Konec věků shrnutí: Shromáždění devíti

(pozdní 2524 imperiálního kalendáře)

Jak Nagash povstal z temného kotle, uvědomil si Arkhan, že započala další část jejich náročné cesty. Všude okolo kruhu se Nagashovy knihy náhle otevřely a stránky krví popsané kůže se obracely sem a tam, jak Nagash znovuzískával magii, kterou kdysi dávno spoutal do těchto svazků. Jeden po druhém byli duchové vytrženi ze svých vězení na jednotlivých stránkách a pohlcováni pohybem Nagashovým prstů.

S rukou vztyčenou vzhůru, vypustil Nagash sloupec temnoty, který prorazil oblohou, a vyslovil mocná slova, která probudila mrtvé světa z jejich hrobů. Hory Annulii na Ulthuanu se otřásly, jak se milníky a moře okolo Ostrova mrtvým zbarvily do černé. V Naggarothu se rozžhnuly purpurové ohně v tajných svatyních Ereth Khial a město duchů v ruinách Har Kaldra ožilo. Záplava brouků khepra zaplavila chrámy Nehekrary a pradávné monumenty, které po milénia dominovaly poušti, se ponořily do písku. Settra Věčný shromáždil své kněží a požadoval odpověď, kterou nikdo nemohl poskytnout. V Altdorfu se samotářská Ametystová kolej rozpadla v prach a duchové dlouho mrtvým kouzelníků se začaly prohánět ulicemi. Všude po celém světě začali mrtví pomalu odpovídat na Nagashovo volání.

Nagashův návrat

Ale v té chvíli se začal Velký nekromant potácet pod vahou magického rituálu, jak pradávné prokletí začalo kolovat jeho tělem jako jed, požírajíce jeho sílu. V té chvíli si Arkhan a Mannfred uvědomili, že elfí princezna nebyla Věčným dítětem, ale pouhým bastardem prokleté Aenarionovy linie. Dokonce i když ho tíha magie začala drtit, nedokázal si Nagash ve své titánské pýše zprvu připustit porážku. Ovšem jakmile začalo být zřejmé, že jeho snažení je nereálné, zarazil Nagash svou magickou hůl do země, směřuje veškerou shromážděnou magii do země samotné. Během několika okamžiků byla celá provincie Sylvánie roztrhána na kusy nestabilní magií vytvářející hluboké kaňony v celé zemi a probouzejíce mrtvé dávno minulých generací k životu. Sylvánie se v té chvíli stala novou zemí mrtvých.

Nagash pohlédl na toto hororové prostředí a uvědomil si, že se musí zbavit prokletí, pokud se má postavit ve válce Temným bohům. S tímto rozhodnutím Nagash vyslal svůj hlas vichry magie a povolal k sobě všechny, kteří přijali jeho nekromantské učení. Ti, kteří odmítli nebo se mu postavili, byli rozdrceni Nagashem samotným. A tak Arkhan, Neferata, Krell, Mannfred von Carstein, Luthor Harkon, Dieter Helsnicht, Walach Harkon a Bezejmenný odpřísáhli svou věrnost Nagashovi. Ovšem Nagash věděl, že bude na severu potřebovat vyslance, pokud měl udržet hordy Chaosu na uzdě. Mannfred by mohl tuto roli zastát, ovšem Nagash měl jen málo víry v tohoto upíra. Namísto toho Nagash povolal ze studnic skutečné smrti Vlada von Carstein a ustanovil jej svým pobočníkem. A ačkoli Vlad jen málo věřil Nagashovi, zapřísáhl se, že pokud ten dodrží přísahu a vrátí mu Isabellu, bude následovat Velkého nekromanta až do samotného konce.

S danými rozkazy vyrazil Vlad von Carstein v čele ohromné nemrtvé armády směrem k severním hranicím, doprovázen Walachovými Krvavými rytíři a Bezejmenným. Jejich úkol bylo zadržovat hordy Chaosu, jak jen to bude možné. A jak se tři z Devíti vydali na sever, ostatní zamířili k pradávné zemi mrtvých. Neboť poslední válka o Nehekharu byla blízko.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.