Ludwig Scharzhelm

Ludwig SchwarzhelmZasmušilý a neoblomný muž, Ludwig Schwarzhelm je jak Císařovým šampionem, tak jeho tělesným strážcem. Jeho hlavní povinností je udržovat Císařovu spravedlnost během rozhodnutí bojem, což je právo říšské šlechty obviněné z neuposlechnutí Císaře. Taková je Schwarzhelmova reputace, že mnozí obvinění šlechtici uznali svou vinu a dali se do rukou Císařova milosrdenství spíše, než aby čelili hrozivým schopnostem Schwarzhelma v boji.

Na bojišti nosí Schwarzhelm Císařovu osobní standartu a nadšení pro boj po boku jeho pána, kdykoli může. Na Schwarzhelma je impozantní pohled, jasný prapor Karla Franze pevně uchopený v jedné ruce, když hrozí trestem s Mečem spravedlnosti v ruce druhé. V mnoha případech Schwarzhelm zastavil útoky mířící na jeho leního pána, porazil nepřátelské šampiony, aby zajistil, že Karl Franz bude naživu, aby mohl vládnout i dalšího dne.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.