Co je Říše?

JezdecBojovat pro Říši znamená bojovat ve jménu víry, cti a císaře Karla Franze. Ze všech národů Starého světa má pouze Říše stálou profesionální armádu. Disciplína je heslem rytířů a vojáků tohoto mocného císařství, všichni jsou přitom jsou vedeni svou láskou k domovině a svou povinností k Sigmarovi, válečnému bohu, který před tisíciletími založil Říši. Kult Sigmara vyžaduje, aby jeho následníci bojovavali proti všem formám zla mečem stejně jako vírou. Existuje mnoho příležitostí pro věřící ke splnění své povinnosti k Sigmarovi, jelikož Říše je ze všech stran obklíčena nepřáteli a těmi, kteří propadli našeptávání Chaosu.

Samozřejmě vojenská moc Říše pochází z více než pouze z šiků a šiků státních vojáků, rytířů a milice. O staletí dříve získala od trpaslíků, kteří hledali v Říši útočiště, bizarní technologie - Inženýrská škola Altdorfu a Střelecká škola Nulnu tyto stroje provozují. Nyní má Říše jedno z nejpokročilejších dělostřelectev ve Starém světě (hned po trpaslících) a její kanóny a minomety otočily vývoj mnoha bitev.

Říšský kapitánPoslední, ale ne nejnepatrnější mezi zbraněmi v arzenálech Říše, jsou koleje magie. Díky starostlivému císařovu patronátu, poskytují koleje Říši mocné bojové mágy. Tito silní sesílači kouzel jsou trénovaní v tradicích odkázaných velkým elfím kouzelníkem Teclisem, který učil první lidské čaroděje kontrolovat a usměrňovat své ničivé síly. Ti čarodějové, kteří se odváží sestoupit z rovné stezky své koleje jsou chytáni lovci čarodějnic, služebníky Sigmara, kteří potrestají jejich hnusný zločin nejbolestivější smrtí. Exekuce těchto nevěřících jsou každodenními vzhledem k nebezpečí, které představují Sigmarově lidu.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.