Inkvizitor Czevak: Saim-Hann

Saim-Hann byl údajně jeden z prvních světoletů, který odešel z domovských světů eldarů, když se blížil Pád, a udržel si mnohé vazby s "primitivními" odtrhlíky, kteří ho předcházeli. Shledali jsme postoj ostatních světoletů k němu jako zajímavý. Považují totiž eldary ze Saim-Hannu v mnoha ohledech za divoké a barbarské, což demonstruje rozpor uvnitř rasy, o které se domníváme, že je jednotná. Zprávy od našich vojenských velitelů dokazují, že na bojišti je to jistě pravdivé. Eldaři Saim-Hannu jsou divocí a hrdí válečníci, kteří si váží cti více než kdokoliv z jejich rafinovanějšího rodu. Jejich odvaha je legendární, ale jejich bezohlednost je často vede do války proti ostatním rasám nebo dokonce jiným světoletům. To se odráží v tom, že jejich válečnická pýcha je vede do boje dokonce i když si konflikt mohou stěží dovolit.

Nejslavnější ze Saim-Hann jsou Divocí jezdci, kteří v bitvách řídí Jetbiky (proudové motorky) nebo Vypery a jsou skvělí v rychlých nájezdech. Poučili jsme se, že tyto válečnické rody mají na světoletu velký vliv a témeř všichni eldaři Saim-Hannu, včetně věštců, patří k jedné z rodin Divokých jezdců. Zřejmě jen během části eldarova života, kdy je Válečníkem aspektu, jsou vazby k rodině zapomenuty a jeho oddanost svatyni převáží veškeré ostatní vazby.

Vzhledem k okolnostem společenské struktury mají rodiny Divokých jezdců mnoho podobností k feudálním hierarchiím, které lze najít na mnohých našich světech. Každá rodina má jediného vůdce, jehož pozice je obvykle závislá na dědičné tradici (ačkoli není kladen důraz na mužský nebo ženský původ). Nejbližší rodinní členové tohoto "pána" tvoří vládnoucí elitu rodiny. Jsou to příbuzní, kteří doprovází svého pána, když jde světolet do války, jelikož závisí na jednotlivých rodinách Divokých jezdců, zda se jí zúčastní, narozdíl od celkové branné povinnosti a shromažďování strážců, jak lze vidět na většině světoletů.

Tento zvyk někdy vede k tomu, že rodiny Divokých jezdců bojují mezi sebou, nicméně tyto "bitvy" obvykle mají vysoce rituální formu a skládají se hlavně ze samostatných soubojů mezi šampióny. Tyto duely mohou být přirovnávany ke zvyklostem sledovaných ve více primitivních imperiálních světech - klání a velké rvačky, které rozhodnou, kdo má vyšší pozici. Tyto "duely cti" nejsou neobvyklé, nicméně je vzácností, aby byly bojovány na smrt - první krev je obvykle dostačující k určení vítěze. Takové chování, u kterého jsou obvyklé bratrovražedné boje, se zdá být neuvěřitelné, když si jeden uvědomí, jak málo eldarů zbývá v galaxii.

 

Inkvizitor Czevak - Nauka o bezbožných, Kapitola VIII

"Zdánlivé barbarství Saim-Hannu"

 

Poznámka překladatele: Saim-Hann se vyslovuje Sam-Hine (ne Same Han) (pozn. s anglickou výslovností).

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.