Byrrnoth Grundadrakk

Byrrnoth Grundadrakk je králem trpasličí pevnosti Barak Varr. Narodil se do vládnoucího klanu před nějakými třemi sty lety, jako mladší ze dvou bratrů. Nějaký čas strávil s námořními inženýry, učil se umění budování železných lodí a získal si mnoho přátel mezi obchodníky a navigátory. A tragédie postihla Byrronothova otce a bratra, když byli na moři. Zrovna když pronásledovali flotilu naggarothských korzárů, bylo jejich plavidlo napadeno, potopeno a pozřeno mořským drakem Mauldekorrem. Nikdo nepřežil. Když se Byrrnoth doslechl o chmurných zprávách, opustil svůj starý život a složil ve svatyni Grimnira slib, že pomstí svou rodinu. Převzal své dědičné právo, sekeru Rhymakangaz, a vyrazil na moře, aby netvora ulovil.

Byrrnothova cesta obsadila sto sedmnáct slov v knize skutků Barak Varru. Král nevkročil nohou na pevnou zemi po dvacet let. Takřka vstoupil do mýtů - zkázou stíhaný trpaslík a jeho železná loď, vždy připravení následoval ty nejmenší známky o Mauldekorrově objevení. Hledal okolo Upířího pobřeží, okolo Věže soumraku do Vroucího moře. Odvážil se vplout do Vířícího zálivu a Hořkého moře, nakonec nalézaje draka v zálivu Dračích ostrovů.

Jak se drak ovinul okolo lodě a začal ji ve svých smyčkách drtit, vrhl se Byrrnoth na bestii. Mauldekorr chytil trpaslíka za nohu a vyhodil ho do vzduchu, otevíraje svou zubatou tlamu, aby ho v kuse pozřel. Krále zachvátil vztek a on se troufale ponořil do chřtánu a začal rozsekávat netvora zevnitř. Drak se začal zmítat bolestí, ponořil se pod hladinu, svíjel se a zmítal, ale nic z toho trpaslíka nezastavilo. Úder po úderu si Byrrnoth prosekával svou cestu ven, rozsekávaje tlusté cévy a nakonec šupinatou kůži. Posádka trpasličího plavidla v obavách o svého krále sledovala moře, které se barvilo karmínem a vířilo smrtelnými záchvěvy draka. Jejich zoufalství se změnilo v radost, když se Byrrnoth vynořil na hladinu, zoufale se nadechující, se sekerou drženou vysoko v triumfu.

Po svém návratu do Barak Varru byl Byrrnoth obyvatelstvem oslavován. Jen málokdo věřil, že bude schopen naplnit svůj slib, a tak bylo velkou ctí uctívat jej jako svého krále. Jeho cesta však Byrrnotha změnila, nejen protože se jeho noha nikdy neuzdravila. Byl blíže ke svým předkům než kdy dříve a poprvé skutečně bědoval pro svůj lid. Také si uvědomil, že Barak Varr umožnil, aby byly tradice oslabeny kontaktem s vnějším světem. Obnovil zvyklosti jako vysílání mladých do Karak Kadrinu, aby zde ukončili svou výchovu. Návštěvníci uvažují nad tím, zda bude Barak Varr pokračovat v otevřenosti obchodu, ale respekt, který si král získal mezi svým lidem, je takový, že podpora pro jeho vládu je absolutní a bez otázek.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.