Provincie Stirland

Velkohrabství Stirland je říšskou provincií ve Starém světě. Základy mu dal kmen Asobornů, jemuž vládla válečnice-královna Freya, která se za Sigmarovy vlády stala jeho první kněžnou. Současným kurfiřtem Stirlandu je velkohrabě Graf Alberich Haupt-Anderssen.

Zemskými barvami Stirlandu jsou ty náležející vládnoucímu hraběti, což v současnosti znamená zelenou a žlutou. Všichni členové kurfiřtovy armády tak nosí tyto barvy. Velká část šlechty může postavit menší oddíly mužů ve zbrani, kteří jsou oděni v barvách svého pána; většina z nich ale nosí nějakou formu zelené. Stirland samotný má pověst venkovské zapadlé oblasti, byť to je svým způsobem neoprávněné kvůli velkému množství středně velkých měst a obchodu provincie s trpasličí pevností Zhufbar. Jeho vzdálenost od mocenských center v Říši a jeho blízkost k Sylvánii většinu lidí vede k tomu, aby o této oblasti nesmýšleli zrovna dobře. Vývozu Stirlandu kralují vlněné produkty, víno, solené ryby a řemeslné výrobky ze dřeva.

Severní hranice jsou zalesněné, jak jižní okraje Velkého lesa kříží řeku Stir ve směru od Talabeclandu. Les řídne směrem na jih a východ - na východě se rozděluje v Hladový a Zachmuřený les - druhý značí okraj neblaze proslulého Hel Fennu, kde byl Mannfred von Carstein poražen hrabětem Stirlandu Martinem von Klieglitzem v roce 2154 IC. Řád Havraních rytířů, templářů Morrových, oddaných ničení nemrtvých, vlastní malé město Siegfriedhof umístěné poblíž Hladového lesa na hranicích se Sylvánií.

Západní části Stirlandu vládne Stirhügel - kopcovatý region, který byl před tisíci let, před vznikem samotné Říše, první domoven styrigenských kmenů. Tento region je protínán Starou trpasličí a Nulnskou cestou a je domovem hlavně pastířů, kteří obchodují na blízkých trzích v Flensburgu a Wördenu. V mlžných údolích jsou nicméně hrobky pradávných náčelníků styrigenských kmenů, vyhloubené do úbočí kopců a vystavěné jako zeminou pokryté mohyly. Místní považují hrobky za prokleté a každá z okolních vesnic má své příběhy o lidech, kteří se vydali prozkoumávat hrobky a už se nevrátili.

Sylvánie na východě je místem, na které se většina Stirlanďanů snaží zapomenout - a skutečně, dokonce i kurfiřtovi nechvalně známí výběrčí daní tam cestují jen v doprovodu ozbrojených stráží. Stirlanďané samotní jsou malí mohutní lidé, podobně jako lid Ostermarku na severovýchodě. Obvykle mají tmavé vlasy a jsou podezřívaví vůči cizincům. Pokrevní linie ve Stirlandu jsou jedny z nejjasnějších v Říši - dokonce i ti nejnižší vesničané mohou vyjmenovat své předky o několik generací zpět.

Stirlanďané jsou opatrní a podezřívaví, často vysmívaní cizinci kvůli svému pomalému stylu životy a mluvy. Oni samotní jsou pyšní na své pradávné zvyky a svou tendenci nahlížet na život z dlouhodobého hlediska. Ve svých nejlepších chvilkách jsou tišší, přemýšliví a celkem puntičkářští, s láskou pro dlouhé nemravné příběhy. Jejich další velkou láskou je závodění - byť ne to pěší či koňské závodění oblíbené jinde v Říši. Většina stirlanských komunit je postavena okolo farem - husy, krávy, prasata i jiná zvířata jsou stavěna na závod proti sobě navzájem v místních soutěžích, jejichž vítěz získává "stuhu a omilostnění" - což znamená, že zvíře nebude nikdy určeno k hodovnímu stolu.

V tom nejhorším jsou Stirlanďané izolacionističní, podezřívaví a úzkoprsí, tvrdohlavě se držící svých tradičních metod způsobem podobným trpaslíkům. Spřátelení se s nimi trvá dlouho a často uběhnou roky, než je nově příchozí přijat do komunity. A stirlandské komunity jsou plné neobvyklých zvyků - z nichž tím nejslavnějším je soutěž v pití horkého piva, která zároveň ve většině cizích lidí vyvolává spoustu zmatků a pohrdání. Stirlanďané jsou taktéž známi pro svou zvláště silnou nenávist k pulčíkům, kteří obývají to, co kdysi bylo tím nejlepším zemědělským územím Stirlandu.

Hlavním městem Stirlandu je Wurtbad, prosperující město s 8800 obyvateli, které je neoficiálně známo jako hlavní říšské město vína. A to díky kurfiřtském dekretu, přikazujícímu, aby veškeré stirlandské víno bylo prodáváno skrze toto město. S ohledem na to, že se jedná o politické centrum Stirlandu, má město mnoho návštěvníků, a pohostinství je mezi místními cosi jako umění - čemuž odpovídá i velké množství velmi kvalitních taveren a hospod. Město je taktéž známé díky svým termálním pramenům a mnoho bohatých přichází do Wurtbadu, aby se "ponořilo do vod". Hrabě si drží aktivní tajnou policejní jednotku, aby zabránil špehům a vrahům provádět svou práci mezi bohatými a důležitými lidmi navštěvujícími město.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.