Světolety

V době svého největšího rozmachu eldaři cestovali po galaxii v obrovských obchodních lodích zvaných světolety. Tyto obchodní světolety byly zcela soběstačnými komunitami, na kterých žily stovky rodin. Při obvyklé obchodní misi se světolet mohl od své rodné planety vzdálit i na celá staletí a cestovat tisíce světelných let za eldarský prostor, než se vrátil domů. Tyto světolety si vypěstovaly silný smysl pro nezávislost, takže je neduhy eldarské společnosti většinou nepoznamenaly. Jelikož se světolet mohl vrátit na svou rodnou planetu jenom třikrát nebo čtyřikrát za tisíc let, odchýlení od jejich civilizace jim byl čím dál zjevnější. Zatímco ti, kteří zůstali doma, si postupně navykali na pomalou degeneraci, a proto nevěnovali pozornost nebezpečným znamením.

Poslední týdny před Pádem, objevily navrátivší se posádky světoletů své světy v ruinách. Zachránily ty, kteří zůstali při zdravém rozumu a přes hroutící se Síť warpových tunelů uprchli do hlubin vesmíru. Hodně světoletů se zdrželo příliš dlouho ve snaze zachránit své lidi. V momentě Pádu tak byli ti, co se nacházeli na orbitě zničeni psychickým přebytkem nebo vcucnuti do warpu a pohlceni Slaaneshem.

Světolety cestovaly po galaxii skrz systém warpových tunelů, které se rozkládaly po galaxii. Už dávno se eldaři naučili, jak vytvářet tyto díry ve warpu, které spojují dvě stálá místa. Je pravděpodobné, že téměř všechny planety a světolety byly propojeny warpovými tunely. Během Pádu však byla velká část této Sítě zničena, takže cestování už není tak snadné jako dřív. Na některé tunely zaútočily démoničtí vetřelci – jejich vchody musely být zapečetěny nebo zničeny, aby Chaos nespolkl celý světolet. Jiné tunely se jednoduše zhroutily anebo místa, kam vedly, byla zničena nebo zpustošena. Síť tunelů dodnes spojuje jeden světolet s druhým a s miliony míst po celé galaxii, ale v systému jsou značné díry a některé světolety jsou naprosto izolované. Díky částečnému zhroucení warpové Sítě jsou některá místa v galaxii pro eldary zcela nebo téměř nedosažitelná.

Od Pádu se původní světolety značně rozrostly, takže jsou nyní desetkrát nebo i stokrát větší než původní obchodní lodě, které nyní tvoří jejich jádro. Protože se za ta léta postupně rozrostly, mnohé jsou alespoň z části zničené a jsou v nich zóny vyžadující rekultivaci nebo velmi staré zóny, které jsou z velké části neobydleny.

Každý světolet je soběstačný biosystém se zónami, které obsahují lesy a přírodní flóru, stejně jako urbanizované oblasti. Tyto přírodní zóny působí jako zelené plíce, vytvářejí dýchatelnou atmosféru a poskytují eldarům obnovitelné zdroje. Na vnějšku světoletu jsou umístěné obrovské vesmírné doky, kde sídlí flotily vesmírných plavidel. Tyto flotily převáží eldarské armády skrz warpové tunely, které je spojují se zbytkem galaxie.

Každý světolet je nezávislý; řídí své vlastní záležitosti a vede své vlastní války. Světolety se občas spojí, aby čelily společné hrozbě nebo aby dosáhly společného cíle. Ale takové aliance jsou dočasné a nemají většího významu. Všechny eldary samozřejmě spojuje společná kultura a rasová identita, to vše však jde stranou, když dojde na bránění zájmů jednotlivých světoletů. Války mezi světolety samozřejmě nejsou běžné. Takové války se téměř vždy vedou o nějaký nedaleký svět nebo kvůli kolonizačním a těžebním zájmům. Takové konflikty vznikají z lokálních roztržek a obvykle jsou vyřešeny během krátké doby. Kdyby světolet zaútočil a pokusil se zničit jiný, bylo by to považováno za neskutečně marnotratný a bezúčelný podnik. Ačkoliv k takovýmto katastrofálním událostem v minulosti došlo, nejsou běžné.

 

Kolonie světoletů

Od Pádu si eldaři sami zřídili mnoho kolonií. Tyto kolonie nejsou nezávislé, ale zůstávají součástí jejich společnosti a dodávají vojáky a suroviny pro domovský světolet. Koloniální planety jsou spojeny se světoletem pomocí warpového tunelu. Počet koloniálních planet spojených se světoletem je nesmírně různorodý, některé mají stovky, zatímco jiné pouze jeden nebo dva. Většina má kolem tuctu. Tyto kolonie se poměrně dost liší od ranné fáze kolonizace exodity před Pádem. Eldarští rytíři, jak Exoditi sami sebe nazývají, úzkostlivě hlídají svou nezávislost. Ačkoliv obchodují se světolety a někdy jim i pomáhají, směřují svou společnost jiným směrem. Považují totiž civilizaci světoletů za nebezpečně podobnou té, která přivedla staré eldary k Pádu.

 

Eldaři ve válce

Ač je každý světolet naprosto soběstačnou říší, eldarská společnost je na mnoha světoletech pozoruhodně neměnná, některé světolety však mají jedinečné odlišnosti.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.