Pozadí Dystopian Wars I.

Zárodky globální války

V Evropě jsou Pruská říše a království Británie ponořeny do krvavé zákopové války o kontrolu nad souší, zatímco se expediční síly srážejí mezi jejich koloniemi. V Pacifiku pokračují Federalizované Státy Ameriky (FSA) a Říše Planoucího slunce ve svém boji o nadvládu, napadajíce kolonie evropských mocností.

Je to čas neklidu, nedůvěry a strachu - technologie poskočila daleko za číkoliv nejdivočejší představy, záležitosti smrtelnosti byly opuštěny v touze po moci. Teslova elektřina učinila život jednodušším, poskytla světlo a teplo, ale nyní také pohání vojenské stroje a zbraně. Darwinovy biologické experimenty přinesly dobytek, který může nasytit všechny hladovějící, stejně jako monstra, která byla až příliš pohotově vypuštěna na bojiště. V srdci všech technologických inovací stojí Sturgeonův Element 270, používaný k vytváření kovů lehkých jako látka či tvrdých jako diamanty.

S měnícími se časy přišly měnící se taktiky. Člověk nemůže soupeřit s železnými behemoty, kteří nyní kráčí bojišti, alespoň ne sám. S vylepšenou komunikací proběhla ve světových ozbrojených silách revoluce. Kombinované síly jsou nyní nejšířeji přijímanou používanou taktikou, ačkoli někteří neoblomní velitelé stále tvrdohlavě tíhnou ke starým způsobům.

 

Roznětka Singapur

Konflikt mezi velkými národy začal s něčím tak malým, jako byl obchodní spor, zpátky v roce 1864. Východoindická společnost obchodovala v Singapuru po několik desetiletí, zajišťujíce svou pozici vůdčího obchodníka na světě. Jako taková měla zakalený pohled na pronikání japonských obchodníků do toho, co považovala za vlastní trávník, a zcela otevřeně vyjevovala své názory.

Kovenant Antarktidy ve válce

Zástupce Planoucího slunce ignoroval její hrozby, a tak byl zastihnut nepřipraven, když se síly Východoindické společnosti vrhnuly na jeho doprovod a násilně ho deportovaly ze země. Notně zostuzen, muž provedl sebevraždu a jeho jméno bylo vymazáno z císařských záznamů. Selhání si nezasloužilo nic menšího.

Ale jeho rodina nedokázala snést takovou černou skvrnu na své cti, zvláště jeho strýc, čerstvě povýšený velitel císařské armády. Osobně předstoupil před Císařovnu a požádal ji o příležitost obnovit rodinnou čest odvetným útokem proti necivilizovaným barbarům Východoindické společnosti. Ve své věčné moudrosti a slitování, splnila Císařovna veliteli jeho přání a věnovala mu třetí divizi druhé císařské armády - také nazývanou Wani. Velitel se toho dne znovuzrodil, odložil své jméno až do dne, kdy pomstí zostuzení své rodiny. Dějiny si jej budou pamatovat jen jako Oniho.

Oni neztrácel ani chvilku v tom, aby dovedl Wani do Singapuru. Město vydrželo po měsíc, zejména díky podpoře Východoindické společnosti, než padlo pod silou třetí divize. Oni srovnal město se zemí, ale i tak necítil odčinění. Selhání jeho synovce nebylo kvůli Singapuru či lidem zde žijícím. Bylo to kvůli činnosti Východoindické společnosti. Nicméně Císařovna ho zastavila dřív, než mohl způsobit víc destrukce, když mu přikázala vrátit se zpět domů.

Ale britské síly neseděly nečinně, zatímco byly jejich operace narušovány. Dva týdny po pádu Singapuru se v Malajsii vylodila 45. expediční armáda, vedená lordem Duxfordem, a Císařovně byla od královny Viktorie předána zpráva. Ta tvrdila, že vyplenění Singapuru bylo válečným aktem a pakliže nebudou provedeny reparace, budou následovat následky. Mladá Císařovna si uvědomila nutnost předat Oniho expediční armádě a vyslala své elitní agenty, aby jej zabili.

To se ukázalo zbytečným gestem, neboť jakmile informace o expediční armádě dosáhla Oniho, okamžitě obrátil své síly a plavil se do Malajsie. Wani ho poslouchala bez otázky, majíc víru v jeho úsudek, a lidé Říše jej oslavovali jako hrdinu, viděli v něm unaveného bojovníka neohroženě kvůli nim se vracejícího do nebezpečí. Uvědomujíc si že zabránění Onimu v jeho cíli, by způsobilo veřejné nepokoje, Císařovna mobilizovala celou armádu a vyslala ji na podporu Oniho třetí divize. Císařské armády dopadly na Malajsii jako božský vítr a rozdrtily 45. armádu během týdnů, ačkoli lord Duxford byl bezpečně z oblasti evakuován.

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.