Inkvizitor Czevak: Biel-Tan

Biel-Tan se nachází na jižním okraji galaxie. Tam, kde se údajně rozkládal konec eldarské říše. Členové Biel-Tanu mají mezi eldary právem vyslouženou bojechtivou pověst. Jejich jméno znamená v eldarském jazyce „Znovuzrození Starých dnů“ a jsou to právě oni, kdo usiluje o návrat věhlasu eldarů. Za tímto účelem kladou eldaři z Biel-Tanu větší důraz na Cestu válečníka než jiné světolety, protože ví, že jestli se má zrodit nová eldarská říse, bude tak učiněno v žáru bitvy a za velkého krveprolití.

Shromáždění válečníků Biel-Tanu je známo jako Bahzhakhain, což znamená Dech meče nebo také Smšť čepelí. Dech meče spoléhá na jediný útok, za využití překvapení a rozsáhlých bojových dovedností a palebné síly svých válečníků aspektu, aby zničil nepřítele jedním rychlým úderem. Za tímto účelem Dech meče nemálo využívá strojů Wave Serpent a Falcon pro přemisťování jednotek na pozice, ze kterých pak spustí mohutný, zničující útok; vyřítí se na nepřítele a nedá mu žádnou šanci se vzpamatovat.

Tento druh útoku se ukázal být zvláště zdrcujícím proti oblíbeném cíli Dechu meče - nepřátelským koloniím. Biel-Tan samozřejmě považuje jakoukoli kolonizaci ostatních ras za hrozbu pro rozvoj své budoucí říše. Jeho filozofií je, že je lepší jakékoliv uchvatitele vyhladit co nejdříve; dřív, než se nepřítel stačí etablovat. Proto byl mezi našimi vojenskými silami a světoletem Biel-Tan sveden nespočet konfliktů. Často se stává, že sotva průzkumníci Adeptus Mechanicus kolonizují svět blízko Biel-Tanu, eldaři na něj vzápětí zaútočí a vybijí osadníky. Proto musíme nově osídleným světům na Jižním okraji poskytovat silné posádky, abychom ochránili kolonisty proti těmto eldarským nájezdům, což odsává cenné zdroje z jiných bojišť.

Kdyby byl Biel-Tan vymýcen, znamenalo by to nesmírné zmírnění tlaku na naše vojenské síly. Avšak navzdory mým početným žádostem nebyla k tomu doposud ani vojenská moc, ani politická vůle. Dech meče však pocítili i jiné rasy. Orkové jsou obzvláště Biel-Tanem nenáviděni, jelikož se na nově kolonizovaném světě dokáží rychle rozšířit (množením, kterému my sami můžeme jen těžko předejít). Hvězdné lodě Biel-Tanu neustále pátrají mezi hvězdami a ničí orčí vesmírná plavidla, dřív než by mohla najít a zaplavit svět příbojem zelených válečníků.

Během milénii se objevilo mnoho zpráv očlenech Biel-Tanu, kteří přiletěli na pomoc obležené imperiální posádce bojující proti orkům a jakmile byli orci zničeni, obrátili se válečníci aspektu proti svým někdejším spojencům. Vůdci Dechu meče vnímají jako svou povinnost chránit před cizáckými invazemi také světy exoditů. Jakmile eldaři Biel-Tanu uvidí, že přišel jejich čas, vynoří se ze stínu a vezmou si zpátky to, co jim po právu patří. Světy exoditů budou jejich první odrazové můstky pro dobytí světů ostatních ras, které se rozšířily po galaxii. Mnoho neopatrných expedičních sil přistálo na světě, aniž by vědělo, že je obydlený exodity, načež bylo smeteny zuřivým útokem Dechu meče.

 

Inkvizitor Czevak – Učení o bezbožných, Kapitola XXX

"Svárliví z Biel-Tanu"

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.