Bretonská občanská válka

(Od roku 2521 imperiálního kalendáře)

Přibližně ve stejné době, těsně před Volkamorovou kruzádou proti temnotě mořící Sylvanii nebo válkami proti barbarským hordám severního Kislevu, zachvátil království Bretonnie vnitřní konflikt, když uchvatitel z padlého vévodství Mousillon dospěl do stavu, aby vyzval rytířstvo Bretonnie. Mallobaude, králův bastard, již dlouho sbíral vlastní armádu v naději, že si uzurpuje Bretonnii a uchvátí trůn. Tou dobou, roku 2521 říšského kalendáře, konečně nastal ten okamžik, když vyjel s armádou zneuctěných rytířů.

Navzdory výzvám krále Louena Leoncouera, aby se proti této síle bretonské armády spojily, vévoda Armand Aquitaineský arogantně vyjel čelit nemanželskému Mallobaudeovi, pospolu s Fay Enchantress a Morgianou Le Fey. Při zničující bitvě u Châlons byly Armandovy síly pomalu přemoženy Mallobaudevou hrozivou družinou a ocitly se jen krůček od masakru. Nicméně se z Châlonského hvozdu vynořila dryáda Drycha, s celou řadou lesních duchů, a připojila se na stranu vévody Armanda. Pak, stejně náhle jako se objevili, lesní duchové i beze stopy zmizeli. Bitva byla ztracena, a ještě hůř, Fay Enchantress nebyla nikde k nalezení. Po téhle pro království katastrofální bitvě vévodství Carcassonne, Lyonesse, a Artois přešla na Mallobaudeovu stranu.

Ačkoli teď byly Mallobaudevy armády nesmírné, bretonský král Louen měl na své straně požehnání Paní, a tak se králi včas podařilo si zrádcovské vévody podrobit a přivést jejich vzpurná vévodství zpátky do stáda. Do roka a do dne se Louen Leoncoeur  cítil jist, že tuto válku může již brzy ukončit. Avšak ve chvíli, kdy se střetl se svým nemanželským synem v bitvě u Quenelles, v předvečer zimy roku 2522 říšského kalendáře, král pod Malloudeovým praporcem před sebou spatřil hordu nemrtvých zástupů pospolu s jeho novým spojencem, Arkhanem Černým. Neskutečně přečísleni, bretonští rytíři začali pomalu ztrácet půdu pod nohama, dokud náhlý příchod lesních elfů z Athel Loren neobrátil misky vah. Ačkoli byla bitva vyhrána, v samém závěru zběsilého boje se bretonský král se v souboji utkal se svým bastardem a prohrál. S pádem svého krále, a nepřítelem rozprášeným, se bretonští rytíři chopili těla Louena Leoncoeura a zatroubili na ústup, zatímco lesní elfové odtáhli do bezpečí Athel Loren.

V posledních letech války roku 2523 říšského kalendáře, s většinou vojenských sil Bretonnie poraženou, Malloude začal předhazovat výzvu jakémukoli rytíři, který bude ochotný a dost odvážný aby ji přijal a utkal se s ním v souboji. Gisoreux, Adelaix, Montfort a mnoho dalších - překonal všechny, kteří výzvu přijali, věříce že sám nemůže být poražen jakýmkoli smrtelníkem, jak mu to sliboval temný šepot Arkhana Černého. Uvnitř města Couronne proti Malloudeovi stanulo spojeno to, co zbylo z bretonských armád. I když ve výhodě a s ohromnou přesilou, ve své aroganci vévodům ještě vposled předhodil svou nechvalně proslulou výzvu. K jeho hrůze vyzyvatel, který mu vyjel čelit, byl nesmrtelný Zelený rytíř. Uvědomuje si svou chybu, bastard se pokusil z boje uprchnout, ale byl zabit na útěku, když se za ním Rytíř vrhl a setnul mu hlavu. Se svým pánem zabitým, armáda nemrtvých se rychle rozpadla a zbytek z jednotek živých byl brzy udolán. Arkhana nikdo nespatřil.

S tělem Mallouda spáleným na popel se zbývající vévodové začali přít o nárok na trůn. Na spadnutí byla další občanská válka, ale vnitřní konflikt náhle zastavilo další zjevení Zeleného rytíře, teď odhaleného prvního krále Bretonie, Gillese le Bretona. Dostávaje od Paní nový život, Gilles le Breton tak znovu stanul po boku svého lidu, když vypukly první náznaky blížící se apokalypsy.

Pouhé dny po Gillesově znovukorunovaci jako krále v jižních vévodstvích Quenelles a Carcassone propuknul mor. Pak přišly chaotitové meteory, planoucí napříč noční oblohou a dopadající na nespočet míst po celé zemi. Během několika dní se mezi obyvatelstvem staly mutace běžným jevem a s narůstajícími počty válečná stáda bestiáků začala bez odporu po stovkách pustošit nechráněnou zem. Nespočetné svatyně, vesnice a města byly rychle ztraceny, nehledě na hlavní město vévodství Bordeleaux poté, co bylo vtaženo do warpové trhliny. Se čtvrtinou obyvatelstva zabitou, další čtvrtina opustila království a rozhodla se hledat bezpečné útočiště uvnitř Říše. Vidouce hrůzy, které začaly soužit jeho domovinu, král Gilles shromáždil své heroldy a vyhlásil poslední a nejvíce velkolepou Potulnou válku za celou bretonskou historii. Během několika dní, stovky či dokonce tisíce rytířů se shromáždily pod jeho praporem a vyrazily do války proti služebníkům Chaosu a otrokům temnoty.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.