Konec věků shrnutí: Bitva u Plenitelovy stopy

(pozdní 2524 imperiálního kalendáře)

Jen o pouhou hodinu předtím, než se Nagash vrátil na samotný svět, odehrála se daleko na západě jiná událost s podobně důležitými následky. Jak elfí armáda regenta Tyriona vkročila na písečné břehy Plenitelovy stopy s úmyslem pokračovat ke Svatyni Khaina, spustila armáda temných elfů, několikanásobně větší než ta Tyrionova, svou past. Ovšem nebyla to Tyrionova armáda, kdo byl přepaden, ale armády Caradryana, kapitána fénické gardy. S tasením Sluncotesáku, Tyrion přikázal k útoku a vyrazil, aby se postavil temným elfům v bitvě. Tyrion napadl jejich armádu zezadu, pobíjejíce oddíl ghrondianských hrůzokopí, který chránil čarodějnici. Než si to vůbec uvědomily, byly ghrondské síly rozprášeny jako tráva kosou. A jak slunce začalo zapadat, byla bitva ještě intenzivnější. Když se první linie prolomila, napadli elfové další oddíly temných elfů nesoucí hydru klanu Karond. Ačkoli Tyrion prorazil, mnozí neměli takové štěstí - neboť ztráty i přes přemožení těchto oddílů narůstaly.

Jak se Tyrionův postup zastavil, vedl kapitán Korhil zbytky sil, aby pomohl Tyrionovu postupu. A právě, když tisícičlenná elfí armáda zaútočila, čarodějnice Drusala tajnými způsoby změnila jejich uspořádané řady v krvavý zmatek. Během zlomku sekundy byly celé skupiny válečníků vznešených elfů magicky rozsekány na kousky, ponechávajíce zbytek sil obklíčených a na milost temným elfům. Jen Tyrion a jeho rytíři se zatím pohybovali volně po bojišti a drtili oddíly nepřátel.

Ovšem postupně začali Tyrion a jeho rytíři kolísat po příliš velkém vypětí sil a v té chvíli provedli temní elfové protiútok v čele s rytíři Temné čepele a Har Ganethovými popravčími. Během chvil se Temná čepel sám zapojil do bojů a málem rozsekl regenta vedví, kdyby nebylo pomoci Tyrionova věrného oře. Znovu a znovu se na sebe oba bojovníci vrhali, než Tullaris Smrtonoš, nejvyvolenější popravčí Har Ganetha, neprorazil skrz Tyrionovu dračí zbroj a nevrazil mu čepel do zad. Ve chvíli kdy mocný regent spadl ze svého sedla, oslabený a očekávající smrt z rukou popravčího, dosáhl Nagashův rituál svého vrcholu. V jediném okamžiku si všichni uvědomili smrt Věčného dítěte. Pokud Tyrion ucítil nějaký smutek, musela to být rychlá emoce, neboť v okamžiku něco temného a hladového pohltilo celé jeho tělo.

S řevem regent vyskočil, odrazil smrtící úder popravčího, srazil jej na zem a nemilosrdně vrazil meč do jeho těla. Během chvilkového Tyrionova vyrušení provedl Temná čepel poslední pokus připravit jej o život, ale jak se jeho meč snášel na zamýšlenou oběť, prošla samotnou duší Temné čepele strašlivá bolest, jak byl magií čarodějnice Drusaly uvolněn uvězněný démon. Démon Tz'arkan tak znovu převzal nadvládu a pokračoval v útoku na regenta. Ale brutalita démona se ukázala být jeho zkázou, neboť jak se vrhl na Tyriona, nedokázal odvrátit protiútok Sluncotesákem. Takřka na znamení jeho smrti se zem otřásla a obloha nad nimi potemněla, jak všemi místy světa začal procházet Nagashův rituál. Ale Tyriona to nijak nevyvedlo z míry, neboť jak nemrtví ožívali všude okolo nich, oddal se konečně regent své nejvnitřnější temnotě. Během chvíle proměnila krvežíznivost Khaina vznešené elfy v bersekry a během chvil se jak vznešení elfové, tak nemrtví vrhli na temné elfy, pobíjejíce je do posledního. Tyrion Regent pozvedl prokletou zbraň Temné čepeli, Válečnou čepel Khaina, a přidal se k masakru.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.