Khazalid

Pradávný vznešený jazyk trpaslíků je nazýván Khazalid. Je to hluboce konzervativní jazyk, který se významně nezměnil už tisíce let jak ve své mluvené, tak psané "runové" formě.

Trpaslíci jsou velmi pyšní na svůj jazyk, kterým v přítomnosti ostatních ras mluví jen velmi zřídka a nikdy jej jiné tvory neučí. Pro lidí je to "tajný jazyk trpaslíků", výjimečně zaslechutý, ale nikdy úplně srozumitelný.

Trpasličí jazyk zahrnuje jen velmi málo slov s jasně lidským nebo elfským původem. Naproti tomu je množství slov s původem v Khazalidu obsaženo v jazycích lidí. To je nejzjevnější v případě slov týkajících se tradičních trpasličích umění jako je kamenictví a kovářství, řemesel, které se lidé naučili od trpaslíků před mnoha staletími. Výsledkem toho lidská slova znějí velmi podobně k původním slovům v Khazalidu.

Samozřejmě, některá slova Khazalidu jsou velmi blízká i všem trpasličím nepřátelům - jmenovitě jsou to obávané bojové pokřiky, sliby a kletby trpaslíků ve válce. Z těch je nejslavnější pokřik "Khazukan Kazakit-ha" nebo jeho obyčejnější zkrácená forma "Khazuk! Khazuk! Khazuk!" což v překladu znamená "Pozor! Trpaslíci jsou na válečné stezce." Pro trpaslíky je také běžné během bitvy volat své božské předky. Říká se, že hrdelní zvuk, který vydává trpaslík křičící jméno Grugniho, je dostatečným, aby podlomil elfovi nohy a goblina změnil v blednoucí stín!
Zvuk Khazalidu není podobný lidské řeči a už vůbec se nepodobá melodickému zvuku elfštiny. Přirovnává se často ke hřmění hromu. Všichni trpaslíci mají hluboké rezonující hlasy a tendenci mluvit hlasitěji, než je vyloženě nutné, což může vypadat, jako by byl trpaslík zlostný a rámusivý - což však není nepřesná definice trpasličího temperamentu. Zvuky hlásek Khazalidu jsou obzvlášť nekompromisně precizní a těžce vyslovitelné. Souhlásky jsou často agresivně vyprskávány nebo kloktány vzadu v krku, jako když se pokoušíte uvolnit vzpurný kus hlenu. Pijácká hala plná hlasitých, opilých trpaslíků je strašidelný místem, dokonce i když nelítají rány - což moc často není.

Slovní zásoba Khazalidu umně reflektuje unikátní předsudky trpasličí rasy. Jsou v ní stovky slov pro různé druhy skály, pro průchody a tunely a nejvíce pro vzácné kovy. Dokonce jsou zde stovky slov pro zlato samotné, které odrážejí kvalitu jeho barvy, lesku, čistoty a tvrdosti. Když se trpaslíci shromáždí na večerní popíjení, což činí po většinu večerů, je oblíbenou zábavou takzvaná Zlatá píseň. Během Zlaté písně zpívají trpaslíci o zlatě a každý z pijáků postupně zpívá verš. Každý trpaslík přitom musí použít jiné slovo pro zlato, když zpívá svůj verš a každý trpaslík, který zazpívá slovo již zazpívané nebo není schopen najít další, platí útratu. Jelikož trestem je nevyhnutelné zaplacení další rundy pití, trpaslík často vymýšlí nové slovo pro zlato, než by přijal svou porážku. Pokud toto slovo není napadeno, vyhne se placení útraty a do slovní zásoby trpaslíků se přidá nový název zlata.

V jednání s ostatními si trpaslíci volí svá slova jen opatrně. Trpaslík si netroufne uvést svůj názor na věc, kterou nepoznal do hloubky. Jakmile se však rozhodne, můžete si být jisti, že jeho úhel pohledu bude tak nezměnitelný jako hora. Trpaslíci nemění své názory jindy než tváří v tvář naprosté nutnosti - a často ani poté. Mnozí raději tvrdohlavě zemřou, než aby přiznali chybu, která je stojí život! Z tohoto důvodu berou trpaslíci přísahy a sliby velmi vážně, což se týká i jejich obchodních ujednání, dokonce i těch s ostatními rasami. V trpasličím jazyce je slovo "Unbaraki" tím nejodsuzujícím ze všech - znamená totiž křivopřísežník.

S vědomím, jak vážně berou trpaslíci každé slovo, bývá jejich smysl pro humor zvláště znervózňujícím. Obvyklý žert bere formu toho, když dva nebo více trpaslíků dělají vše proto, aby se další cítil zvláště nepříjemně, když si představuje, že vědí něco o něm, jeho zdraví nebo minulém životě, což ve skutečnosti nevědí. Tato hra může trvat hodiny, dny nebo po mnoho let a je považována za velmi zábavnou. Ještě častěji udělá trpaslík nějakou provokativní narážku, počká, až se druhý ohradí, a pak začně boj. Překvapivě tyto konflikty tíhnou k tomu, aby skončily jako dobrý humor, často s poplácáváním po zádech a vzájemným gratulováním s tím, že byla čest uspokojena.

 

Runová písmena

Trpasličí runy byly vynalezeny k rytí Khazalidu do kamene. Proto jsou písmena tvořena z rovných linií, které mohou být snadno vytesány dlátem. Písmo se skládá z běžných abecedních písmen, které mohou být použity k vyjádření jakýchkoli slov, a samostatných run, z nichž každá značí zkrácenou verzi jediného slova, myšlenky či jména. Proto může být spousta slov napsána dvěma formami - ačkoli je to obvyklé jen u jmen osob a postav. Magické runy pak vždy mají druhou samostatnou formu. Z toho důvodu je na všechny neabecední runy pohlíženy, jako by měly speciální význam či sílu.

Runy jsou obvykle ryty zleva doprava, ale mohou být také vytvářeny v alternativních řádcích, začínajících zleva doprava, pak v druhém řádku zprava doleva, ve třetí zleva doprava, a tak dále. Runy mohou být také ryty vertikálně zezhora dolů, což se stává obvyklou formou u monumentů a důležitých ryteb. Psaná forma jde ale hlavně horizontálně zleva doprava.

Obyčejné abecední runy jsou nazývány Klinkarhun, což znamená "vydlabané runy" - a právě ony jsou nejčastěji používané a nejsnáze identifikovatelné. Ačkoli zvuky Khazalidu přesně nesedí se zvuky lidské řeči, mohou se lidé alespoň trochu přiblížit dané výslovnosti. Zvuky musí být pronášeny se silou a zvuky "r" a "kh" jsou vlastně vytvářeny, jako když si odkašláváte, zatímco na "z" je obvykle zvláštní důraz.

Navíc k abecedním runám obsahuje Klinkarhun také série čísel. Trpasličí slova pro počet se liší podle toho, jak počítají - což může být dosti matoucí - ale trpaslíkům to smysl dává a slouží tak ke zmatení ostatních ras. Trpaslíci také často počítají mnohé věci po dvanáctkách či tuctech, které se zvyšují až na veletucet (dvanáct krát dvanáct či sto čtyřicet čtyři), a jiné zase po dvacítkách, stejně jako je počítají v desítkách po obvyklejším způsobu. Neexistují žádná slova pro dvacet, třicet, a tak dál, trpaslíci spíše používají "šest desítek a pět" - "Sizdokun Sak".

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.