Saladin

SymbolAl-Nāsir Salāh ad-Dīn Yūsuf ibn Ayyūb (1137 či 1138–1193). V kurdštině سهلاحهدین ئهیوبی (Selaheddîn Eyûbî) a v arabštině صلاح الدين يوسف الأيوبي. Al-Nāsir Salāh ad-Dīn je čestný titul, přeložitelný jako "Vítězný sjednotitel víry", zatímco je pravé jméno je Yusuf, syn Ayyuba. Byl válečníkem a muslimským vojenským vůdcem kurdského původu, stejně jako další nejslavnější islámští hrdinové. Jako zakladatel Ayyubidské dynastie spojil politicky a nábožensky Blízký Východ, byl sultánem Egypta, Sýrie a Palestiny, včetně oblastí Arábie, Jemenu a Mezopotámie. Jeho vítězství nad křižáky a dobytí Jeruzaléma mu zajistily čestné místo na stránkách dějin a je uznávám jak křesťany, tak muslimy pro své válečné schopnosti a vůdcovství, doprovázené legendární čestností a milosrdnou povahou.

Znovuvytvářecí projekt "Lev pouště" by byl klínem či proniknutím ALEPHu do haqqislamitské společnosti. Nicméně během technické vývojové fáze tento projekt nesl dvojí výzvu: Saladin nebyl jen výjimečný stratég, ale také vůdce lidí nadaný obrovským osobním charisma a skvělým smyslem pro rytířskost. Toto znovuvytvoření muselo zkombinovat strategické vědomosti projektu "Poradce" (znovuvytvoření: Sun Tze) s charisma projektu "Panna Orleánská" (znovuvytvoření: Jeanne d'Arc). K přizpůsobení a adaptaci na současné situace byla implantována neuronální síť umožňující přístup ke kompletním vědomostem o moderní strategii obsahující detailní data o všech vojenských jednotkách ve Sféře.

Naneštěstí, po selhání projektu "Hakin" (znovuvytvoření: Avicenna), se zdálo, že není možnosti, jak navrhnout znovuvytvářecí program, aby ten ulehčil integraci Haqqislamu do sféry vlivu ALEPHu. Z toho důvodu AI projekt zmrazila. Nicméně trpělivost je ctnost typická pro ty, kteří nejsou předmětem útisku času, jako třeba umělé inteligence. Kvůli konfliktu s cizáckými silami na Paradisu je použití kombinovaných formací skládajících se z jednotek rozdílných sil každým dnem stále četnější. To je vyžadováno neustálým tlakem na strategické pozice bráněné mezinárodními silami a potřebou získávat posily, odkudkoliv je to možné. Z toho důvodu, kousek po kousku, potřeba důstojníků, kteří by věděli, jak koordinovat různorodé spojenecké síly, se stává nezbytností.

Po těchto důstojnících je vyžadováno, aby důvěrně znali každou jednotku a regiment účastnící se boje, rozuměli jejich kapacitám, silným a slabým stránkám, takže z každé z nich mohou získat maximální výsledky a vyhnout se jejich riskování v operacích, pro které nejsou skutečně kvalifikovány. K výcviku těchto důstojníků Bureau Aegis přejalo inspiraci slavnými gestalt důstojníky Nomádů, okopírovalo striktní a intenzivní výukový proces. Tyto jednotky součinnostních důstojníků Burea Aegis byly klínem, který ALEPH využil k představení jedné ze svých nejambicióznějších rekreací.

Saladin

Navzdory námitkám přímo prezentovaným hassassinským vůdcem, Starým mužem z Hory, Hachibu, Diwân al Jund (ministerský válečný úřad) uznal potřebu po přítomnosti součinného důstojníka schopného porozumění kvalitám stejně jako potřebám haqqislamitských jednotek, které konají ve spojenectví s regimenty ostatních sil. Okolnosti na Paradisu jsou tak ošidné a úroveň nebezpečí představovaná Kombinovanou armádou je tak vážná, že jsou vyžadována výjimečná řešení, dokonce i kdyby znamenala přijetí toho, co by mohlo být trojským koněm ALEPHu v haqqislamitských řadách. Dokonce i hassassinská sekta byla donucena neochotně přijmout tuto skutečnost, ale reagovala na ni vytvořením svých vlastních bezpečnostních opatření.

Prozatím byl projekt "Lev pouště" absolutním úspěchem. Hrdinskost a vůdcovství Saladina přineslo nové myšlenky do těchto zoufalých časů. Sláva a vítězství získané pod jeho velením jsou symbolem pro jednotu a spolupráci mezi odlišnými soupeřícími silami a O-12.

Saladin je vzhledem ke své perfektní kontrole vývoje bitvy mozkem a centrální databází jakéhokoli velitelského centra. Vždy ví, jak provádět ta nejlepší rozhodnutí, jak v taktických manévrech, tak v nastavování rytmu boje. Nikdy neselhává ve svých taktikách a ví, jak sebrat protivníkovi iniciativu. Jeho strategické schopnosti se bez jakýchkoli pochyb ukázaly na jevišti Paradisa, kde nevíra v jeho povahu a původ je pravděpodobně největší překážkou, které musí denně čelit.

Nicméně jeho zdrcující, naučená a uhlazená osobnost mu umožnila získat si důvěru všech, kteří jej obklopují, ať už jsou to muži pod jeho velením nebo důstojníci, se kterými musí pracovat. Ale nikdy, zcela nikdy, ze strany Starého muže z Hory, který přikázal operativní skupině hassassinů být pořád vedle rekreace. Tento tým monitoruje všechny jeho pohyby, akce a rozhodnutí, vždy ochoten jej zničit při sebemenším podezření ze zrady vůči Haqqislamu nebo jeho víře. Saladin, samozřejmě, si je zcela vědom této stálé hrozby, přijímá ji jako všechno ve svém životě, s elegantním úsměvem a prohnaným leskem ve svých očích.

Běžná sekce: 

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.