Sigmarovi lovci

Sigmarův lovecSigmarovi lovci jsou relativně novým řádem zasvěceným lovu a ničení ohnisek odporu Chaosu v drakwaldském regionu. Řád byl vytvořen Jerikem Wildornem po Bouři Chaosu, hlavně jako odpověď na zvýšené počty bestiáků a dalších temných a nebezpečných věcí plížících se v hlubokých lesích na severní hranici Říše. Jerik je zkušeným lesníkem a stopařem a právě tyto schopnosti jsou napodobovány, ctěny a vylepšovány řádovými rytíři den po po dni. Tito muži často poskytují služby doprovodu kočárům a obchodnickým karavanám cestujícím regionem. Navíc k těmto povinnostem se Sigmarovi lovci zaměřují na stopování a vykořenění zla, které žije v lesích. Jejich strategie se točí okolo myšlenky zaútočit na Chaos dříve, než on sám shromáždí útočnou armádu. Díky těmto preventivním útokům jsou od řádění ochraňovány jednotlivé životy i malé vesnice.

Běžný Sigmarův lovec často traví dlouhou dobu životem venku. Kvůli tomu se musí starat o to, aby si sehnal potravu a má jen málo času na opravu svého vybavení. S sebou vozí vše co potřebují do pole - nikdy prostě nevíte, jak moc bude vaše cesta obtížnou. Postříkaní blátem a smrdící, Lovci rozhodně nejsou považováni za nejokouzlující rytířský řád. Popravdě, když se zformují do nějaké menší skupinky, bývají většinou považování za sběř žoldáckých rytířů. Nicméně v dnešní temné době je jejich neustálý boj proti silám Chaosu více než vítaným. Není neobvyklým, aby místní poskytli těmto statečným válečníkům Říše úkryt a jídlo jako gesto uznání.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.