Provincie Averland

Velkovévodství Averlandu je jednou z provincií Říše. Jeho hlavním městem je Averheim a státními barvami jsou žlutá a černá. Oblast Averlandu je vymezena řekou Aver na severu a Horním Reikem na jihu. Averland je jednou z nejbohatších provincií Říše, byť není ani největší, ani nejvlivnější, a jeho armáda je spíše známá svými okázalými uniformami.

Široké otevřené pláně Averlandu jsou jako určené k pěstování obilí a averlandští koně patří mezi šlechtou Říše mezi vysoce ceněnné. Ovšem tou nejvýznamnější součástí provincie je průsmyk Černého ohně. Průsmyk, hluboká vulkanická trhlina v masivu hor, je jedinou spolehlivou cestou do Říše skrze Hory konce světa. Průsmykem prochází Stará trpasličí cesta, spojující trpasličí državy Hor konce světa i země Hraničních knížectví spolu s Říší. Díky tomu do Averheimu od trpaslíků neustále proudí cenné kovové rudy a ty jsou z něj pak přesouvány říčními bárkami dál, směrem do Nulnu. Je to právě tento obchod, který dává Averlandu jeho bohatství. Ovšem to přichází za velkou cenu.

Mapa Averlandu

Průsmyk je pravidelně přepadávám, zejména pak orčími a gobliními kmeny. Udržovat tak cestu bezpečnou pro obchod je obtížným úkolem. A to je důvodem, proč je jím pověřena elita averlandských ozbrojených sil, Horská garda.

Hrozby průsmyku se zcela projevily během masivní orčí invaze, která proběhla v nedávné době. Kurfiřt Marius Leitdorf byl zabit orčím generálem Vorgazem Železočelistí (později zabitým samotným císařem), ovšem jeho odpor vykupoupil čas pro Karla Franze k sebrání jednotek a poražení hordy. Do současné doby nebyl jmenován žádný Leitdorfův nástupce.

Průsmyk byl ale průchodem i pro řadu dalších invazí zelenokožců do Říše, z nich nejznámějšími jsou ty Groma Pupkáče z Mlžných hor (2410 IC) a Gorbada Želozospáru (1707 IC). Mimo to je průsmyk Černého ohně místem legendárního Sigmarova vítězství nad orkskými a gobliními kmeny a zůstává poutním místem pro věřící a fanatiky.

Averland má velmi silné vazby na Tileu a vliv této země lze poznat jak na velké míře používání kuší a polokopí v provincii, tak v mnohem častějším uctívání Myrmidie, bohyně války. Averland rovněž více než kterákoli jiná provincie využívá služeb žoldáků a jeho armáda zahrnuje velký podíl Tileánců.

Bergjaeger je speciální částí Horské gardy, tvořenou trapery, lovci a jinými hraničáři. Jsou to skvělí lučištníci a mistři v pokládání pastí, kteří znají průsmyk jako nikdo jiný. Ve státní armádě i Horské gardě slouží i pulčíci - v té druhé slouží od doby zničení domoviny půlčíků, Mootu, Gorbadem Železospárem.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.