Federalizované státy Ameriky

"Zatraceně nejlepší země na světě je právě tady, ano pánové. A zbytek světa se to rychle naučí!"

- Senátor James G. McCloskey z Mississippi ke konsorciu vůdčích podnikatelů, Washington D. C. 1867

 

FSA ušly dlouho cestu od doby, kdy jejich zakladatelé a jejich chatrné a zuřivě tvrdošíjné armády donutili Britskou říši vzdát se vlády nad svou malou sbírkou kolonií na východním pobřeží Severní Ameriky. Ve svých krátkých dějinách se země, která je nyní nazývána Federalizovanými státy Ameriky, stala svědkem všech druhů událostí, které normálně jiným zemím zaberou stovky let, než jimi projdou. Z unie kolonií se stala říší; byla napadena a sama vedla dobyvačné války. Viděla množství politických a morálních argumentů. Ač nedávno byla takřka roztržena hrůznou občanskou válkou, povstala jako fénix, aby přijala své místo mezi největšími světovými silami. Relativně izolované od problémů většího světa velkými oceány a kontinentální divočinou, FSA právě začínají hrát v mezinárodních záležitostech aktivní roli. Ale taková je jejich velikost, populace a čiré rázné energie, které se probouzí, že otřesou stabilitou světa. Neboť, jak prezident Adams řekl, když mluvil ke Kongresu po druhém volebním vítězství Nových Federalistů v roce 1868, je tu jednoduchý fakt, který se ostatní mocnosti rychle naučí - "FSA je tady, aby tu i zůstala."

 

Vlajka

 

Dominium

Co do velikosti jsou FSA druhou největší silou na světě, když pouze Ruská koalice pokrývá větší území. Války o expanzi a osadnické vlny během posledního sta let zažily teritoria země expandovat z jejích původních držav na území od pobřeží k pobřeží kontinentu Severní Ameriky a rozšířit se hluboko do střední a jižní Ameriky. Většina centrálních území FSA v Severní Americe je rozdělena do států Federace, z nichž každý má svou vládu, soudní a vojenské síly, které jako zmenšenina odrážejí vlastní strukturu Federace. Nicméně je zde stále rozsáhlá oblast severozápadně směrem k hranicím s Britskou Kanadou a ruskou Aljaškou, která je vlastně pořád hraničním územím a která je teprve nyní trvale osídlována. Dále na jih byly stará republika Texas a její dávný nepřítel, sedm států Republiky Mexiko, zcela začleněny do Federace, ale za nimi, menší původní republiky, známé jako Přidružená latinská teritoria, jsou stále v procesu plného připojení k politickému systému Federace. FSA nyní nekontrolují žádná jiná teritoriální území krom ostrovů Kuby a Puerto Rico v Karibiku, které získaly po porážce Mexika původními Spojenými státy v roce 1837.

Jedním ze zajímavých aspektů FSA ve srovnání s ostatními hlavními silami je relativní jednota jejich populace. Od zákazu otroctví v roce 1825 se černí občané více integrovali do populace země a ti latinského původy následovali jejich příkladu po získání většiny španělsky mluvících zemí severní a střední Ameriky do takové míry, že španělština je blízko získání uznání jako oficiálního jazyka vedle angličtiny. Krom toho nyní vláda současného prezidenta vytváří rozumné snahy začlenit i zbývající kmeny domorodých Američanů žijící uvnitř hranic FSA, omlouvá se za dějiny vztahů, které se často měnily v nepřátelství. Prezident Adams a novofederalistická vláda jsou rozhodnuti zajistit, že FSA už nikdy nebudou ohroženy vnitřním politickým a sociálním rozkolem. Celkový efekt je takový, že tam, kde mnohé říše zahrnují mnoho rozdílných lidí, společností a vyznání, lid FSA, ať už jakéhokoli původu, pomalu ale jistě o sobě začíná v první řadě přemýšlet jako o Američanech.

 

Vládce

FSA jsou demokratickou republikou a její hlavou státu je prezident volený každé čtyři roky skupinou přidělených volitelů z každého z federačních států a teritorií. Současný prezident, nyní sloužící své druhé období v úřadě, je uznávaný Nathaniel Adams, původně člen starého senátu Spojených států pro Mississippi. Záležitosti federální správy oficiálně leží v rukou Kongresu FSA, který si udržuje svou strukturu Senátu a Poslanecké sněmovny z dob před občanskou válkou. Ve skutečnosti ale centrální vláda drží mnohem menší pravomoci, než tomu bylo před občanskou válkou; jednotlivé státní vlády jsou zuřivě ochranitelské ke svému právu na správu svých vlastních území se svobodou, která hraničí s praktickou autonomií.

Byly to záležitosti správy a ekonomiky, které donutily jižní státy povstat v roce 1860 proti tomu, co považovaly za nekompromisní a panovačné postoje posledního prezidenta Spojených států. Úvodním okamžikem byla hádka o to, zda by rozsáhlé ropné a uranové zásoby Mississippi a Texasu měl kontrolovat stát či centrální vláda - a díky tomu byl v počátcích konflikt znám jako "Nerostná válka". Nicméně střet se začal rychle rozšiřovat i na obecnější a základnější záležitosti vlády. Po několika letech tvrdého boje rebelující státy zvítězily, což vyústilo ve značné snížení moci centrální vlády.

Pozemní síly

Nathaniel Adams byl nástrojem tohoto vítězství. Stávaje se klíčovým poradcem válečného vůdce rebelů, Jeffersona Davise, uspěl ve vytvoření aliance s Královstvím Británie, které způsobilo, že nepřátelé byli obklíčeni mocnými silami, které je nakonec přemohly. Stávaje se prezidentem v roce 1864 jako hlava strany Nových federalistů, Adamsovým hlavním cílem bylo napravit škodu způsobenou rozkolem mezi státy a znovu stmelit nově ustanovené FSA do skutečné jednotné mocnosti. V tom z většiny uspěl, z nemalé části díky svému viceprezidentovi, který po krátkou dobu držel úřad prezidenta Spojených států, než byl sesazen - charismatickému a politicky prozíravému původnímu guvernérovi Illinois jménem Abraham Lincoln.

 

Vojenská struktura

Díky svému politickému systému a důležitosti práv států ve všech oblastech, je armáda FSA komplexním výtvorem. Pozemní ozbrojené síly FSA jsou rozděleny mezi federální regimenty, ovládané centrální vládou, a teritoriální regimenty, ovládané jednotlivými státy, množstvím obecně v poměru dva ku jedné ve prospěch teritoriálních útvarů. Regimenty mohou být pěchotní, opancéřované, dělostřelecké či jízdní - poslední jsou zejména mechanizované pěchotní síly, ačkoli formace jízdy na koních jsou stále součástí vojenských struktur FSA. V zásadě jsou pozemní lodě FSA takřka všechny pod kontrolou jednotlivých států, když je jen relativně malá část ovládána pouze federální vládou. Nicméně letecké síly FSA a námořnictvo jsou zcela federální instituce, neboť je zásadní zajistit efektivní strategickou roli, jak je vyžadováno od těchto operačních částí. Proslavené mariňácké jednotky FSA, které poskytují posádkové a úderné jednotky leteckým či námořním strojům FSA, jsou taktéž pod přímou federální kontrolou.

Vojenská technologie FSA je navržena zejména, aby byla efektivní směsicí inovativního a spolehlivého. Federační výrobci, jako Orlington, produkují řadu funkčních, ale skvěle precizně vyrobených zbraní a operačních systémů. Výsledkem toho jsou federační válečné stroje dobře vybaveny práci šetřícími přístroji pro zbraňové a kontrolní systémy, což jim umožňuje využít víc posádky pro podpůrné bojové úkoly, zejména pak ostřelovače mariňáckých jednotek.

Námořní síly

Když dojde na útočnou sílu, tak FSA ve všech oblastech upřednostňují relativně jednoduché zbraně: spojené raketové baterie a velké ráže - nejlépe i ve velkém množství! Federační válečné stroje se blyští těžkými kanóny, jejichž dlouhé hlavně, pokročilá munice a automatické nabíječe jim umožňují pálit těžké salvy na extrémní vzdálenost. Válečné lodě FSA jsou poháněny mohutnými kolesy spíše než šrouby, což jim umožňuje manévrovat mnohem efektivněji, než by jejich velikost napovídala. Posíleny sturginiem, tyto ohromné výtvory jsou také velmi odolné vůči poškození. Létající lodě FSA, základ jejich vzdušných sil, jsou taktéž velmi odolnými stroji. Naplněny inertním plynem heliem - vedlejším produktem národního ropného průmyslu - mohou pohltit velká množství ran, zatímco vypouštějí velká množství těch vlastních.

Zaštítěna ohromným průmyslovým potenciálem země, je armáda FSA připravena postavit se čemukoliv, co proti ní svět vrhne. Pohled prezidenta Adamse se obrátil do Pacifiku, ve kterém se plně snaží učinit Federaci vůdčí silou, nehledě na to, jaký odpor Ruská koalice a Planoucí slunce dokáží postavit. Američané přicházejí a, jak by řekli herci na Broadwayi, "ještě jste neviděli všechno!"

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.