Karak Kadrin

Karak Kadrin je trpasličí pevností, která stáží Vrcholový průsmyk, důležitou obchodní cestu, která prochází z dalekého východu přes Hory konce světa směrem do Starého světa. Karak Kadrin těží z tohoto svého umístění, díky němuž se stal významným obchodním centrem.

Karak Kadrin je nicméně také častou invazní cestou pro tvory zamořující země na východě, kteří, pokud by nebyli zastaveni, by mohli volně vpadnout do Říše a dál do Starého světa. Navzdory tomu, že byl Karak Kadrin obléhán už v nespočtu případů, nikdy nepadl. Jeho neporazitelnost je pravděpodobně způsobena skutečností, že je domovem trpasličích zabíječů trolů, kteří jsou přirozeně vábeni na podobná často napadaná místa. Díky tomu se stal Karak Kadrin běžně známým jako "Zabíječská pevnost" a rovněž je i významným centrem uctívání Grimnira, pradávného boha trpaslíků, který ztělesňuje nebojácnost a bojového ducha a který je patronem těch, kteří přijali slib zabíječe.

Díky trpaslíkům a četným opěrným bodům podél obchodní cesty, které obsazují posádkou, je v jinak nebezpečné oblasti poskytováno karavanám vítané bezpečí. Stejně tak trpaslíci zajišťují, že důležitá obchodní cesta zůstává prostupná. Na oplátku za tyto služby trpaslíci vybírají velké množství zlata na mýtném, které je ovšem obchodníky vděčně placeno.

Následuje tradici svých předků, i sám Ungrim Železopěst, král Karak Kadrinu, přijal slib zabíječe. Nicméně, vázán svými povinnostmi jakožto krále, nemůže jen tak odejít a hledat čestnou smrt v boji. Proto Ungrim naplňuje svých zabíječský slib tím, že se stará o ostatní zabíječe, kteří touží svůj slib naplnit. V Karak Kadrinu každý znavený zabíječ najde ubytování, jídlo a pohostinnost po tak dlouho dobu, jakou potřebuje, než bude znovu pokračovat ve své cestě za smrtí. Na oplátku je od těch zabíječů, kteří prodlévají v pevnosti, očekáváno, že pomohou králi bránit jeho příslib strážení Vrcholového průsmyku.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.