Middenheim

Provincie Middenland na severu Říše je jednou z nejzrádnějších oblastí Starého světa. Půda tu byla vždy neúrodná, podnebí tvrdé a krajina pokrytá hustými, neproniknutelnými lesy. Tvrdý život, věčný zápas s hladem, zimou a nebezpečími lesů se odráží v odolnosti obyvatel. Nad severovýchodem Middenlandu se tyčí Středové pohoří, které je domovem pro největší populaci monstrózních bestií ve Starém světě. Mezi lidmi se povídá, že tam dokonce hnízdí mantikory a žvahlavové.

Pod horami se rozprostírá Les Stínů. Zde se nekromant Dieter Helsnicht, přezdívaný Pán zkázy z Middenheimu, ukrýval před Ar-Ulrikem Herrsherem a jeho kompanií Bílých Vlků. Oficiálně byl zabit v bitvě u Beeckerhovenu, asi před 1000 lety, ale jeho tělo se nikdy nenašlo. Dokonce mezi pověrčivým lidem Ostlandu a Hochlandu koluje legenda, že se Pán zkázy stále skrývá v lese a připravuje pomstu městu, které jej málem zahubilo.

Nejobávanějším ze všech je však neblaze proslulý Drakwaldský les. Jen málo cestovatelů si jím krátí cestu, neb lidé věří,  že se tam pod každým kamenem schovávají bestie, orkové nebo daleko bezpečnější věci. Dokonce ani přemrštěné poplatky, které vybírá hrabě Nordlandu za cestování po okolních silnicích, nedokáží přinutit kupce, aby zvolili levnější cestu.

Je příhodné, že patronem téhle země je tak drsný bůh jako Ulrik. Vlčí bůh je uctíván Middenlanďany právě proto, že neodpouští chyby stejně jako kraj, na který dohlíží, a vyžaduje od svých následovníků sílu potřebnou k přežití v takové zemi. Ulrik má pramálo pochopení pro slabé, ale síla těla a ryzí charakter dokáží získat jeho podporu a respekt.

 

Middenheim

Na severu Middenlandu leží slavné město Middenheim. Rozprostírá se na vrcholu mohutného masivu známého jako Ulricsberg, který jako obrovský monolit vyčnívá z Drakwaldského lesa. Middenland je znám jako Město Bílého vlka, protože právě zde stojí největší chrám Ulrika v celém známém světě. Ulrik má pro Middenheim daleko větší význam než jen jako ochránce a není to náhoda, že právě tady se nachází centrum jeho božského kultu. Middenheim je Ulrikovo město, neboť skála, na kterém stojí, je Ulrikovo vlastní panství. Nejen chrám, ale i město samotné jsou poutním místem následovníků Vlčího boha.

Middenheim je přístupný po čtyřech viaduktech, z nichž jsou tři dřevěné a mohou být okamžitě strženy, čímž je ještě posílena už tak ohromující obrana města. Zásobovaní města v takovém případě probíhá s pomocí lan. Příležitostně se takhle přepravují i lidé.

Middenheim byl vždy nejdůležitějším městem Middenlandu. Přesto mnohá hrabata sídlila jinde, ať už z vlastní vůle nebo z nutnosti, Middenheim zůstává centrem moci v oblasti už po 2 000 let. Při rozhodování ve sněmu má Middenheim se svým hrabětem kurfiřtem a Ar-Ulrikem větší moc než kterékoli jiné město, s výjimkou Altdorfu, a k tomu město disponuje mocnou armádou. Aby toho nebylo málo, je Middenheim sídelním městem dvou nejuznávanějších rytířských řádů v říši: rytířů Bílého Vlka, kteří jsou templáři Ulrika, a rytířů Pantera, kteří jsou věrnými ochránci města a jeho knížete. Právem se Middenheim řadí k nejmocnějším městům Starého světa.

 

Podměstí

Pod městem se táhnou kilometry kanálů a jeskyní, jejichž prokopání se datuje od doby před vznik Říše, až do dob teutonského náčelníka Artura, který nechal prokopat Ulricsberg, aby na jeho vrcholu mohl postavit pevnost. Původně sloužily ke vstupu do města, ale po postavení dřevěných viaduktů se od jejich užívání odstoupilo. Nakonec bylo k používání ponecháno jen několik tunelů.

Při obléhání roku 1812 byly zasypány i zbylé tunely a městské stráže a Řád Pantera dostali za úkol zamezit komukoli ve vstupu do tunelů. Nicméně čas od času je některým dobrodruhům vydána licence k hledání zapomenutých trpasličích pokladů. Když (jestli vůbec) se takový dobrodruh vrátí na povrch, tak často přináší správy o tom, že by mohly být tunely více či méně obydlené. Těmto zprávám se ale nevěnuje pozornost, neb tihle lidé často přicházejí s nesmysly a když už o něčem mluví pravdu, tak přehánějí, aby si udělali dobrou pověst.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.