrýt před zvídavýma očima. Panství Commorraghu se rychle rozšiřovala, jak všechno bohatství i vliv velké eldarské říše a jejích spojenců plynuly do jeho pokladnic. Commorragh se rozšířil dál do prázdnoty Sítě cest, pozřívaje ostatní přístavní města, soukromé pozemky a satelitní území labyrintové dimenze, narůstajíce stále více do velikosti a honosnosti pod kořistí z tisíců světů.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.