Vztah eldarů a Impéria

Vztahy mezi lidstvem a eldary nebyly vždy tak trpké. Současný válečný stav mezi eldary a druhem, který pohrdavě označují jako Mon-Keigh (což v podstatě v eldarském slovníku znamená "savci", byť s hanlivým významem blízkým termínu "opice" v jazyce Impéria), lze snad vysledovat až do událostí předcházejícím Horově Herezi. A to hlavně setkání Fulgrima, primarchy legie vesmírných mariňáků Císařových Dětí, a eldarského věštce Eldrada Ulthrana na eldarském panenském světě Tarsus během Velké křížové výpravy.

Oba velitelé se sešli v míru, aby probrali imperiální práva na planetu a Fulgrimovu ochotu ignorovat v této věci imperiální doktrínu a ponechat eldarské panenské světy na pokoji. Hlavním záležitostí, o kterou se ale Eldrad zajímal, byla skutečnost, že se vojevůdce Horus obrátil k Chaosu a toužil zradit Císaře lidstva. Eldrad však nevěděl, že Fulgrim už je pošpiněn kontaktem se slaaneshskou démonickou čepelí, kterou získal na světě Laeranu.

Původně mírová schůze se zvrátila v krvavou bitvu, když Eldrad vycítil, že Císařovy Děti už byly zkorumpovány Tou, jež žízní. Vzhledem k tomu, že si Fulgrim nebyl vědom nákazy Chaosu v sobě a svých Astartes, byly činy eldarů Ulthwe považovány za zradu a obrovskou urážku nabídky k přátelství a míru, kterou jim Fulgrim nabízel jménem Impéria lidí. Od té doby jsou lidstvo a eldaři v takřka otevřené válce.

Ačkoli eldaři nechovají žádnou zvláštní lásku k Impériu lidí, které považují za brutální, utlačovatelský a výjimečně arogantní stát (ačkoli popravdě ne arogantnější, než byli eldaři sami před Pádem), nechávají eldaři obvykle lidská osídlení na pokoji a v řadě případů dokonce bojovali bok po boku s vojáky imperiální gardy či vesmírnými mariňáky. Stejně tak ovšem podnikají nevyprovokované útoky, jejichž motiv je znám jen jim, a často využívají Impérium jakožto štít proti určitým hrozbám, kterými jsou například orkové.

V taženích, jakými byly třeba Gotická válka nebo Třináctá velká křížová výprava, bojovaly obě rasy společně proti společnému nepříteli Chaosu. Popravdě, přestože ani jedna z obou ras nikdy plně neporozumí té druhé, každá potřebuje tu druhou, aby přežily strašlivé hrozby, kterým obě čelí. A ve své vzájemné aroganci a pohrdání jsou si více podobné, než by byla jakákoli z nich ochotna přiznat.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.