Jain Zar

Jain Zar, nazývaná Bouře Ticha, je fénickým lordem a zakladatelkou válečnického aspektu vyjících banshee.

V časech po Pádu eldarů byla první válečnicí své rasy, která byla vyvolena sloužit po boku prvního fénického lorda Asurmena. Byla také první, kdo se stal exarchou, eldarem jenž nikdy nemůže opustit Cestu válečníka, jelikož si již nikdy nemůže sundat válečnou masku Khaina.

Jain Zar byla prudkým eldarským válečníkem, proslavená svou rychlostí a divokostí. Ona a její druhové se dobře učili u svého mistra a obdrželi titul Asuryi, děti Asurmenovi. Šíříc své vlastní učení napříč hvězdami, založili svatyně válečnického aspektu. Právě v této době byly zformovány první aspekty, přičemž přebíraly učení svých zakladatelů. Eldaři, kteří chtěli následovat tyto nové cesty se učili u nohou svých mistrů a než vyrazili do galaxie, obdrželi titul exarchy. Na všech světoletech byly zbudovány velké svatyně, aby, jak se dostávaly stále dále do vesmíru, mohly být schopnosti Asuryi zachovány navždy.

Jain Zar v boji

Jakmile byl její trénink kompletní, Jain Zar cestovala skrz Síť cest, zdokonalujíc schopnosti svých následovníků, kterých po Cestě válečníka vedla stále víc. Brzy byli na každém větším světoletu svatyně jejího učení, svatyně které často navštěvovala v péči o své duchovní potomky. Ze všech fénických lordů byla Jain Zar nejvíce oddaná svatyním na světoletech. V srdci akrobat jako harlekín byla Jain Zar nejrychlejším z lordů s výjimkou Baharrotha, fénické lorda přepadových jestřábů.

Ohromná rychlost a temperant Jain Zar se odráží i u jejích "dcer" vyjících banshee a byla to ona, kdo vymyslel Výkřik smrti – psychosonický úder, který může nepřítele nejen omráčit, ale zároveň mu i zkapalnit jeho mozek

Bouře Ticha byla ze všech lordů nejvíce aktivní v boji proti Velkému Nepříteli. Během nezpočtu příležitostí vedla stovky vyjících banshee, někdy i z několika světoletů najednou, když se jí to zdálo nezbytné. Jain Zar neustále cestovala Sítí cest a vyučovala své bojové umění na všech světoletech s výjimkou těch nevzdálenějších. Ačkoli mohla zmizet na staletí, nakonec se vždy objevila a její svatyně drží neustálou stráž pro svojí smrtící vládkyni.

V roce 838.M41, v tažení, později známém jako Zhouba Kiliaku, začal imperiální xenolog znesvěcovat pohřbené eldarské artefakty na panenském světě Kiliak. Byla to událost, která vyústila ve zničující odvetný úder nedalekých světoletů Biel-Tan a Ulthwé. Bylo potvrzeno, těsně před tím než bylo zmasakrováno celé imperiální vojsko, zpozorování fénického lorda Jain Zar se stovkou vyjících banshee. Ostatky imperiálních sil byly spáleny a rozptýleny ve větru jako odplata za útok na eldarské dědictví.

V pozdním 41. miléniu Jain Zar narazila na mariňáka Chaosu Talose Valcorana, velitele prvního spáru desáté kompanie Vládců Noci. Když Vládci Noci pustošili imperiální kolonii na světě Tsagualsa ve Východním prstenci, byli náhle přepadeni skupinou eldarů ze světoletu Ulthwé. Ti se snažili zabít Talose, Lovce duší, dřív než by se mohl stát hrozbou pro jejich rasu. V následující bitvě byl zabit téměř každý člen Talosovy tlupy a on sám zoufale bojoval s Jain Zar.

Na konci Talos nechal dobrovolně projet kopí svou hrudí, aby vzápětí odjistil granát, který je měl zabít oba. Naneštěstí výbuch nebyl dostatečně silný k zabití fénického lorda a nakonec to byl dreadnought Chaosu Malcharion, kdo ukončil její život. Eldarům se podařilo získat její brnění zpět a fénický lord se jednou vrátí, až se zvolí nový exarcha, který ponese ono břímě.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.