Mechanizovaná pěchota Halqa

Symbol HalqyJednotky Halqa jsou lehkou mechanizovanou pěchotou určenou pro podporu předsunutých jednotek. Vojáci Halqa vědí že jsou vlastně šťastlivci.

Vědí, že, na rozdíl od jednotek Ghulam, oni nemusí chodit na bitevní pole pěšky, ale povezou se v Luzige (Locust), obrněném vozidle schopném snést téměř jakýkoli zásah. Ale také vědí, že obrněné vozidlo je snadným cílem pro nepřátelské těžké zbraně. Jakmile se dostanou ven z transportu, rovnou zaujmou strategickou pozici na bojišti, což k nim přitáhne nepřátelskou palbu. Na druhou stranu mohu s sebou přepravovat množství těžkých zbraní a munice. Takže Halqa mají potenciál zatlačit palbou jakéhokoli nepřítele v dohledu. Jsou si vědomi že, i když je Alláh milosrdný, tak každá mince má jak rub, tak líc.

Vojáci Halqy

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.