Velekrál Throgrim Záštinoš

Thorgrim je následovníkem nejstarších a nejvznešenějších trpasličích lordů. Samotná Grugniho krev koluje v jeho žilách a moudrost Valayi sídlí za jeho klenoucím se obočím. Velekrálové se starají o Velkou knihu zášti, nejstarší a nejdůležitější ze všech Knih zášti, které existují v trpasličích královstvích. Tato kniha, známá jako Damnaz Kron, vypočítává nejstarší křivdy a zrádné skutky spáchané na trpasličím národě. Její stránky jsou psány krví velekrálů a potrhané pergameny jsou ohmatané a mnohokrát přečtené.

Velekrál ThorgrimJednou za čas se podaří trpaslíkům odčinit nějakou pradávnou křivdu, v kterémžto případě má velekrál to zadostiučení, že může vyškrtnout záznam v knize. To se však stává jen vzácně, protože když na to dojde, trpaslíci většinou upřednostní udržování zášti, než aby nechali to, co bylo, na pokoji. Dokonce i zášti, které byly vyškrtnuty, lze nadále přečíst a nikdy nebudou zapomenuty - jsou dokonce s láskou vzpomínány, když dojde na příběhy o tom, jak byl odplata nakonec provedena. Trpaslíci jsou skvělí v držení zášti a Damnaz Kron vypráví o mnoha skutcích hanebnosti ostatních ras a samotných bohů. Trpasličí jazyk nemá žádný výraz pro odpuštění, ale má mnoho výrazů pro odplatu, odškodné a pomstu.

Když jde Thorgrim do války (což je často, protože je mnoho hanebných činů, které musejí být pomstěny!), nosí Velkou knihu zášti vždy s sebou. Je nesen na Trůnu moci čtveřicí svých statných trůnonošů a ohání se z něj Grimnirovou sekerou. Na svém čele nosí korunu Karaz-a-Karaku.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.