Dálkově řízené jednotky Nasmat

"Nikoho tam nenecháme!"

V armádách jako je ta haqqislamská, kde je jedinec považován za tu nejlepší zbraň a s omezeným přístupem k určitým technologiím, se počítá život každého vojáka a každý kus vybavení. Jako následek této doktríny Diwân al Jund neboli Úřad války, udělá vše pro snížení ztrát na životech i na materiálu.

Ale, ačkoli disponuje nejlepšími doktory ve Sféře a velmi schopnými techniky, práce na bitevním poli byla natolik nebezpečná, že ztráty v těchto útvarech byly alarmující. Jako v jiných armádách bylo logickým řešením použití dálkově ovládaných jednotek. Technické řešení zakoupené od Yu Jing, software a ledacos jiného od národu Nomádů, bylo zkombinováno a dalo vzniknout experimentálnímu modelu. Tento dálkově řízený "robot" byl modifikován, aby mohl pracovat bez omezení i v suchém a horkém prostředí některých oblastí Bouraku. Bylo vylepšeno ovládání a manipulační systémy s cílem využití všech možnosti vyspělých biomedicínských technologií, také byla optimalizována komunikace a zpětná vazba mezi operátorem a robotem. Výsledkem byl malý robotnický asistent, který obdržel arabské jméno Nasmat, což znamená "Nositel života". Roboti Nasmat vždy míří k padlým soudruhům lidským nebo mechanickým, bez ohledu na možná rizika, dělajíce čest svému jménu, používajíce svůj životodárný "jemný vánek", aby je přivedli zpět z říše mrtvých.

Roboti Nasmat

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.