Teutonská garda

Teutonská garda je osobní tělesnou stráží Ar-Ulrica a vzhledem k jeho roli říšského kurfiřta jej doprovází jak při státnických příležitostech, tak na bojišti. Je pojmenována po vznešeném kmeni Teutonů, který, v čase Sigmara, pomáhal tomuto člověku-bohovi s vyhnáním orčích a gobliních nájezdníků z lidských zemí. Nicméně, narozdíl od oddílů velkých mečů, kteří jsou vybíráni ze státní armády, je Teutonská garda vybírána z řad Ulrikových Templářů - rytířů Bílého vlka.

Teutonská garda

Každý rok je Teutonská garda obnovována, když si její členové vybírají velmistra i Ar-Ulrica samotného. Často jsou to členové vnitřního kruhu řádu, ačkoli proces výběru se týká jen zásluh, ne hodnosti. Být vybrán pro službu v Teutonské gardě je jednou z největších poct, kterých může rytíř Bílého vlka dosáhnout a válečníkova už tak strašlivá rozhodnost je ještě více posílena tíhou cti a povinnosti, kterou tak nese.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.