Ungrim Železopěst

Ungrim ŽelezopěstPříběh rodu Železopěstí je dlouhý a smutný. Před mnoha lety Ungrimův pětinásobný pra-praotec, král Baragor, utrpěl velkou a hroznou ztrátu, která ho nahnala ke slibu zabíječů. Co ho donutilo k vykonání takového náhlého a drastického rozhodnutí není zaznamenáno v Knize zášti Karak Kadrin nebo v Záznamech králů, dokonce ani v pevnostní Denní knize. Obvykle je uváděno, že důvodem byla smrt jeho dcery ve spárech velkého draka Skaladraka na její cestě na svatbu se synem velekrále Karaz-a-Karaku. Ať už z jakéhokoli důvodu, stal se Baragor prvním zabíječským králem Karak Kadrinu.

Význam nešťastného Ungrimova jména, "vázán přísahou", dobře vystihuje jeho osud, neboť je vázán dvěma přísahami, které nemůže porušit. První je loajalita k lidu, kterému vládne, druhou je jeho zděděná přísaha zabíječe hledat vznešenou smrt - což je něco, co nemůže čestně naplnit, dokud ho jeho trpaslíci potřebují!

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.