Světolet Kaelor

Kaelor je extrémně izolovaným eldarským světoletem. Za nejasných okolností kdysi v minulosti Kaelor provedl skok sítí bran galaxie a nevydal se směrem zpět do galaktického centra po několik tisíců let. Světolet nemá prakticky žádné kontakty do vnějšku a i harlekýni si jen stěží pamatují na její existenci. Světolet Kaelor se nyní nachází v Segmentum Obscurus na orbitě Oka Teroru. Ví se o něm, že každých tisíc terranských let prochází sektorem Calixis, což je území obvykle eldary netkuté. Barvami světoletu jsou červená a žlutá.

Znak KaeloruSvětolet Kaelor si nepamatuje prakticky nic ze své rané historie a jeho nejstarší známé záznamy začínají letoválkami mezi světolety Kaelor a Saim-Hann - a dokonce i informace o této události jsou velmi vzácné. Co je známo, je to, že po skoku sítí cest, se Kaelor nacházel na kolizním kurzu se světoletem Saim-Hann. Následný konflikt zřejmě skončil kaelorianským vítězstvím, byť je to hojně zpochybňováno. Jediné, co je jisté, je, že Kaelor byl v konfliktu takřka roztržen ve dví a dnes je držen pohromadě jen skrz neskutečně silné psychické vazby.

Během této doby na moci získal jeden kaelorský eldar, známý jen jako Gwrih Blažený. Gwrih spojil světolet v nejistém míru, který je udržován po tisíce let; a jediný rod, dynastie Rivalin, byl vybrán, aby už napořád držel pozici hlavního věštce Kaeloru. Ostatní velké rody byly v podstatě vyhnány z hlavního města světoletu, Sentria, na vnější okraje světoletu.

Exarchové svatyní aspektů mají na Kaeloru mnohem nižší postavení než na jiných světoletech a skládají přísahu Gwrihovi, že nikdy nezasáhnou do mocenských bojů mezi velkými rody Kaeloru. Slabý mír Kaeloru trval tak dlouho, že vedl k nebezpečné míře nevázané tolerance a dekadence mezi obyvatelstvem Sentria. Co by bylo na jiných světoletech vymýceno jako Chaosem ovlivněné kulty rozkoše, zde bylo přijímáno jako "normální".

Blahobyt Sentria a stále rostoucí nedostatek ostatních velkých rodů mohl mít jediný důsledek a události nakonec vyvrcholily vypuknutím kaelorských rodových válek. Během rodových válek si svatyně aspektů zachovaly svou neutralitu, a tak hlavními silami protivníků byly armády strážců rodů Ansgar a Teirtu. Boj byl dlouhý a krvavý, ale konečné vítězství připadlo Teirtu, vedeném Idenem Teirtu, který povstal jako dominantní politický hráč na Kaeloru, a rod Ansgar byl pobit nebo vyhnán do vnějších oblastí Kaeloru. Iden Teirtu přesunul svůj rod do Sentria a držel hlavního věštce v domácím vězení, neboť jeho syn napomáhal během války rodu Ansgar.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.