Konec věků: Rituál

Přestože vpády nemrtvých zneklidnily Bretonce i skaveny, jen Hans Leitdorf, velmistr Řádu Rytířů Sigmarovy krve, měl dost sil, aby se pokusil Mannfredovy pomstít. Věděl však, že ani s veškerou mocí svého řádu, se nemůže takové hrozbě postavit. Proto ihned poté, co rozprášil bestiáky, bez jakéhokoli zdržení vyrazil do Altdorfu požádat o pomoc samotného císaře.

Císař ho přijal, nicméně pomoc mu nepřislíbil. Hrozby na severu byly mnohem akutnější. Když už se zdálo, že Leitdorf bude muset odejít s nepořízenou, byl uveden ke třem tajemným hostům. Byli to vznešení elfové – mířící do Sylvánie a přes veškerou svoji hrdost hledající pomoc u Říše. Netrvalo dlouho a byla ukuta aliance, která se měla vydat přímo do srdce země nemrtvých.

Ovšem ani oni nebyli sami. Stejným směrem mířila i armáda lesních elfů, jako slib daný zoufalé Alarielle. Stejný směrem mířily i trpasličí síly z Karak Kadrinu v čele s králem Ungrimem Železopěstí, který odpověděl na prosbu Karla Franze o pomoc vznešeným elfům. A přestože nesdílel mnoho sympatií s tímto národem, už nebyl ochoten dál čekat ve své pevnosti, až si pro něj nepřátelé přijdou.

Třetí armáda mířící k Sylvánii byla od zbylých zcela odlišná. Horda bestiáků pod vedením Malagora byla tím směrem vedena jakýmsi nepřirozeným instinktem. Malagor už se třikrát pokusil zabít Arkhana Černého. Nevěděl proč, ale Temní bohové mu to tak nakázali.

Mannfred si z protivníků příliš starostí nedělal. Z pěti armád jen vznešení elfové a řádoví rytíři spojili své síly. Pán upírů věřil, že si s takovou hrozbou poradit dokáže. A jako první se rozhodl postarat se o bestiáky. Ale místo, aby se jim postavil, šikovně je navedl přímo do cesty postupující trpasličí armádě. Následná bitva trvala po dva dny a jednu noc.

Vítězství nakonec bylo na straně trpaslíků, byť ztráty byly strašlivé. Osm z každých deseti trpaslíků padlo a Ungrim věděl, že nemůže pokračovat. V první řadě měl povinnosti ke svému lidu, a tak s velkou lítostí musel zavelet k ústupu, vysílaje za svými spojenci jen skupinu dobrovolníků.

Ani armáda lesních elfů se k ostatním nepřipojila. Ze všech armád byla nejmenší a jen stěží se probíjela Sylvánií. Pak však její vůdce potkal tajemnou postavu, bohyni. Jejich slova nikdo z ostatních elfů neslyšel, ale bohyně pro ně otevřela portál a jejich vůdce jim pokynul, aby do něj vstoupili. Bitva o Sylvánii pro ně náhle skončila.

Upíří hrabata

Ani postup řádových rytířů a vznešených elfů se nesetkal s úspěchem. Leitdorf byl nespokojen pomalým tempem, a tak dopustil, aby se obě armády rozdělily. A v té chvíli Mannfredovy síly zaútočily. Bitva byla zoufalá a předem ztracená. Leitdorfův poslední pokus zabít Mannfreda byl předem odsouzen k nezdaru. Když na místo dorazili vznešení elfové, našli jen velké bojiště a Leitdorfovu mrtvolu visící na stromě.

Přestože bylo jasné, že je jejich výprava sebevražednou, elfové pokračovali a nakonec dorazili k Devíti démonům, místu kde se měl odehrát temný rituál Nagashova vzkříšení. Před nimi stála obrovská nemrtvá armáda. Smrt byla prakticky nevyhnutelná, ale nikdo z nich nezaváhal a jako stříbrný šíp se vrhli proti nemrtvým, s Eltharionem ve svém čele.

Přestože elfové bojovali jako hrdinové z legend, nemohli obstát proti takové přesile. Jeden po druhém umírali. Eldyra, paní Tiranocu, byla při svém odvážném útoku proti pánu upírů zajata a odvlečena na Mannfredův hrad.

A s vědomím, že nedokáží osvobodit Aliathru, rozhodl se Eltharion alespoň ukončit její utrpení. Vrhl se na Mannfreda. A konečně se zdálo, že upír našel více než sobě rovného. S hrdinou obětí svého gryfa se Eltharionovi nakonec podařilo probít se přes Mannfreda do kruhu temného rituálu. Ovšem přes veškerou svou odvahu Eltharion nemohl rituál překazit. Nemohl se postavit temné Arkhamově magii. A změnil se v prach.

Morgana le Fay a Aliathara byly obětovány. Poslední na řadu přišel Volkmar. Temné magie nebývalé síly propukly. Pak se otevřela brána mezi světem mrtvých a živých. A Nagash povstal. S jediným zoufalým pohledem si Mannfred uvědomil, že prohrál. Nagashe ovládnout nemohl. V hlavě se mu ozval hlas – Budeš mi sloužit. Ano, odpověděl a padl na kolena.

 

Nagashův plán

Nagash ovšem skrze dílo Arkhana Černého nepovstal v tento čas náhodou. Mocný pán mrtvých sledoval vzestup Chaosu s obavami, a tak přikázal svému sluhovi, aby jej vrátil na svět o několik století dříve, než původně plánoval. Nagash totiž věděl, že musí plány Chaosu překazit, než ty navždy zhatí jeho cíle na přetvoření světa v suché, neměnné místo.

Nagash

Nagash na nic nečekal, neboť jeho plán byl jasný. Devět knih jeho černé magie se naráz otevřelo a započal jeden z největších rituálů, který svět tohoto věku viděl. Nagashův plán byl prostý, vyrvat z magického víru Ulthuanu magický vítr smrti, esenci mrtvé magie a připnout jej ke své vůli. A přestože před mnoha tisíciletími mnoho elfích mágů zemřelo při tvorbě víru, který měl vysávat magii ze světa a bránit rozpínání Chaosu, nic nemohlo odolat síle nemrtvého pána.

Nicméně něco bylo špatně. Aby Nagash ovládl takový příval síly, potřeboval se zrodit z krve bohů. A aniž by to kdokoliv z nich tušil, mezi oběťmi byla jedna, která takovou krev neměla. Aliathara totiž nebyla dcerou fénického krále Finubara, ale ve skutečnosti vznikla ze spojení Aralielle s Tyrionem. A právě tato skutečnost nyní proudila Nagashovými žilami jako jed. A mocný pán mrtvých si uvědomil, že přestože vyrval magii smrti z velkého víru, nemůže ji udržet.

S mohutným rozmachem proto Nagash vrazil svou hůl do země. A Sylvánie se změnila v opravdovou zem mrtvých. Pokud dříve vítr smrti proudil k Ulthuanu, nyní směřoval sem. A nejen to, s uvolněním magie z víru po celém světě povstali mrtví. Zatím jim nikdo nevládl, neboť Nagash na to v té chvíli neměl síly. A věděl, že se musí ještě přerodit – a to ve své Černé pyramidě v Nehekhaře, zemi králů hrobek.

Sám se však nemohl postavit Settrovi, svému odvěkému protivníkovi, a tak se rozhodl stvořit devět mortarchů, svých mocných kapitánů, kteří budou bojovat v jeho jméně. Mezi nimi pak byli Arkhan, Krell, Mannfred von Carstein či Neferata. A Vlad von Carstein, kterého se Nagash rozhodl oživit, aby za něj vedl válku proti Chaosu na severu Říše. Do té doby, než se bude moct vrátit na bojiště v plné své síle.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.