Khaine a jeho avatar

Eldarský bůh Kaela Mensha Khaine, obvykle zkracován jen na Khaine, je symbolem vražd, násilí, ničení a války. Mnoho učenců věří, že je ukázkou eldarské rasové vášně projevující se v bitvě a válkách. "Kaela Mensha" není součást Khainova jména, ale je to titul, který nese. Přídomek v hrubém překladu znamená "Krvavá ruka", což je odkaz na krev, která věčně odkapává z jeho rukou jako připomínka vraždy starého eldarského hrdiny Eldaneshe. Slovo Khaine znamená podstatu vraždy.

Během Války na nebesích Khaine bojoval a porazil C'tan Nightbringera, roztříšťuje jeho necrodermis. Ale kovové úlomky se zaryly hluboko do jeho těla a zkazily jeho podstatu "aspektem Žneců". Říká se, že tato událost předpověděla Pád rasy eldarů. Nightbringer tak zasadil do srdcí všech smrtelných bytostí, kromě orků, strach ze smrti, rozvíjeje tak jejich surové emoce. V hlubinách warpu, bytosti stvořené během bitev a hrůz Války na nebesích hodovaly na těchto pocitech a rostly k vnímání, čímž uvedly do pohybu řetězec událostí, které navždy uzavřely Cestu znovuzrození pro duše eldarů.

Khaine je jedním ze tří přeživších eldarských bohů. Ve starém pantheonu byl jen krůček za Asuryanovou mocí a byl často zobrazován jako Vaulův nepřítel. Také je nejvíce násilný a bezohledný z bohů. Asuryan byl tak šokován zavražděním Eldaneshe, smrtelníka který zesměšňoval Khaina, až ho proklel a pomazal jeho ruce kapající krví Eldaneshe, takže si každý vzpomene na to, co udělal.

Khaine, jak se také věří, byl napaden, poražen a ovládnut Slaaneshem, někdy po jeho procitnutí ve dvacátém devátém tisíciletí imperiálního kalendáře. Následně Khorne, krvavý bůh Chaosu bojoval se Slaanesh Khainem, prohlašujíce eldarské božstvo za svůj právoplatný majetek. Během jejich souboje byl Khain sražen do hmotného vesmíru, kde se roztříštil na tisíc kousků.

Strašliví Khainovi avataři jsou tak úlomky starověkého boha války, který může být povolán skrze oběť exarchy nesoucího titul Mladého krále. Podstata obětujícího se eldara je pak absorbována, čímž se stane avatarem Khaina, možná ovládaným samotným bohem války. Tak se Lileathino pradávné proroctví naplnilo, neboť eldaři způsobili Khainovo zničení - dokonce i když bojoval za jejich záchranu.

Khainův Avatar

Aspekty válečníků, které následují eldarští válečníci aspektů, ztělesňují různé aspekty či stránky Khaina. Každý válečník aspektů pečlivě sleduje určitý aspekt skrze dlouhé přípravy a obětavost a každý  z nich plní během bitvy výraznou roli. Největší eldarští válečníci mohou v případě potřeby nabídnout svůj vlastní život jako oběť, probudíce tak svého avatara Khaina, jednu z nejmocnějších bytostí, které stojí na eldarské straně.

Khainova přesná povaha v kosmologii univerza  není přesně definována, ačkoli díky jeho podobnosti s bohy Chaosu se zdá, že je stvořením warpu, které se ale nepodobá zmíněným bohům Chaosu. Některé zveřejněné podkladové materiály Černé knihovny jako například Xenologie, naznačují, že Khaine a zbytek eldarských bohů byli ve skutečnosti první vnímavý druh známý jako Antikové neboli Prastaří, kteří byly tvůrci eldarů a mnoha dalších ras v galaxii.

Podle jiných publikací Černé knihovny to byli naopak Prastaří, kdo stvořil eldary, a to tak, aby oplývali silnými psychickými schopnostmi. Díky tomu mohli následně vytvořit živoucí manifestace kolektivního podvědomí své rasy a použít je ve válce proti C'tan. Po porážce Prastarých pak začali eldaři své psychické výtvory uctívat jako bohy.

 

Avatar Khaina

Avataři jsou reinkarnací eldarského boha války, Kaela Mensha Khaina. Během bojů se Slaaneshem, kde byl poražen a pozřen, a později s Khornem byla Khainova duše roztříštěna do mnoha koutů galaxie a přistála v srdcích eldarských světoletů. Tam, kde jeho podstata přistála, vznikl artefakt, jež nesl jeho duši, takže ho budoucí eldaři mohli v případě potřeby povolat.

 

Mladý král

Jednou za rok je věštci ze světoletu vyvolen jeden z exarchů, který obdrží titul Mladý Král. Pokud se světolet připravuje na velkou válku, Mladý král slyší avatara, který k němu promlouvá. Jde před avatarovu komnatu pak započne starobylý rituál k jeho probuzení, při kterém je Mladý král pomazán a zpívá bojové písně. Pak se dveře komnaty otevřou a Mladý král vstoupí. Exarcha v rituálu pokračuje u vchodu. Může to trvat hodiny nebo i dny, ale nakonec se z komnaty ozve strašlivý výkřik a avatar opět povstane ze svého spánku. Avatar nenese nic z vyvoleného, který do komnaty vstoupil. Není známo, zda se Mladý král spojí s Khainem nebo je zničen. Ale je více pravděpodobné, že je naprosto vstřebán.

 

Na bojišti

Na bojišti se avatar tyčí nad eldarskými bojovníky, jeho přítomnost je naplňuje vzpomínkami na jejich slavnou minulost a brutální krvežísnivostí, činí je tak ještě hrozivějšími bojovníky. Je naprosto nebojácný a často je v čele eldarského útoku, zabíjeje své nepřátele Nářkem osudu, legendární zbraní, která může mít podobu meče, kopí či sekery. Zbraň dokonce může své nepřátele zabíjet na dálku, vrhat ohromné vlny psychické energie.

Avatar je velmi odolná bytost, složená z přehřátého kovu a tekuté lávy. Toto složení mu vzhledem ke složení jeho těla dává odolnost proti zbraním na tepelné bázi, jako jsou například plamenomet nebo melta zbraně. I v případě smrti se jeho esence navrátí zpět na světolet, takže se může opět vrátit a pokračovat ve věčném boji proti těm, kteří eldarům odporují.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.