Konec věků shrnutí: Útok na Itzu

(pozdní 2524 imperiálního kalendáře)

Po totálním zničení města Tlaxtlan a skaveních nájezdníků, kteří proti němu vytáhli, zbývající skavení předvoje přesměrovaly své zbylé síly k útoku na další města, která stála v jejich cestě. Druhý a největší z předvojů obklíčil chrámové město Itza, První město a hlavní město lizardmení říše. Oproti bezhlavým útokům vedených morovým lordem Kreegixem během Pádu Tlaxtlanu skavení armády pod vedením morového lorda Gritche, Velkého potentáta postulátů, a nově povýšeného morového lorda Griloka si byly dobře vědomy, že takový postup by proti největší pevnosti Lustrie vedl k masakru, a tak byla zvolena jiná strategie. S práskáním bičů desítky tisíc otroků vztyčily okolo města ohromné valy, zatímco několik menších armád plenilo okolní chrámy a hlídková místa vně městských hradeb.

Ovšem ačkoli byla polovina jejich počtu vyslána na pomoc vojevůdci Kroq-Garovi do bitvy s démony o chrámové město Xahutec, armády ve městě Itza byly nadále větší než jakékoli uskupení na celém kontinentě. Vně města byly skavení armády neustále napadány množstvím útočníků. Obrovské plazí bestie se občas vyřítily z hlubin džungle a řádily v táborech, zabíjejíce tucty skavenů, než se stáhly zpět do pralesa spolu se svou kořistí. Skupiny skinčích rojničářů skrytých v džungli potichu infiltrovaly odlehlé tábory a sabotovaly cokoliv v dohledu, zatímco zkušeně pobíjely tlupy vyslané na jejich lov. Příležitostně se z města vznesli do vzduchu skinčí letci na terradonech a vrhali na nepřátele kamení, šípy a šipky.

Navzdory těmto střetům nově dorazivší posily z Konkláve nákazy přivezly virovou munici nutnou k prvnímu útoku - ačkoli jen stěží prošly skrz početné přepady skinčích chameleonů, které je čekaly cestou na bojiště. Po vydání signálu virové baterie spustili palbu na předměstí města - vedenou dnem i nocí. Odnože červených neštovic, mokvavých neštovic, scalamundraxu, sliznatého moru a několika dalších virů začaly zamořovat předměstí odpudivým hnisem. Tekza, vojevůdce Itzy, přikázal svým kohortám napadnout morové dělostřelectvo před další salvou. Nicméně jakmile jeho jednotky začaly umírat ve výparech, přikázal Tekza stáhnout se hlouběji do města, kam na ně nepřátelské morové dělostřelectvo nemohlo dosáhnout.

S protivníky ustupujícími se virové baterie začaly pomalu sunout kupředu, aby mohly zamořit další části města. V odpovědi se létající kohorty terradonů shromáždily a rozpoutaly zkázu mezi nechráněnými virovými bateriemi. Ovšem ačkoli se několik děl podařilo zničit, lord Gritch je velmi rychle přikázal opravit, nahrazujíce ztráty stejně rychle jako byly ničeny. Nicméně, jak skaveni začali se stavbou obléhacích věží k útoku na město, ani skaveni ani lizardmeni nezaznamenali vířící džungli za nimi, ani hřmot kročejí, které zněl v dáli.

Během chvil byli celé skavení formace, které byly umístěny v zadním voji, mistrně a potichu pobity, než mohly jakkoli varovat zbytek armády. S mocným řevem, se z džungle vynořila záplava ohromných hadů. Za nimi vyrazily ohromné vlny červenohřebenatých skinků držících se blízko tyčícím se opancéřovaným kroxigorům. V čele se valila zeď bastiladonů a sauří jízdy táhnoucí se z jedné strany horizontu ke druhé, postupující s takovou zuřivostí, že za sebou nechávala polámané stromy. Jak tato nová armáda vznesla k nebi svou výzvu, začaly se nad ní shromažďovat temné mraky a odpověděly hromovým praskotem, když armády Tehenhaina, Proroka Soteka a Žněce Hadího boha, konečně dorazily.

Tehenhauin

Vrhajíc se po hlavě do zadních řad nic netušících skaveních armád, Rudá armáda Tehenhauina zatlačila nepřátelské síly hluboko na val obklopující město. Chlouba Morového klanu - Akolytové zelenohnisačů, Vředový sbor a skvrnité pláště Hnispárů byli zcela vyhlazeni v prvních chvílích střetu. Než mohl morový pán Gritch otočit své jízdní zvíře proti nově dorazivším, bouřné mraky spustily záplavy deště, které proměnily jeho ohromný val ve čvachtající močál.

Pod bouřícími oblaky byli skaveni zatlačeni zpět a netrvalo dlouho a krysácká horda začala panikařit a obrátila se v hromadný útěk. Mnozí se rozběhli zpět, jen aby narazili na svůj vlastní val, kde se po stovkách utopili. Ti ze skavenů, kteří utekli do džungle, byli jeden po druhém pomalu uloveni skrytými chameleoními skinky, starající se o to, aby z tohoto masakru neunikl ani jediný skaven. A jak bouře pomalu utichala, vrhli se lizardmeni na svou kořist s veškerou zuřivostí. Procházeli bahnem pokrytými poli jako skupiny šakalů, napadající a bez milosti zabíjející ty skaveny, kteří bezmocní a znavení leželi v chladném bahně. Až do chvíle, dokud jen jediný žijící skaven na tomto bojišti ještě dýchal, neobrátili svou pozornost k městu Itza. Lord Tehenhauin se vydal do ulic města, jen co bouře rozehnala morová mračna, zneklidněn zmizením obyvatel města.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.