Provincie Hochland

Hochland je provincií v severní části středu Říše. Její severní hranice ohraničují Středové hory, ovšem v nich nejde najít žádné trpasličí pevnosti, jen bestiáky, troly a další podobná monstra. Hranice s Ostlandem jsou nepřesné a vojáci Hochlandu musí být vždy ve střehu, aby nenechali svého většího protivníka učinit kroky na zabrání dalšího území. Na jihovýchodě s Hochlandem hraničí Middenland a hranice uzavírá na jihozápadě Talabecland.

Hochland není příliš zalidněn a je z velké části pokryt hustými lesy. Celá provincie je považovány za neskutečně zpátečnické a podezíravé místo, nicméně to je způsobeno zejména minimem kontaktu s dalšími imperiálními provinciemi. Protože většina z obyvatel Hochlandu zastává Starou víru, již řečený nedostatek styku s vnějškem stál za řadou zvěstí a nepotvrzených stereotypů o Hochlandu a jeho lidu.

Ve skutečnosti má Hochland jeden z nejpokročilejších administrativních systémů ve Starém světě; Hochland sám je rozdělen do osmi regionů, které jsou ovládány guvernéry, kteří jsou voleni vlastníky půdy a dalšími výše postavenými občany. Tito guvernéři se zodpovídají přímo kurfiřtovi. A jakékoli problémy, kterým občané čelí kvůli nedostatku zdrojů či s institucemi jsou právě na této úrovni (a to hlavně vnitřně) napravovány. Tento pokročilý správní systém je zvláště užitečný pro Hochland z důvodu jeho nečetné a rozptýlené populace; bez pravidelného kontaktu s ostatními částmi Hochlandu skrze guvernéry, by zdroje, které jsou lokálně jen těžce dostupné, byly rychle vyčerpány.

Takový administrativní systém by v podobné oblasti jako je Hochland obvykle nebyl efektivním, neboť husté lesy jsou jen obtížně prostupné a malé osady jsou hlavními cíli pro bestiáky a orky žijící v lesích. Nicméně Hochland přišel s několika způsoby, jak tyto problémy překonat. Jednak, vesnice hluboko v lesích mají kamenné zdi, neboť za ně zodpovídající guvernéři požádali o zaslání stavebního kamene pro obranné účely z oblastí ve Středových horách.

Nicméně hlavním důvodem pro hladké fungování Hochlandu jsou to nejlepší lovecké vybavení a postupy na celém světě. Byli to Hochlanďané, kdo přišel s dlouhou puškou, a je to Hochland, kde je nejčastěji používána, neboť tato zbraň je extrémně účinnou při lovu a boji v hustém lese. Dalšími faktory, které přispívají k pokročilému postavení lovu, zahrnují speciálně vycvičené lovce, kteří často svou kořist stopují celé dny nebo celé hodiny potichu čekají ve skrytu, či záplavu nejrůznějších hochlandských pastí.

Byla vybojována řada bitev proti bestiákům v horách a lesích, byť to jsou spíše menší střetnutí, než plnohodnotná válka. Díky této hrozbě si Hochland drží své Jaegerkorps, elitní oddíly střelců vyzbrojených puškami. Právě oni jsou klíčovou součástí obrany a setnuté hlavy a stažené kůže jejich protivníků přibité okolo osídlení jsou důkazem jejich efektivnosti.

Současným kurfiřtem Hochlandu je Aldebrand Ludenhof, který žije v opevněném paláci ve středu hlavního města, Hergigu. Právě toto město napadl během svého řádění gor Gorthor a byl zde sťat tehdejším kurfiřtem Mikaelem Ludenhofem. Kurfiřt Aldebrand má syna Konrada, který je považován za dědice trůnu. Ludenhof má velkou vášeň pro lov a jeho sbírka dravců je světově slavnou. Tato láska k lovu není ničím výjimečným, neboť ji sdílí většina Hochlanďanů a zvlášť šlechta tráví více času v lesních loveckých sídlech, než kdekoli jinde.

Vskutku, je to lov, okolo čeho je postavena společnost Hochlandu. Každé město, ale i vesnice má svého hlavního lovčího, který má minimálně několik učedníků. Tito učedníci se účastní výročních loveckých soutěží, které se konají po celém Hochlandu a jejichž vítěz získává titul vrchního lovčího své obce a veškerou čest a slávu, které se s tím pojí.

Každých 10 let se vrchní lovčí posledních 10 let v každé vesnici sejdou a vyberou ze svého středu jednoho, který se bude účastnit soutěže, kdo se stane vrchním lovčím celé oblasti a bude ji zastupovat v gildě lovců (tato gilda technicky zahrnuje lovce z celé Říše a Kislevu, byť její budovy jsou umístěny v Hergigu a jejími členy jsou hlavně Hochlanďané).

Každých 50 let pak oblastní vrchní lovčí z posledních 50 let volí kandidáta, který by se zúčastnil celoprovinciální soutěže. Její vítěz je poté prohlášen hlavním lovcem a je mu věnováno místo v provinční radě. Byť slouží celých následujících 50 let, většina z vítězů je dávno mrtvá, když je zvolen nový hlavní lovec. Současným hlavním lovcem je Chrestaph Kleidervolk.

A koná se i mnoho dalších neoficiálních soutěží a armáda je tvořena zejména bývalými lovci. A lovci jsou i často vybíráni, aby se stali guvernéry. Tak či tak, Hochlanďané mají takovou posedlost lovem, že se jí vyrovnají jen Ogří království na východě.

Současnými barvami Hochlandu jsou půlená červená a zelená.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.