Polsko-litevský commonwealth

Vtěsnaný mezi Pruskou říši a Ruskou koalici, polsko-litevský commonwealth vždy stál v ošidné pozici v proměnlivých politických intrikách a územních dohadech střední a východní Evropy. Commonwealth není z hlediska velikosti zanedbatelným - jeho země se táhnou od pobřeží Baltického moře k pobřeží toho Černého, s Rigou jako nejsevernějším městem a Oděsou jako nejjižnějším. Vytvořen z unie království Polska a velkoknížectví Litvy, Commonwealth má výjimečný systém vlády; volenou monarchii. Vládnoucí král Commonwealthu je volen parlamentárním tělesem známým jako Sejm, které drží v národě skutečnou politickou moc - v minulosti tak už bylo několik králů sesazeno Sejmem z úřadu, když ten ucítil, že jejich vláda jde proti nejlepším zájmům Commonwealthu.

Ačkoli celkem velký, zmizel už Commonwealth mnohokrát z mapy Evropy - ať už jako celek či jeho část - když se dostal pod buď ruskou, nebo pruskou nadvládu. Poslední takové období skončilo teprve v roce 1815, když porážka donutila Prusy vzdát se svého držení Commonwealthu. Ačkoli Ruská koalice hrála v tomto vítězství zásadní roli a je nyní znovu spojencem Commonwealthu proti Prusům, ve skutečnosti by si tento malý národ přál, aby jej obě mocnosti nechaly na pokoji. Díky jeho strategické pozici se to ale zdá nepravděpodobné.

Vojenské síly Commonwealthu jsou malé, ale vysoce motivované a celkem dobře vybavené, vzhledem k tomu, že byly převybaveny výzbrojí nakoupenou od Rusů a, tajně, od Britů skrz obchodní trasy v Černém moři. Armáda se skládá z deseti husarských legií, z nichž každá je o síle zhruba tří tisíc mužů - ovšem nepočítaje pomocné jednotky. Jejich způsob vedení války je unikátní, vystavěn okolo švadron těžce opancéřovaných jezdců řídících páro-cykly a cvičených v dřevcových útocích. Každý válečník má ke svým zádům připevněný pár velkých zakřivených křídel - když pak jezdec útočí, je vzduch tlačen skrze tato kovová pera, což vyluzuje strašlivý ječivý zvuk, o kterém je známo, že sám osobě nutí nepřátelskou pěchotu se rozpadnout.

Podpůrné jednotky husarů používají těžší verze paro-cyklu, což jim umožňuje nést zbraně, jako jsou lehké kanóny a kulomety, zatímco lehce opancéřované, ale rychlé a dobře vyzbrojené tanky poskytují těžší podporu. Commonwealth postrádá průmyslovou základnu, aby mohl stavět a udržovat pozemní lodě a má jen slabé loďstvo, nicméně nasazuje velká množství malých aeroplánů a těžkých bombardérů, jejichž piloti jsou ztělesněním oddanosti povinnostem a takřka šílené odvahy.

Současná hlava státu Commonwealthu je 42 let starý král Karol, známý pod čestným přízviskem "dřevcový král" odkazujícím na jeho dny strávené v husarských legiích. To Ladislaw dohodl pakt mezi svým národem a carem Vladimírem z Ruské koalice, který umožnil koaličním armádám překročit území Commonwealthu a napadnout Prusy. Část této dohody zahrnovala poskytování vojenské pomoci, a tak Karol přidělil na pomoc Rusům tři z deseti národních husarských legií, aby pomáhaly stíhat mobilnější pruské síly, zatímco hlavní část Bílé armády obléhá pruská hraniční opevnění. Karolovy pohnutky pro uzavření paktu byly jak osobní, tak politické - dva z jeho strýců byli během okupace Commonwealthu popraveni agenty původního pruského císaře Heinricha Otty. A Karol tak měl z příležitosti vykoupit rodinnou čest po tolika letech náležitou radost.

Nicméně ačkoli král zůstává pevně oddaný svému spojenci, v Sejmu je malé, ale rostoucí množství hlasů vyjadřujících pochybnosti o jeho dlouhodobých výhodách. Se zemí nyní plnou posádek a regimentů Bílé armády, mnozí se bojí, že byl jejich hrdý národ ve skutečnosti znovu napaden, tentokrát bez toho, aby bylo vystřeleno, a mnozí se velmi obávají toho, že ruské spojenectví se může lehce obrátit do plnohodnotné okupace.

Zvláště pak respektovaný generál Ryzard Rydz připomíná mnohým nepříjemnou skutečnou, že poslední pokus o vojenskou invazi do Commonwealthu byl vlastně prováděn Rusy v roce 1830, když byla divize Bílé armády zničena u Bialystoku zdrcující ofenzívou Commonwealthu, která žije v národních legendách jako "Zteč andělů." Nadto nyní Commonwealth potenciálně pod ohrožením shledává i jižní pobřeží a to ze strany osmanské agrese. Dřevcový král prozatím stále drží důvěru svého lidu, ale jak se věci vyvinou, když bude rusko-pruská patová situace pokračovat a osmanské vojenské akce se vystupňují, je velkou otázkou.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.