Inkvizitor Czevak: Alaitoc

Příležitostně mají služebníci všemocného Císaře tolik štěstí nebo jsou natolik schopní, že zajmou živého eldara. Většina z těch, kteří padnou do našich rukou jsou z kasty známé našim vojenským silám jako hraničáři. Správnými přesvědčovacími metodami nám mohou tito hraničáři poskytnout mnoho informací o svých lidech. Za poslední dvě milénia překvapivá část těchto hraničářů pocházela ze světoletu Alaitoc. Moji předchůdci, překvapeni tímto během událostí, začali tento světolet detailně analyzovat, v čemž jsem se snažil pokračovat. Byl to velice těžký úkol, neboť Alaitoc je jedním z nejtajnůstkářštějších světoletů, pohybující se navíc na samém okraji galaxie. Od té doby, co mezi ním a císařovými spravedlivými vojsky propukla válka, se od Beelzeského konfliktu straní jakémukoliv přímému kontaktu s ostatními rasami.

Fascinoval mě sklon členů Alaitocu následovat tzv. "Stezku vyděděnce", snažil jsem se proto od nich zjistit příčinu. Informace, které se mi podařilo získat, byly zajímavé, subjekt však naneštěstí zemřel dřív, než mi mohl poskytnout cokoliv hlubšího nebo detailnějšího.

Zdá se, že eldaři Alaitocu jsou ti nejpuritánštější stoupenci kultury známé jako Stezka Eldar – životního stylu, kterým se eldar zasvěcuje do získávání znalostí jedné sféry života. Fanatický přístup vedl mnoho eldarů Alaitocu k tomu, aby se z nich stali hraničáři – buďto z nich jejich páni kvůli nějakému drobnému přečinu udělali vyděděnce anebo tím, že je tvrdá disciplína světoletu unavovala. Podle některých názorů naprostá izolovanost, kterou si eldaři Alaitocu tolik cení, posloužila jen k zvýšení jejich zvídavosti co se týče širší galaxie.

Ačkoliv jsou ti ze Stezky vyděděnců svým světoletem poněkud rozčarováni, zůstávají mu věrni a hodně z nich se v pravý čas vrací. Kvůli své izolovanosti světolet využívá nad míru své hraničáře pro získávání dalších a pro shromažďování informací o aktivitách jiných světoletů a cizáckých ras tak, aby mohli eldaři Alaitocu včas zareagovat. Když je Alaitoc ve válce, shromáždí tyto spousty hraničářů skrz warpové portály a pošle je před hlavní voj, aby narušovali nepřátelskou armádu a rozsévali v jejích řadách zmatek. Hraničáři jsou vysoce schopní v ničení zásobovacích vozidel a muničních skladů, ostřelování útočících nepřátelských jednotek a obecně rozvracení jakékoliv koordinace a soudržnosti, kterou nepřítel má. Až Alaitoc provede hlavní útok, bude nepřítel už napůl poražen tím, že budou celé dny nebo i týdny pronásledovat stíny a zoufale se snažit sestavit zbytky armády do bojeschopného stavu.

 

Inkvizitor Czevak – Učení o bezbožných, Kapitola XI

"Tyranie Alaitocu"

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.