Konec věků shrnutí: Invaze pěti armád

(pozdní 2524 imperiálního kalendáře)

Příchod pěti armád do Sylvánie nemrtvým neunikl. Mannfred měl špehy všude a upíři věděli, že pokud se tyto síly spojí, nedokáže je nic zastavit. S cílem to zastavit shromáždil Mannfred své generály a představil plány, jak bojovat s každou z armád zvlášť, oddělit je od podpory a pobít je.

První úder byl veden proti bestiáckým hordám Malagora, poté co prorazily skrz kostlivé pevnosti na hranicích Sylvánie. Pod vedením hraběte Nyktolose z Vargravie se okřídlená armáda skládající se z terrorgheistů, hrozivých netopýrů a dalších obyvatel jeskyní vrhla na bestiáky a znovu a znovu je napadala během jejich pochodu Hladovým lesem. Neschopni postavit se útočníkům, byli bestiácké hody postupně a nevyhnutelně směrovány na východ, navzdory Malagorovým pokusům o jejich kontrolu.

Mapa Sylvánie

Na severovýchodě prorazili trpaslíci z Karak Kadrinu skrz kostlivé zdi na hranicích a probojovali si cestu k městu Templehof. Mannfred vyslal tři své kapitány na jejich zastavení, ale žádný neuspěl. A jak trpaslicí tempo zpomalilo kvůli nepřirozenému terénu, hrabě Nyktolos a jeho armáda terrorgheistů odhalili své plány navést bestiáky přímo do cesty trpaslíkům, což vyústilo v drtivou bitvu u Rudé mohyly.

Bitva trvala po takřka dva dny a jednu noc, ovšem nakonec dokázali trpaslíci zvítězit, se zemí je obklopující zasypanou nespočetnými těly mrtvých bestiáků, dosáhli největšího vítězství trpaslíků nad Dětmi Chaosu. Nicméně takřka osm z deseti trpaslíků v této bitvě padlo a Zabijácký král musel přijmout svou povinnosti jako krále svého lidu a s nevolí odvést přeživší zpět domů, zatímco malá skupina trpasličích průzkumníků pokračovala v pochodu směrem na Templehof.

Daleko na jihu postupovala Aralothova armáda úspěšně skrze nebezpečné území Opuštěného lesa. K zastavení jejich postupu vyslal Mannfred banshee Kalledriu, Královnu zármutku, a její malou armádu duchů a přízraků. Brzy řada lesních elfů zmizela v mlze a noční můry je trýznily v jejich snech, když se utábořili. S vědomím, že za vším stojí nějaká hrůzná mysl, vedl Araloth svou armádu v útoku proti doupěti královny banshee hluboko v Ghoulích lesech. S pomocí Aralothových snovačů kouzel odrazili lesní elfové klany duchů a nakonec vymýtili Kalledrii a její duchy z fyzického prostoru. S jejich vymizením vedl Araloth svou armádu na sever, kde se setkal s bohyní Lileath.

Bohyně řekla Aralothovi, že osud Věčného dítěte již nemohou ovlivnit a že jeho i jeho lid čeká větší bitva na vzdálených březích. V té chvíli dal Araloth bohyni medailon, který jej vedl během jeho výpravy a vstoupil do portálu tetelícího se hvězdného svitu. Jakmile jejich lord zmizel, uposlechla armáda jeho rozkazů a opustili prokleté země Sylvánie a zmizela z očí smrtelníků.

Země Sylvánie

Když zmožení trpasličí průzkumníci dosáhli města Templehof, aby přinesli informace o Ungrimově ústupu, zjistili, že město je prázdné a armády elfů i lidí už samy vyrazily ke střetnutí s Mannfredem. S předvečerem Geheimnisnachtu jen týden vzdáleným, spěchaly obě armády ke svému cíli, ale jejich postup začal zpomalovat, jak se elfové snažili najít bezpečnější cestu. Velmistr Leitdorf byl pomalým postupem rozčílen a poté, co byl slušně, ale přímě odmítnut elfími vůdci, vyrazil kupředu před hlavní armádu. A v té chvíli Mannfred udeřil.

Okolo Zahrad Morra jižně od vesnice Klodebein byla armáda rytířů přepadena záplavou vargheistů vyrážejících z četných hrobek. Nepřipraveni a obklíčeni, byli rytíři postupně roztrhání na kousky Mannfredovou armádou převyšující Leitdorfovy vlastní síly v poměru deset ku jedné. V posledním vzdutí odporu, zaútočil velmistr Leitdorf proti hraběti Mannfredovi se svými zbývajícími rytíři, ale byl zastaven náhle se objevivší nemrtvou falangou. Leitdorf padl z koně a naposled se neúspěšně pokusit zabít upíra. Jak elfové dorazili ke Klodebeinu, našli jen pozůstatky krvavé bitvy. Po celém bojišti byly poházeny mrtvoly rytířů s bezduchým tělem velmistra visícím na vzdáleném stromě. Elfové byli osamoceni a v Soutěsce zármutku se měla odehrát poslední bitva.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.