Garagrim Železopěst

Garagrim ŽelezopěstPo pět generací se zabíječští králové Karak Kadrin zmítali pod dvěma vzájemně soutěžícími sliby: přísahou zabíječe hledat smrt a přísahou krále střežit a chránit svůj lid. Nicméně syn Ungrima, Garagrim Železopěst, vymyslel cestu, jakou mohou být tato břemena naráz splněna. Po konzultaci s nejstaršími a nejmoudřejšími trpaslíky državy učinil Garagrim důležité uvědomění. Pokud naplní zabíječský slib, který na něj přejde, až jeho otec zemře, pak budoucí generace už nebudou mít dluh na své cti. Bez královských slibů, které by ho zadržovaly, se Garagrim chopil života zabíječe, opustil síň svého otce, aby žil v halách z tvrdého kamene tvořících Grimnirovu svatyni.

Garagrim převzal pradávný titul válečného truchlícího, prastarou hodnost, která byla kdysi používána šampióny velekrálů. Je povinností válečného truchlícího fungovat v bitvě na králově místě, přebírat královu čest za svou vlastní a naopak. Dokud budou čest a tradice přijímány, Garagrimův zabíječský slib je stejný jako jeho otce.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.