Konec věků shrnutí: Velké povstání

(pozdní 2522 imperiálního kalendáře)

"Dávám vám třináctkrát třináct oběhů měsíce Chaosu. Třináctkrát třináct měsíců budu čekat. Jděte ke svým legiím a dílnám! Přineste mi vítězství. Přineste mi nadvládu nad smrtelným světem! Musíte být jedním, pracovat jako jeden, myslet jako jedno hejno valící se z odtokové roury - všechny krysy se musí valit stejným směrem. Jen tehdy zdědíte zbytky tohoto světa, jen tehdy povládnete. Třináctkrát třináct měsíců! Selžete a budete čelit osudu věštce."

- Edikt Rohaté krysy

 

Se světem zaplaveným všeobjímajícím konfliktem byla taková příležitost k plenění příliš lákavou, než aby ji krysácké hordy Podzemní říše mohly ignorovat. Před jejich nevyhnutelnou a ničivou invazí do světa na povrchu navrhl Řád šedých věštců Pánům rozkladu mistrný plán. Jak bylo předpokládáno už nejranějšími generacemi válečných inženýrů, měsíc Chaosu Morrslieb byl ve skutečnosti složený z čistého chaotitu, a součástí plánu bylo shromáždit koven těch nejmocnějších šedých věštců a přitáhnout měsíc Chaosu blíže ke světu, což by způsobilo mocnější příval magických sil četným kouzelníkům Podzemní říše a dalo skavení populaci do vínku nevídanou vitalitu. Se schválením plánu započali šedí věštci svou práci a postupem času začal Měsíc na obloze stále narůstat až do té velikosti, že umožnil početným kouzelníkům světa provádět činy magického rázu, které nebyly viděny od Prvního a Druhého vpádu Chaosu.

Domnívajíce se, že čas uzrál, záhadní vládci Rady třinácti okamžitě zahájili první fázi svého mistrného plánu v královstvích Tilea a Estalia, nevědomých, že pod jejich nohama si krysáčtí páni Stínové rady Třinácti hrají s jejich osudy, dohlíží na jejich rozhodnutí a posouvají je krůček po krůčku ke svému vlastnímu konečnému vítězství.

Lid Tilei i Estalie vždy patřil mezi malé bohaté národy, dvě království tak podobná krysácké vlastní společnosti, že to takřka budí pochybnosti o jejich původu. Nehledě na množství příležitostí, při kterých spatřili ohavnou krysáckou havět, nehledě na množství útoků a nájezdů na jejich města, stále dělali, co mohli, aby zapomenuli na jejich existenci - a tato silná snaha zapomenout zasela semínka jejich zkázy. Během jediného večera, assassini klanu Eshin a jejich nejelitnější agenti, Černá třináctka, provedli akci, která vstoupila do dějin Tilei jako Noc tisíce hrůz - vlnu vražd a nemilosrdných sabotáží ústící ve smrt stovek důležitých generálů, vládců, šlechticů a vedoucích úředníků. Bezvládné, země Tilei a jejich všemožných malých republik se rozpadly ve zmatku a občanské válce, připravujíce svá královstvíčka pro masakr.

Z pod každého spícího města, z pod každé mocné pevnosti se vyvalily ze svých tunelů skavení hordy ve svých tisících a rozpoutaly vlnu náhlého násilí a ničení, která nakonec přemohla tuto zemi lidí. Podtunelováno a přemoženo, každé hlavní město bylo nyní proměněno v ruiny, nad kterými vlál potrhaný praporec skaveního klanu. Skaveni přišli o mnoho válečníků, o tolik, že nikdo nemohl spočítat oceán napůl snědených těl, které zaplavovaly špinavé ulice každého z měst; ale takové bylo jejich množství a krutost, že žádný z nich neuronil ani slzu pro své zahubené druhy, neboť jich měli ještě více a plody jejich vítězství rozpoutaly novou vlnu násilí, která ohrožovala jejich rasu, znovu rozvrácenou otevřenou vnitřní válkou.

Šedý věštec  

Jak klany ztratily svůj sdílený cíl, začaly mezi sebou bojovat o každý kousek kořišti, který ještě nebyl vyplněn. Jako větrem rozdmýchaný oheň, všechny myšlenky na pozemní invazi se ztratily ve víru intrikaření a zrad. V zoufalství se Rada třinácti narychlo shromáždila v Komnatě třinácti v hlavním městě Skavenmoru a soustředila se na odvrácení další strašlivé skavení vnitřní války. Ovšem plameny odporu pronikly už příliš hluboko do skavení společnosti a jako vždy se prsty natáhly proti ostatním, namísto, aby si stáli po boku.  Největší díl viny na této tragédii padal na pána Kritislika, neboť se věřilo, že to jsou šedí věštci, kdo může za tuto nepřízeň osudu všech klanů. Vskutku, mnohé z těchto nehod byly vyvolány Pánem věštců a jeho druhy šedými věštci z klanu Scruten, ale jak odpovídalo jeho povaze, Pán věštců odmítl taková nařčení, vyhrožujíce ostatním Pánům rozkladu božským zásahem, pokud ještě otevřou tuto záležitost.

Právě v tu chvíli se mezi všemi Pány rozhostilo ticho, nikdo se neodvážil promluvit a někteří dokonce odhalili svá hrdla na znamení podřízenosti. Ve své aroganci a pýše Kritislik uvěřil, že má situaci pod kontrolou, nevšímaje si temného kouře stoupajícího zpoza jeho zad, než bylo pozdě. Jejich strašlivý bůh, Rohatá krysa, se náhle objevil v komnatách Rady a všichni Páni padli na zem v plné oddanosti a strachu. Právě tehdy Rohatá krysa dala najevo své zklamání ze svých hádajících se dětí a největší zklamání padalo na bedra Pána věštců. Dlouho dostával Pán věštců božské dary síly, bohatství a věku, ale Kritislik byl chamtivý dokonce i na poměry skavenů a svými dary plýtval už příliš dlouho. Jako varování svým ostatním dětem, popadla Rohatá krysa Pána věštců za ocas a pomalu vrazila svůj spár mezi jeho rohy, vyjevujíce poslední kousek sympatií nejvyvolenějšímu z proroků, než jej poslala do úplného zatracení. Vřískaje o slitování, Pán věštců byl bezmocný, když se ústa jeho boha otevřela a on byl pohlcen nekonečných chřtánem, který jej zcela zničil.

S jeho zánikem vydala Rohatá krysa Radě svůj poslední edikt, slibuje, že ti, kteří selžou, budou následovat osud Pána věštců. S praskotem zeleného blesku a zvoněním ohlušujících zvonů Rohatá krysa zmizela, zanechávaje zase sebou na zemi kouřící kosti Kritislika. Během patnácti skaveních úderů srdce pán Morskittar z klanu Skyre hlasoval pro odstavení klanu Scruten od moci, což bylo rozhodnutí jednohlasně přijaté i ostatními pány. Narychlo pak opustili komnatu a vydali se připravovat druhou fázi jejich mistrovského plánu.

V alternativní dimenzi se krysáčtí pánové Stínové rady stali svědky této velké události a byli ohromeni tím, co se právě událo. Stínový pán Bědožvyr, polobůh klanu Scruten, byl zděšen odmítnutím svého vlastního klanu Rohatou krysou, stejně jako několik dalších stínových pánů. Stínový pán Skreech Havěťokrál, největší z krysáckých pánů, byl tím, kdo promluvil a řekl svým druhům, že je čas zasáhnout do záležitostí lidí, jak bylo vyjeveno jejich bohem. Většina nebyla ochotna riskovat jak své životy, tak postavení v takové akci, ovšem dva byli nadále ochotni: stínový pán Bědožvyr z klanu Scruten a stínový pán Vermalanx z Morového klanu. Ještě než ale vyrazili, sdělil Havěťokrál Stínové radě, že to šedí věštci drží klíč k vítězství a na hladině vířícího bazénku uprostřed stolu Stánové rady ukázal svého šampióna, šedého věštce Thanquola. Havěťokrálovo rozhodnutí okamžitě vyvolalo odpor a proti jeho rozhodnutí bylo nakonec vzneseno veto. Ale nikdy neprošlo, neboť Havěťokrál ukázal na planoucí chaotitové oči trůnu Rohaté krysy, které s Havěťokrálovým rozhodnutím zazářily o něco silněji. Odpor se rozpadl a rozhodnutí nakonec těsně prošlo. Poté stínoví páni rozkladu opustili Komnatu a vydali svými vlastními cestami.

Uživatelská sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.