Konec věků shrnutí: Napadení Lustrie

(pozdní 2524 imperiálního kalendáře)


"Viděla jsem pád světa, Morrslieb, prokleté oko, narůstá na karmínové obloze. Magie sílí a realita ustupuje, nechávajíc ve svých stopách jen šílenství. Havěť zanechává svého kousání a hrne se na povrch, odpovídajíc na volání svého rohatého pána. První, co padne, budou chrámy Pradávných, opuštěny svými obránci, kteří vědí, že konec se blíží."

- Lileath, bohyně proroctví

Jak pokračovala magická bitva mezi Slann a šedými věštci, pomalu ale jistě, se každý z kněžských  přepnul nad lidské schopnosti a upadl do kómatu, až zůstal jen jediný, lord Mazdamundi. Používaje magii mimo chápání smrtelníků, se nejstarší ze zbývajících Slann postavil zlým silám Morrsliebu a chaosácké energie, kterou vyzařoval. Nicméně, následná záplava meteoritů prorazila jeho obranou a vřítila se s mocným praskotem do džunglí Lustrie a zaplavila míle a míle pralesa do ohnivé bouře. Než sám upadl do kómatu, byl schopen alespoň zmírnit výbuch následující po dopadu, bráníce ničivým silám dosáhnout kritických úrovní.

S pádem slanních mágů měsíc rostl a rostl, až se přestal pohybovat, jak se zaříkání šedých věstců záhadně stávala slabšími a slabšími. V té chvíli otřásla zvonicí chrámu Rohaté krysy exploze zabíjející nejlepší a nejchytřejší kněží. Byl to šedý věštec Thanquol, který se odvážil k této sabotáži, poté co dal veškeré chaotitové zásoby svých dřívějších kolegů k dispozici assassinům klanu Eshin.

Právě, když následné nárazové vlny po dopadu meteoritů smetly míli široké pruhy džungle, objevily se v zemi trhliny, jak se skavení hordy vyvalily ze svých tunelů a zaplavily povrch nad nimi. Ozařovány zeleným svitem měsíce, zaplavily hordy sežehnutý terén jako moře živoucí kůže, s klenbou zbytků pralesa chvějící se neustálým pohybem. Nebesa se náhle rozzářila světly, jak se kouzla vyhoštění rozsvítila jako rodící se slunce. Nicméně tato kouzla byla vystavěna pouze proti démonům, ne skavenům, a tak krysáci překonali své oslepení a vrhli se proti prvnímu z chrámových měst.

 

Pád Tlaxtlanu (pozdní 2425 imperiálního kalendáře)

Prvním předvojem, který dosáhl svého cíle, bylo hejno napadající chrámové město Tlaxtlan, Měsíční město. Zástupy skinčích válečníků a lukostřelců zaplnily opevnění města, zatímco nespočetné kohorty mocných sauřích válečníků utvořily bitevní linie v jeho ulicích. Postrádajíc jakékoli obléhací vybavení, vrazila první vlna skavenů přímo od obřích kamenných bloků zdí, drtíc pod ohromným tlakem své druhy. Morový pán Kreegix Sklízeč ignoroval strašlivé ztráty a pokračoval ve svém čelním útoku, zatímco byla první vlna krysáků nakonec rozmačkána na smrt přicházející druhou vlnou. Vlna po vlně se valila proti zdem, drtíce proti kamenným zdem ty předcházející do krvavé směsi, až hromady mrtvých narostly do takové velikosti, že se krysáci dostali až nahoru k cimbuří. Někdy v čase šesté vlny byly zdi tak zavalené hromadami mrtvých, že byli krysáci schopni přes ně přešplhat, zatímco byly městské brány napadeny právě dorazivšími obléhacími stroji.

Sauři v boji

Ohromné morové peci byly přitaženy před Bránu Hvězdnocesty, tak velkou, že umožnila postavit tři z nich vedle sebe. Bušíce do brány jako bouřící hrom, její věřeje se nakonec zatřásly a rozvalily se, zatímco se podařilo prolomit i stříbrnou Měsíční bránu a černou onyxovou Bránu Snového lotosu. Město Tlaxtlan bylo prolomeno na tuctu míst a zbývající kohorty skinků a sauřích válečníků se postavily útočníkům v samotných ulicích města. Tak mocné a disciplinované byly tyto kohorty, že dokázaly porazit vlnu po vlně útočníků a zabít deset z nich na každého svého padlého. Ovšem lizardmeni postrádali potřebné zálohy k posílení svých pozic, a tak začali proti neustávající záplavě skavenů pomalu ztrácet území. Jak se nad obzorem objevily první známky úsvitu, byly ulice města zaplaveny těly mrtvých, zatímco drenážní systém města přetékal karmínově zbarvenou vodou.

Bez Slann, kteří by je vedli, připadlo vedení města nejvyššímu kněžímu Tetto'ekovi, který pozoroval bitvu z vrcholu Chrámu zatmění. Na severu byla skinčí čtvrť v plamenech, zatímco na západě hordy skavenů plenily Chrám Tepoka. Po celý den a noc zuřila bitva bez ustání po celém městě, zatímco se skinčí pobočníci snažili všemi silami probudit bezvědomé kněžské mágy. Postupem času se rozptýlené oddíly obránců začaly stahovat ke středu města, kde se rozkládal ohromující Chrám Tlaxcotla a čtyři krvavé svatyně Soteka.

Město v obležení

Nakonec si Tetto'eko uvědomil, že město je ztraceno a jediným zbývajícím úkolem je evakuovat zbývající slanního kněžské mágy zpět do bezpečí. Na východě centrální pyramidy byl chrám Choteca obklopen hordou krysáků o síle několika tisíc, se stočlennou chrámovou gardou zuřivě ji odrážející zpět. Čas utíkal. Neshopen vzbudit své pány, sáhl lord Tekko'eko do vichrů magie a pomocí vůle stovek vyvolal zuřivou kometu a vrhl ji proti městu. Poté přikázal hromadnou evakuaci slanních kněžských mágů a zbývajících obránců, rozhodnut, že raději uvidí město v ruinách, než v rukou skavenů. Ovšem skinční pobočníci zapříčili zpoždění ve své snaze zajistit každý luxus, který by Slann mohli potřebovat, až bylo nakonec moc pozdě.

Jak poslední z chrámové gardy padl, vřítili se krysáci do vnitřní svatyně, stovky z nich umírající pod početnými pastmi a rukama zbývajících skinčních obránců. Nezpomaleni těmi to ztrátami, hnali se elitní moroví mniši Morového klanu chrámem, až našli dva z městských kněžských mágů v bezvědomí na jejich baldachýnech. Sevřeni jejich špinavými prackami, byli oba slanni vyneseni vřískajícími skaveny na samotný vrcholek pyramidy s tisíci očima upírajícíma se na ně, jak byli v triumfu zvedáni nahoru a dolů. Vřískot se změnil bouři, jak kněžští mágové naposled zachvěli svýma napřaženýma rukama, než je skaveni sežrali.

Lord Tekko'eko sledoval vzdálenou scénu a sklonil svou hlavu v absolutním sklíčení. Bez dalšího pohledu nejvyšší kněz a ohromná horda Stegadonů a Bastiladonů prorazili skrze nepřátelské obklíčení a zamířili přímo do džungle, zatímco skaveni pokračovali ve svém plenění a zabili tři další slanní kněžské mágy. Cítě, že vítězství je nablízku, vyslal Kreegix Sklízeč do boje své zálohy, drtíce ustupující lizardmení zadní voj tvořený chrámovou gardou pod vedením Ax-Chy. Nicméně, ve chvíli, kdy skaveni vzhlédli k nebi, zornice se jim rozšířily, jak spatřili horu ohně řítíce se přímo na ně. Meteor větší než si kdy lord Tekko'eko dokázal představit, se zřítil přímo na Chrám Tlaxcotla takovou silou, že se město zcela vypařilo. Nárazové vlny a ohnivá bouře srovnaly okolní džungli a dosáhly až ustupujících zástupů lizardmenů, které byly na míle daleko. Po destrukci byli jedinými přeživšími lizardmeni ze zástupu nejblíže k magické ochraně posledního přeživšího kněžského mága města, lorda Adohi-Tehga, který se probudil jen pár chvil po výbuchu.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.