Ar-Ulrik Emil Valgeir

Ar UlrikUlrik je mocným bohem bitvy, vlků a zimy. Je uctíván po celém Starém světě, ale centrem jeho bohoslužeb je Middenheim, město Bílého vlka, na severu Říše. Ulrik je patronem vojáků a každý Ulrikův zasvěcenec je válečníkem. Ulrikovou doménou jsou čest, statečnost a obratnost. Pohrdá zbabělostí a slabostí a od svých následovníků očekává přímočarost a nezávislost ve všech ohledech života.

V čele Ulrikova kultu je Ar-Ulrik Emil Valgeir, jeho velekněz. Valgeir vládne velkým množství jak vojenské, tak politické síly, jelikož velí členům kultu, z nichž všichni jsou válečníci, a má kurfiřtský hlas při jmenování nových císařů. S hlasem hraběte Middenladu má Middenheim víc politické moci než kdokoli jiný, krom Altdorfu.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.