Karak Hirn

Karak Hirn je nejdůležitější trpasličí državou v Černých horách, které leží mezi Tileou a jižními hranice Říše. Není to město velikosti pradávných trpasličích sídel - neboť državy v této oblasti nebyly významnými do doby, než začala trpasličí rasa upadat. Měly jen bohatá naleziště cenných kovů a železa, ale postrádaly drahokamy a drahé kovy, které by jim umožnily zbohatnout. Díky své poloze v Černých horách nejsou tyto državy spojeny s Podzemní cestou, a tak se k nim lze dostat jen po povrchu.

Nynější důležitost držav v Černých horách pramení z jejich blízkosti k panstvím Tilei a Říše, což jim umožňuje fungovat jako obchodní spojnice a trhy pro dovezené zboží z pradávných sídel trpaslíků v Horách konce světa.

Karak Hirn je proslavený svým jeskynním systémem v němž vítr, který jím přirozeně prochází, vytváží hrůzostrašný hvizd, který se nese horami. Trpasličí umění přeměnilo tento přírodní jev v obrovský hudební nástroj, který je používán jako varování před nebezpečím jak pro trpasličí državy v Černých horách, tak pro jakékoli útočníky dost hloupé na to, aby se postavili tvrdohlavosti trpaslíků.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.